گارنی GARNI
 
ارائهء نوشته ها، تحقیقات ، ترجمه ها و مقالات و نظرات و پیشنهادات در زمینه های گوناگون

بی تاب

گارگین فتائی

 

سالها در انتظارت ماندم و دیگر بس است

صبر طولانی کجا درمان قلب بی کس است !؟

صبر من از حد گذشت و طاقت از کف شد برون

زندگانی بی نشانی از حضورت محبس است

می روم هر سوی دنیا تا بیابم رد پا

گر نجویم ردی از تو عمر من خار و خس است

من به شوق دیدن رخسارهء تو زنده ام

میوهء عشقم بدون یار ، خشک و نارس است

خود نشان از خود بده ، حرفی بزن چیزی بگو

بهر تسکین دل پاره ، صدای تو بس است

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

ماه فروردین روز خرداد

ششم فروردین در گاه نامه زرتشتی معروف است به « ماه فروردین روز خرداد » که در آن روز زرتشت پیامبر نامی ایران باستان متولد شد.

متاسفانه در تقویم های کنونی  ایرانی مثل بسیاری از موارد دیگر که نقص این گونه تقویم ها محسوب می شود و با وجود اینکه از خیلی از مناسبتهای دینی و جهانی یاد شده اما از زاد روز این شخص بزرگ هیچ یادی نشده است

 

 

ششم فورودین

زاد روز اشو زرتشت سپیتمان

پیامبر نامی ایران زمین

آورنده یکتاپرستی

و رفتار نیک

بر همه ایرانیان و جهانیان

خجسته باد

 

 

 

 

این شعر را به او تقدیم می کنم

 

 

اّشّم وّهو

گارگین فتائی

 

درد و بلا برانید

اشم وهو بخوانید

مرگ عزا نشانید

اشم وهو بخوانید

بهار سیز نیکو

به یاد نام جمشید

شادی به دل کشانید

اشم وهو بخوانید

ز خام و باد و آتش

ز اب زندگی ساز

دیو سیه رهانید

اشم وهو بخوانید

پیام بر انیران

ز مهر روشن پاک

از ته دل رسانید

اشم وهو بخوانید

شهرت هگمتانه

اوج وقار کورش

مبدا خود بدانید

اشم وهو بخوانید

در ره این مفاخ

چون که بْوّد از ایران

پیکر و جان فشانید

اشم وهو بخوانید

زآتش بر اهورا

که روشن است دائم

بدون بر نمانید

اشم وهو بخوانید

خندهئ پاک زرتشت

به فر این جهانی

به طفل خود چشانید

اشم وهو بخوانید

 

 

توضیحات

بیت اول

اشم وهو

اَشِم وُهو دعا یا نمازی است از نسک سوم اوستای ساسانی بنام بغ نسک. اشم وهو امروزه در یسنا، هات ۲۰ موجود است. همچنین راجع به آن در فصل نخست سروش یشت هادخت آمده‌است

 ترجمهٔ اشم وهو: راستی بهترین نیکی است. که مایهٔ نیک بختی است. نیک بختی از آنِ کسی است که راست باشد و خواستار بهترین راستی.

سه دعا یا نماز اشم وهو، یتا اهو و ینکه هاتام از دعاهای مهم اوستا به شمار می‌آیند.

 

بیت دوم

مرگ عزا

در آئین زرتشت علاوه ر اعیاد معروف در سال ، هر ماه وقتی نام روز با نام ماه یکی میشد هم  جشن گرفته میشد و کلا حدود پنجاه و دو جشن در ایران باستان در طی سال وجود داشته و در آئین زرتشت سوگ واری عمل ناشایست و ناپسندی محسوب می شده است

 

بیت سوم

بهار و جمشید

در اساطیر ایرانی آمده است که نوروز را برای اولین بار جمشید  پادشاه پیشدادی مطرح کرده و این عید را ایجاد نمود و همو بود که بهار را اول سال تعیین کرد

 

بیت پنجم

عناصر اربعه

اب و باد و خاک و اتش از عناصر مقدس و اربعه در ایران باستان بودند

 

بیت ششم

دیو سیه

تاریکی نماد دیو است و عناصر چهارگانه باعث روشنائی و بهروزی مردمان

 

بیت هفتم

انیران و مهر

انیران به معنی غیر ایرانی و مهر هم همان ائین مهر است که از ایران به سایر نقاط دنیا رفته یعنی پیام مهر و محبت را به غیر ایرانیان برسانید

 

بیت نهم

هگمتانه و کورش

هگمتانه قدیمی ترین شهر ایران و جائی است که تمدن ایران از آنجا شروع می شود و کورش هم مایه افتخار ایرانیان است

 

بیست سیزدهم

آتش اهورا

در آئین زرتشت آتش پسر اهورا مزدا به حساب می اید و این به معنی این است که اتش نماد روشنائی است

 

بیت پانزدم

خنده زرتشت و فر

در روایات امده که زرتشت هنگام تولد بر خلاف سایر کودکان به جای گریه لبخند به لب داشته است

فر چیزی شبیه روح القدس است که در آئین زرتشت هر گروه  از مردمان دارای فر ویژه خود است

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

اوصاف فلسفی در سوگ نامه نارگ

گارگین فتائی

 

سوگ نامه یا فغان نامه نارگ یکی ز معروف ترین کتب دینی و از کتاب های دینی مرجع در کلیسای ارمنی است که توسط یکی از ابا و پدران کلیسای ارمنی  یعنی گریگور نارکاتسی در قرون میانه میلادی نگاشته شده است

بند زیر از میان بندها و بخش های مختلف این کتاب انتخاب شده است .

وقتی نگاهی به این بند که درواقع شرح اوصاف خداوند است می افکنیم متوحه بزرگی و عمق اندیشه پدران و ابا کلیسا می شویم و البته کسی که در خصوص مسیحیت مطالعاتی داشته وقتی این متن را می خواند چنین احساس می کند که کمتر متنی مسیحی  همانند این متن خوانده ،  البته علت این امر این است که در مسیحیت کنونی فرقه های متاخر پروتستانی سعیشان این بوده که تا می توانند مسیحیت را ساده و خلاصه و برای عموم قابل درک کنند البته این امر برای درک عوام خوب است اما باعث شده که نگاه عمومی به مسیحیت نگاهی به دور از نگاه فلسقی و خواص پسندانه باشد .

با نگاه به این متن ما متوجه می شویم که تا چه حدی از عیارات و تعالیم فلسفی برای وصف خداوند استفاده شده روشی که در مسیحیت کنونی جهت درک عوام از آن یا یالکل حذف شده و یا حتی الامکان ساده نویسی شده است و این امر زیبائی خاص را به درکی عام بدل نموده است

 

 

سوگ نامه نارگ

اثر گریگور نارکاتسی

ترجمه آزاد ماتیان

گفتار سوم بند ب

 

 

ای خدای منعم و نیکی و واجی الوجود

ای به تساوی حاکم بر همه چیز

و ای تنها هستی دهنده از نیستی

ای ستایش شده ، تحقیق ناپذیر

مهیب ، مقتدر ، هولناک و قوی

ای نامحدود قربت ناپذیر

خارج از درک و دانش و توصیف

نامرئی ، نامحسوس ، تامل ناپذیر

بی ابتدا و زمان ، دانش بی غبار، بینش بی خطا

جوهر حقیقت ، والا و فروتن ، وجود ممدوح

شرق بی سایه، شعاع تابناک ، طلیعهء موعود

ایمان بی تردید، ارامش کامل ، مهر لایزال

نقش نامحدود ، نام موید ، شم حلاوت

پیمانه سرور، نان روح پرور ، عشق بیگانه با تاریکیها

نوید بلاشک ، حجاب مطلوب ، پوشاک محترم ، قابی مرغوب ، زیور شایان

دست گیرنده تعالی ، پناه دهنده مجید ، دانائی کاستی ناپذیر

گنج بی پایان ، باران بی الایش ، شبنم بامدادان

داروی همه دردها ، شفای رایگان ، سلامت بازیافته

والاترین مشفق ، دعوت بی فربب، بشارت تمام

شاه بنده نواز، حامی محرومان ، کرامت کاستی ناپذیر

مرجع بلامانع ، حکم برگشت ناپذیر، امید جاویدان

بینش نامحدود ، بازوی بخشنده ، بخشش بی پشیمانی

دست بی طرف، چشم بی غرض ، صدای دلجو

خیر تسلی یخش ، چشمه نجات ، نام جاویدان

انگشت تقدیر ، راه بی نظری ، رفتار بی وقفه

اراده حیات بخش ، اندرز بی تزویر، حرمت بی حسد

امکان نامحدود ، شرط تغییر ناپذیر

اثر ناپیدا ، گذر نامرئی

تصویر نامرسوم ، مقیاس نامحدود ، مظهر بی مانند

شفقت بی همتا ، نهر سرشار ، تواضع مارک ، بوسهء نجات بخش

و باز بسیارند سخنان پرشکوه و شایستهء پیش کش به تو ای خدای یگانه

سخنان مشهور و پرطنین

سخنان حمد و ثنا و ستایش

که با امید و اشتیاق سروده شده

ونیز سخنانی ملهم از وجود مقدست

که در درون مازمزمه ای دل نواز دارند

و در سطور اینده نگاشته خواهد شد

و تو ای سعادت ابدی

به توسط این سخنان مرا نجات بخشیده خود مسرور خواهی گشت

و رضای تو نه به خاطر سخنان بی مقدار و تجلیل بیهودهئ من

که به خاطر نجات من است

و این استغاثه ناچیز که نثار تو می گردد

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

سنگ قبر و تدفین در آمریکا

گارگین فتائی

.

آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ و چند فرهنگی و البته قدرتمند از لحاظ اقتصادی و صنعتی تبعا نکات مثبت زیادی دارد اما این هم  طبیعی است که هر کشوری هم نکات قوت و مثبت داشته باشد و هم نکات ضعف و منفی.

از جمله موارد منفی در آمریکا به نظر من مقررات  مربوط به تدفین مردگان است.

1: در آمریکا قیمت قبر بسیار بالاست به گونه ای که یک نفر باید چندین سال قبل قبری را به طور اقساط خریداردی کند چرا که اکثرا پول پرداخت نقدی را ندارند و همین امر باعث شده که بازار خرید و فروش قبر داغ شده و اصطلاحاًٌ تبدیل به بیزینس پر رونق گردد.

2: در ایران به عنوان نمونه در مورد ارامنه اگر کسی هزینه خرید قبر را نداشت و از افراد بی خاننمان و یا مطرود باشد به هر حال خلیقه گری با هزینه خود هزینه قیر و کفن و دفن وی را می پردازد که هر چند مثل سایرین نیست اما  در حد قابل قبولی است و این امر در مورد همه متوفیان بی کس و بی خانمان در ایران جاری است.

در آمریکا اگر کسی هزینه کفن و دفن و قبر را نداشت  جسد او را می سوزانند و این کار بدین شکل است که جسم تیزی را درون بدن مرده فرو می برند تا امحاء و احشاء وی کاملا به هم ریخته و خرد شود و بعد آن را می سوزانند  .

درست است که آمریکا کشوری غیر دینی است ولی دین در آن بیش از سایر جوامع صنعتی نقش دارد این را می توان از تعدد کلیساها و فرقه های مختلف مذهبی و آزادی همه آنها متوجه شد اما عجیب است که رهبران دینی در این خصوص سکوت کرده اند آن هم ادیانی مثل مسیحیت و یهود و اسلام که سوزانده شدن جسد را نادرست و حرام و زشت می دانند .

3: در ایران هزینه سنگ قبر به عنوان نمونه در ارامگاه ارامنه به گونه ای هست که همه مردم توانائی خرید آن را دارند اما در آمریکا اکثر قبرها فاقد سنگ قبر است چرا که خرید یک سنگ قبر بسیار گران اسنت و هر کسی از عهده آن بر نمی اید و همین امر باعث شده که قبور آنجا حالتی  بدون نقش و زیبایی و شبیه هم داشته باشند.

4: در آمریکا به علت برابری دینی ، همه پیروان ادیان در یک آرامگاه  دفن می شوند یعنی مثلا ارامنه و مسلمانان و چینیها و غیره هر کدام برای خودشان آرامگاه جداگانه ای ندارند .

این امر درست است که تا حدی می تواند خوب باشد اما آن زیبائی فرهنگی ناشی از تفاوت ها را از بین می برد چرا که همه به صورت یک جور و بدون تفاوت دفن می شود تنها مراسم دینی آنها فرق می کند

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

 

ادامه اعتراضات گسترده مردم کابل در واکنش به مرگ «فرخنده»

 

 

 

صدها تن از مردم کابل در اعتراض به مرگ فرخنده تجمع کردند.

معترضان خواهان برپایی عدالت، امنیت و برچیده شدن جهل هستند.

همشهریان فرخنده او را بی گناه و روحانیون تندرو، پلیس و «اوباش جاهل» را عامل مرگ فجیع فرخنده می دانند.

«من بی گناهم»؛ این آخرین جمله «فرخنده» زن جوانی است که یک روز مانده به نوروز مقابل دوربین همشهریانش هدف سنگ و چوب و قرار گرفت، اما در مقابل سکوت پلیس به قتل رسید و جسدش سوزانده شد.

حال صدها تن از مردم کابل در اعتراض به قتل فجیع «فرخنده» با برپایی تجمع اعتراضی مقابل دادگاه عالی خواستار بازداشت و محاکمه عاملان قتل و سوزاندن او شدند.

آنطور که شبکه اطلاع رسانی افغانستان و رسانه های این کشور گزارش می دهند، مردم عصبانی افغان همچنین خواهان تامین عدالت در جامعه هستند.

این خبر جهان را در بهت فرو برد، اما اکنون در کنار مردم سراسر دنیا، همشهریان فرخنده او را بی گناه و روحانیون تندرو، پلیس و «اوباش جاهل» را عامل مرگ فجیع فرخنده می دانند.

در کنار معترضان، نام شورای علمای کابل به چشم می خورد، رییس این شورا قتل و سوزاندن فرخنده را خلاف ارزش های انسانی و اسلامی دانسته و ابراز امیدواری کرده تا در نتیجه اعتراضان گسترده و همکاری علمای مذهبی افغانستان از فعالیت دعانویسان جلوگیری شود.

بنا به گفته شاهدان عینی این دختر 27 ساله صبح روز حادثه با یک دعا نویس در حوالی مسجد «شاه دو شمشیر» مشاجره لفظی پیدا کرده و کاغذ دعا و طلسم او را داخل آتش می اندازد، اما دعا نویس با فریاد به مردم می گوید که او قرآن را به آتش کشیده است. بعد از آن فرخنده در مقابل دوربین های موبایل، سکوت پلیس و ناظران به طرز فجیعی کشته شد و جسد تکه پاره و سوخته اش به خانواده او تحویل داده شد.

این موضوع اعتراض فعالان مدنی به خصوص زنان افغانستان را چنان برانگیخت که دو روز پیش هنگام تشیع جنازه فرخنده به هیچ مردی اجازه ندادند تا به تابوت او نزدیک شود.

در تجمعاتی که توسط شبکه های اجتماعی هماهنگ شد، صدها نفر مقابل مسجد و ارگان های مسوول دولتی و قضایی گردهم آمده و با تقبیح عوامل قتل او خواهان اجرای عدالت و از بین رفتن جهل و تعصب شده و به کنار آرامگاه او نهال کاری کردند.

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

واژه سه حرفی زندگی شما

 

توی یک جمع نشسته بودم بی‌حوصله بودم. مجله‌ای برداشتم ورق زدم،مداد لای آن را برداشتم همینکه توی دلم خواندم سه عمودی

 یکی گفت: بلند بگو

 گفتم یک واژه‌ی سه حرفیه، از همه چیز برتر است

 حاج آقا گفت: پول

 تازه عروس مجلس گفت: عشق

 شوهرش گفت: یار

 کودک دبستانی گفت: علم

 حاج آقا پشت سر هم گفت: پول اگه نمی‌شه طلا، سکه

 گفتم: حاج آقا اینها نمی‌شه

 گفت: پس بنویس مال

 گفتم: حاج آقا بازم نمی‌شه

 گفت: جاه

 خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمی‌شه

 دیدم ساکت شد

 مادر بزرگ پیر گفت: عمر

 پسر برادرم که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار

 دوستم خندید و گفت: وام

 یکی از آن میان بلند گفت: وقت

 یکی گفت: آدم

 دوباره یکی گفت: خدا

 خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سرجایش ولی دریافتم، هرکس جدول زندگی خود را دارد، تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک واژه‌ی سه حرفی آن هم درست در نمی‌آید....

شاید کودک پابرهنه بگوید کفش

 کشاورز بگوید برف

 لال بگوید سخن

 ناشنوا بگوید نوا

 نابینا بگوید نور

 ومن هنوز در اندیشه‌ام

 

 

واژه‌ی سه حرفی جدول زندگی شما چیست؟

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

 

تاریخچه ی عید نوروز

http://namnak.com

/706-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8

%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%

B9%DB%8C%D8%AF-%D9%8

6%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.html

 

عید نوروز

از مهمترین آیین های نوروزی، گستردن خوان نوروزی است که مشهورترین آن «سفره هفت سین» است. در این مطلب تاریخچه کاملی از عید نوروز از اعیاد باستانی ایرانیان را می خوانید.

یکی از جشن های باستانی ایرانی جشن عید نوروز می باشد که به همین مناسبت به تشریح تاریخچه ای از این عید باستانی در ادامه می پردازیم.

جشن همتای واژه (عید) در زبان های ایرانی (جشن) یا (یسن) است. از ریشه YAZ به معنای ستایش، نیایش و پرستش؛ (ایزد) به معنای ستایش شده و نیایش شده نیز از همین ریشه است. (جشن) واژه ای ایرانی، مذهبی و بسیار کهن است.

این واژه که باری گران از معناها و سنت های ویژه ایرانی را بر دوش دارد، در اصل عبارت بوده است از برپایی مراسم نیایش و سپاس به مناسبت رخداد یک پیروزی، یک واقعه اجتماعی یا یک معجره آسمانی که سودی برای اجتماع داشته باشد. مردم به هنگام برپایی بزرگداشت گردهم جمع می آمدند و خدای را با مراسم ویژه مذهبی نیایش می کردند، و این نیایش و سپاس همه ساله به عنوان قدرشناسی از موهبتی که از سوی خداوند ارزانی شده بود تکرار می گردید.

این مراسم با رقص های مذهبی و سرود و موسیقی نیز همراه بوده است. آن چنان توده هایی از آتش برپا می داشتند و در کنار آن صدها و هزارها اسب و گاو و گوسفند قربانی می کردند. آن گاه سهمی از قربانی به آتش داده می شد و باقیمانده آن میان مستمندان و نیایشگران پخش می گردید و با همین گوشت قربانی سور و مهمانی برگزار می شد. همین جشن ها در دوره های مختلف زندگانی اقوام ایرانی، آغاز سال را اعلام می کردند.

 

 تاریخچه نوروز

جشن عید نوروز

 این جشن از کهن ترین جشن های ایرانی است که پژوهشگران بنیاد آن را هند و ایرانی ندانسته اند، بلکه با قید احتمال آن را به اقوام بومی نجد ایران پیش از مهاجرت و آریاییان، منسوب می دانند. همچنین دو جشن مهرگان و نوروز از طریق سومریان به بین النهرین راه یافته و در آنجا دو جشن (ازدواج مقدس) و (اکیتو) را پدید آورده که بعدها در بین النهرین این هر دو جشن به صورت جشنی واحد در آغاز سال نو برگزار گردیده، ولی در نجد ایران همچنان تا دوره اسلامی به صورت دو جشن مستقل بر قرار مانده است. بنابراین سه جشن «نوروز»، «مهرگان» و «سده» بیشتر در زمره اعیاد ملی ایرانی قرار می گیرند تا جشن های مذهبی.

 

سفره هفت سین

نوروز و فروهر

 ماه فروردین به فـَرَوَهرها و یا فروشی ها تعلق دارد. جشن نوروز نیز نمادی از سالگرد بیداری طبیعت از خواب زمستانی است که به رستاخیز و حیات منتهی می شود. فروهر یکی از نیروهای غیر مادی در وجود انسان است و نوعی همزاد آدمیان که پیش از آفرینش مادی مردمان در جهان مینوی به وجود می اید و پس از مرگ آدمیان نیز دوباره به جای نخستین خویش باز می گردد. در عقاید باستانی تر، ایرانیان تنها قهرمانان را دارای فروهر می دانستند، اما بعدها پرهیزگاران نیز از این موهبت بهره مند می شوند. آنان سالی یکبار برای دیدار بازماندگانشان به خانه های خویش فرود می آیند و ورود آنان برکت را به همراه خواهد داشت، آن زمان که خانه را پاکیزه و درخشنده ببینند. ولی چنانچه آن را آشفته در هم و پاکیزه نشده بیابند برکت برای آن نخواسته ، آن را رها می کنند. حضور فروهرها از طلیعه فروردین و نوروز آغاز می شود و تا دهم فروردین و به روایتی تا نوزدهم آن ادامه می یابد از این جهت مراسم آتش افروزی بر بالای بام ها انجام می پذیرفته تا راه خانه ها را به فروهرها نشان دهند.

 

آداب نوروز

نوروز کوچک و نوروز بزرگ

 عنوان نوروز در فرهنگ ایرانی به دو روز تعلق داشته است. یکی روز اول فروردین، که خورشید به برج حمل می رسد و به آن نوروز کوچک یا (عامه) می گویند و دیگری نوروز بزرگ یا (نوروز خاصه) است که روز خرداد از ماه فروردین است. گفته اند : نوروز سالروز آفرینش جهان و انسان است و نوروز بزرگ روزی است که در آن جمشید بر تخت نشست و خاصان را طلبید و رسم های نیکو گذاشت، و گفت خدای تعالی شما را خلق کرده است. باید که به آب های پاکیزه تن را بشویید و غسل کنید و به سجده و شکر خدا مشغول باشید و هر سال در این روز به همین دستور عمل نمایید.

 

نوروز و آب

 همه نیکی ها چون از ابرکران (عالم اعلی) به گیتی آید، به خرداد روز آید. باشد که همه روز آید، اما آن روز بیش آید. پیداست اگر آن روز بر تن جامه ای نیکو بدارند. و بوی خوش بویند و مروای نیک تفأ ل کنند و... آن سال نیکویی بدیشان رسد و بدی را از ایشان دور می سازد. از آنجا که نوروز در آغاز فصل بارش باران های بهاری قرار دارد می توان ردپای اردویسور اناهید را نیز در آن یافت. اردویسور اناهید الهه آب است. اوست که به فرمان اورمزد از آسمان باران، برف و تگرگ را فرو می باراند. سبب این که ایرانیان در نوروز غسل می کنند آن است که این روز به الهه آب تعلق دارد. از این رو، مردم در این روز هنگام سپیده دم از خواب برمی خیزند و با آب قنات و حوض خود را می شویند و گاهی نیز آب جاری بر خود از راه تبرک و دفع آفات می ریزند. و در این روز مردم به یکدیگر آب می پاشند و درباره سبب این کار برخی گفته اند علت آن است که در کشور ایران دیرگاهی باران نبارید و سپس ناگهان سخت ببارید و مردم به آن باران تبرک جستند و از آن آب به یکدیگر پاشیدند و این کار همچنان در ایران مرسوم بماند.

 

نوروز پیروز

 نوروز همچنین نمادی است از پیروزی نیکی بر بدی. از همین رو آیین نیایش رپیثون در نوروز برگزار می شود. (رپیثون ) سرور گرمای نیمروز و ماه های تابستان است. با یورش دیو زمستان به زمین رپیثون به زیر زمین فرو می رود تا با گرم نگاهداشتن آب های زیرزمینی، گیاهان و ریشه درختان را از مرگ نجات بخشد. بازگشت سالانه او در بهار نمادی است از پیروزی نهایی خیر بر شر، به همین مناسبت جشن و نیایشی ویژه در مراسم نوروزی به ایزد مذکور تعلق داشته است.

 

نوروز و سلیمان

 در روایات ایرانی آمده است که چون سلیمان بن داوود انگشتر خویش را گم کرد سلطنت از دست او بیرون رفت. اما پس از چهل روز بار دیگر انگشتر خود را بازیافت و پادشاهی و فرماندهی به او بازگشت و مرغان به دور او گرد آمدند، و ایرانیان گفتند: نوروز آمد.

 

نوروز روز دین و روز پادشاهی

 در ماه فروردین، روز خرداد، فریدون جهان را تقسیم کرد. روم را به «سلم»، ترکستان را به «تور» و ایرانشهر را به «ایرج» داد، کیخسرو و سیاوشان را به لهراسب سپرد، زردشت دین مزدیسنان را از اورمزد پذیرفت و کی گشتاسپ شاه دین را از زردشت و در این روز پشوتن رواج دین خواهد کرد. و نیز روایت شده است که کوروش پس از پیروزی بر بابل، پسر خود کمبوجیه را در جشن نوروز گموک بابلی به عنوان پادشاه بین النهرین معرفی کرد.

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

پیام های اندیشمندان ایرانی در محکومیت نسل کشی 

 

http://alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/941-

پیام-های-اندیشمندان-ایرانی-در-محکومیت-نسل-کشی

 

 

 

طی شماره های آتی ضمیمه فارسی، به انتشار نامه های دریافتی از طرف اندیشمندان ایرانی كه از طرف هیئت مربوطه در اختیار ضمیمه فارسی قرار گرفته ادامه خواهیم داد.

در این شماره آقای روح الله حسینیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین هوشنگ طالع و دکتر علی مختاری عضو هیئت علمی طی نامه های جداگانه این نسل كشی را در کنار دیگر خشونت های در حال تداوم جهان كنونی محكوم نموده اند.

 

در شماره پیشین ضمیمه فارسی در جواب هیئت ویژه بزرگذاشت و برگزاری مراسم یكصدمین سالگرد واقعه نسل كشی ارمنیان آقای دكتر عابد فتاحی نماینده مردم شریف ارومیه و رئیس فراكسیون نمایندگان اهل سنت  طی نامه ای تلاش خود را در راستای نفی خشونت و پیشبرد صلح و دوستی و همچنین جلوگیری از تكرار نسل كشی اعلام داشتند.

طی شماره های آتی ضمیمه فارسی، به انتشار نامه های دریافتی از طرف اندیشمندان ایرانی كه از طرف هیئت مربوطه در اختیار ضمیمه فارسی قرار گرفته ادامه خواهیم داد.

در این شماره آقای روح الله حسینیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین هوشنگ طالع و دکتر علی مختاری عضو هیئت علمی طی نامه های جداگانه این نسل كشی را در کنار دیگر خشونت های در حال تداوم جهان كنونی محكوم نموده اند.

 

 به نام معبود مهرورز و همواره مهربان

هیئت منتخب خلیفه گری ارامنه تهران دامت توفیقاتهم

سالگرد فاجعه ی انسانی قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی را خدمت همه مسیحیان جهان خصوصا ارامنه هموطنم تسلیت عرض می کنم. قرآن کتاب وحیانی مسلمانان مهربانی و رافت مسیحیان را ستوده است: «وَقَفَّینَا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیمَ وَآتَینَاهُ الْإِنجِیلَ وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً» (حدید، 27) قرآن تاکید دارد که مهربان ترین مردم نسبت به مسلمانان مسیحیان هستند: « وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى» (المائدة، 82). خداوند علت مهربانی مسیحیان نسبت به مسلمانان را در وجود کشیشان و عالمان زاهد مسیحی می داند. «ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا یسْتَکْبِرُونَ» (مائده، 82).

کسانی که با فرهنگ قرآن آشنا باشند تعجب می کنند چطور ممکن است عده ای به نام مسلمان دست به کشتار بی رحمانه ی مردمی مهربان با پیوند عاطفی با مسلمانان زده اند. البته مسیحیان ارامنه در حکومت عثمانی تنها قربانیان تنگ نظری های جنایتکاران تاریخ نبوده اند. ده ها هزار شیعه به جرم محبت اهل بیت پیامبر (ص) در حکومت عثمانی قتل عام شدند.

و این از عجایب روزگار است که بار دیگر دست شیطان از آستین مسلمان نمایانی به نام داعش بیرون می آید و شیعه و مسیحی را در عراق و سوریه قتل عام می کند.

به امید روزی که با ظهور مهدی و بازگشت مسیح جهانی پر از عدالت و عاری از جنایت را ببینیم.

 

ارادتمند روح الله حسینیان

نماینده مردم تهران 13/12/93

 

 هیئت محترم منتخب خلیفه گری ارامنه تهران

(هیئت بزرگداشت یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان)

احتراماً در پاسخ به نامه مورخ 30 بهمن 93 ضمن تشکر از اعتماد به اینجانب پیام پیوست را به حضور تقدیم می کنم.

با تقدیم احترام

دکتر علی مختاری

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

برنامه ریزی و سازماندهی، از دست دادن صفات انسانی، انکار و کتمان حقیقت، همگی پدیده هایی هستند که قبل، حین و پس از ارتکاب به نسل کشی همواره توسط مرتکبین به آن صورت می پذیرد. در حقیقت مرتکبین به نسل کشی، اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی را که هر انسان از هنگام پا نهادن برگردون خاکی و به طور ذاتی و فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود را که همان حق زیستن است را نقض کرده و با وحشیانه ترین رفتار غیرانسانی،‌ در پی حذف انسان ها از صحنه روزگار می باشند.

از دیدگاه حقوق، حق زیستن انسان ها، علاوه بر جهان شمول بودن، سلب ناشدنی است و این حق با تفسیر ناپذیری و تبعیض ناپذیری خاص خود به هم پیوستگی بشر را رقم می زند و مایه در هم تنیدگی انسان ها است.

بدیهی است هر گونه اقدامی در راستای نابودی و حذف بخشی یا کلیت گروه ها، نژادها،‌ اقوام و ملیت ها خاصه حذف مذهبی و ایدئولوژیکی، نه تنها مذموم بوده بلکه نفرت انگیز می باشد.

واقعه ای که در یکصد سال پیش و در بخش هایی از ترکیه کنونی اتفاق افتاده و امروز دستمایه انکار و کتمان وارثان حقوقی عثمانیان است را نه تنها نمی توان نسل کشی نامید بلکه آنچه بر برادران و خواهران ارمنی صورت گرفت و به واقع یک فاجعه انسانی بود، فاجعه ای تلخ به تلخی زیتون های کالی که یکصد سال است در حاشیه های شمال شرقی مدیترانه برداشت می شود و این تلخی تا ابد چون زخمی عمیق و کهنه که بر پیکر استوار جامعه ارمنیان نشسته است، در یاد و خاطره آزاداندیشان تاریخ باقی خواهد ماند.

 

 

 

هیئت محترم بزرگداشت

یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان 1394-1294

با درود و آرزوی شادکامی

اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت ارمنستان، حکومت ترکیه را به عنوان حکومت جانشین عثمانی به دادگاه جنایتکاران جنگی در لاحه بکشاند.

با ابرازهمدردی با هم میهنان و هم خانمانان ارمنی متن زیر تقدیم می گردد.

با سپاس بسیار

هوشنگ طالع

16/12/1393

 

یکصد سال گذشت...

یکصد سال پیش، روز 5 اردیبهشت ماه 1294 (24 آوریل 1915) امپراطوری عثمانی در گرماگرم نبرد یکم جهانی، سیاست قوم کشی و زمین سوخته را درباره ارمنیان تحت اشغال خود، به مورد اجرا گذارد. در این قتل عام فجیع کمابیش یک و نیم میلیون تن از هم خانمانان ارمنی ما، سرراست و ناسرراست (مستقیم و یا غیر مستقیم) از سوی حکومت عثمانی قتل عام شدند. انبوه بسیاری نیز در اثر جنایت حکومت عثمانی، از سرزمین های پدریشان رانده شدند و آواره گردیدند.

با آغاز نبرد یکم جهانی، دولت ایران اعلان بی طرفی کرد: اما امپراطوری عثمانی با پیشتیبانی امپراطوری خون ریز آلمان و با وجود اعلان بی طرفی، خاک ایران را مورد تجاوز نظامی قرار داد.

در آن شرایط سخت، دولت ایران که بخش هایی از خاکش در اشغال عثمانی ها و روسیان و انگلیسیان بود، مرزهای کشور و نیز درهای سفارت و کنسوگری های خود را در سرتاسر قلمرو عثمانی بر روی هم خانمانان ارمنی گشود و آنان را پناه داد. افزون بر آن دولت ایران برای در امان ماندن پناهندگان از دژخیمان عثمانی،‌ برای بسیاری از آنان گذرنامه ایرانی صادر کرد.

در آن لحظه های سخت و دردآلور، تنها دولت، مردم و ملت ایران، در حالی که سرزمین شان لگدکوب ارتش های بیگانگان بود، به یاری همخانمانان ارمنی خود برخاستند، زیرا ملت ایران در همه درازای تاریخ، ارمنیان را شاخه از پیکره ملت ایران می دانست و می داند.

در درون ایران نیز مردم مناطق اشغالی عثمانی با خطر انداختن جان خود و خانواده خود از هم میهنان ارمنی در برابر نیروهای اشغال گر عثمانی در مناطق اشغالی، به سختی حمایت کردند و اجازه ندادند که عثمانی ها آن ها را مورد تجاوز قرار داده و به قتل برسانند.

اکنون این پرسش مطرح است که حکومت ترکیه به عنوان جانشین امپراطوری خون ریز و انسان کش عثمانی، تا کی می تواند اجساد این قتل عام هولناک را پنهان کند؟

هم اکنون نیز حکومت جبار و خون ریز ترکیه، دست اندرکار آن است تا کردها و علویان ساکن این کشور و در حقیقت اکثریت مردم این سرزمین را به جسد تبدیل کند.

مردم و ملت ایران، هم آوا و یک دل با هم میهنان و هم خانمانان ارمنی و دیگر مردم آزاده جهان، نه تنها باید حکومت ترکیه را وادار به شناختن این جنایت هولناک تاریخی و پذیرش پی آمد های آن سازند بل باید از جسد شدن کردان و علویان زیر اشغال حکومت ترکیه نیز جلوگیری کنند.

هم دلی، هم آوایی، و همکاری ما در این منطقه راه را بر دیوان و ددان دژخیمان و نسل کشان خواهد بست. سکوت در برابر جنایت کار همگامی با جنایت کار است.

 

تهران،

16 اسفند 1393

هوشنگ طالع

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

اخبار در مورد یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه

 

اجرای برنامه فرهنگی توسط گروه ارکستر و کرال ;آرپا;

به مناسبت یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان 

 

بترای اسپانیا با اکثریت آراء نسل کشی ارمنیان را به رسمیت شناخت

 

 

سخنان مشاهیر جهان درباره جنایات ترکیه و نسل کشی ارمنیان

 

 

كارشناس ارمنی : «هدف از نسل کشی ارمنيان اشغال سرزمین ارمنستان بود»

 

 

کتابی درباره نسل‌ کشی ارمنیان از یک نویسنده ارمنی‌ تبار آمریکایی

 

 

 

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

 

راه یابی کاندیداهای ارمنی به شورایاری محله های شهر تهران

 

 http://alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/940-

راه-یابی-کاندیداهای-ارمنی-به-شورایاری-محله-های-شهر-تهران

 

 

انتخابات شورایاری محله های شهر تهران در روز جمعه، 22 اسفند ماه برگزار گردید. در این دوره از انتخابات بالغ بر 29 کاندیدای ارمنی در محله های مختلف شهر تهران با نامزدهای هم محل خود به رقابت پرداختند، که طی آن 7 نفر از این جمع (ارمنیان) با کسب آرای لازم موفق به راه یابی به شورایاری محله های تابعه شدند.

اسامی نمایندگان راه یافته به شورایاری ها طبق اعلام درگاه اینترنتی "شورایاران" بدین شرح است: سرکار خانم روبینا مارگوسیان و ژرژیک الله وردیان (محله زرکش)، هویک میناسیان (ادوارد میناس مسیحی-محله مجیدیه)، کریست آرزومانیان (محله بهار)، سرکار خانم آنی مانوکیان (محله بهجت آباد)، ‌آرا ساطوریان و آرن بقوزیان (محله آرارات).

اسامی تعدادی از این کاندیداها نیز به عنوان عضو عوض- بدل اعلام شده که این خود بیانگر رقابتی بودن این انتخابات و اهمیت موضوع برای ساکنین محله های مختلف تهران نیز می باشد.

اسامی ارمنیان عضو عوض-بدل شورایاری محله های تهران بدین شرح اعلام شده: (محله زرکش) وانو آبراهامیان و نورایر گالستیان، (محله مجیدیه) واهه خاچاطوریان و آرتویت زهرابیان، (محله

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

نووز در شعر فارسی

جمع اوری از گارگین فتائی

 

حبیب یغمایی

سال‌ اگر‌ کـهنه اسـت یـا نو،چون رود دیگر نیاید

نخل چون از پای افتد سایه‌اش بر‌ سر نیاید

کهنه هرگز نو نـگردد،رفته هرگز باز ناید

بشنو از خیام‌ اگر گفت منت باور‌ نیاید‌

این مـثل پیشینان گفتند و من خـود آزمـودم‌

سال نو-بی شبهه-از سال کهن بهتر نیاید

بندهء آن پاک درویشم که خورسند است و قانع‌

فارغ از هر نیک و هر بد گر‌ بیاید گر نیاید

زر پرستان را بگوی از من که باشد مفلسان را

در نداری‌ها نـشاطی کان نشاط از زر نیاید

یک نصیحت گویمت در سال نو بشنو که:عاقل‌

دست‌ بر‌ کاری نیازد کان ز دستش بر نیاید

خرد جوئی گل دماوند،سبزه رویاند،بدامان‌

پرورش‌هائی که از دریای پهناور نـیاید

روز نـو خوش از در آمد،آرزومندم خدا را

دشمنان و دوستان‌ را‌ جز خوشی از در نیاید 

 

 

عنصری

باد نوروزي همي در بوستان بتگر شود

تا زصنعش هر درختي لعبتي ديگر شود

باغ همچون كلبه بزاز پرديبا شود

راغ همچون طبله عطار پرعنبر شود

روي بند هر زميني حله چيني شود

گوشوار هر درختي رشته گوهر شود

چون حجابي لعبتان خورشيد را بيني به ناز

گه برون آيد زميغ و گه به ميغ اندر شود

افسر سيمين فرو گيرد ز سر كوه بلند

بازمينا چشم و زيبا روي و مشكين سر شود

 

 

سعدی

برآمد باد صبح و بوي نوروز

به کام دوستان و بخت پيروز

مبارک بادت اين سال و همه سال

همايون بادت اين روز و همه روز

چو آتش در درخت افکند گلنار

دگر منقل منه آتش ميفروز

چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

حسدگو دشمنان را ديده بردوز

بهاري خرمست اي گل کجايي

که بيني بلبلان را ناله و سوز

جهان بي ما بسي بودست و باشد

برادر جز نکونامي ميندوز

نکويي کن که دولت بيني از بخت

مبر فرمان بدگوي بدآموز

منه دل بر سراي عمر سعدي

که بر گنبد نخواهد ماند اين کوز

دريغا عيش اگر مرگش نبودي

دريغ آهو اگر بگذاشتي يوز

 

خیام نیشابوری

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است

بر طرف چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست

خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش است

 

 

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

برخیز و بجام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروز تماشاگه تست

فردا همه از خاک تو برخواهد رست

 

 

استاد شهریار

از همه سوی جهان جلوه او می بینم

جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم

چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل

آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم

 

 

عطار

جهان از باد نوروزی جوان شد

زهی زیبا که این ساعت جهان شد

شمال صبحدم مشکین نفس گشت

صبای گرم رو عنبر فشان شد

تو گویی آب خضر و آب کوثر

ز هر سوی چمن جویی روان شد

 

 

 

سنایی غزنوی

با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز

از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز

از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک

وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

 

 

خواجوی کرمانی

خیمة نوروز بر صحرا زدند

چارطاق لعل بر خضرا زدند

لاله را بنگر که گویی عرشیان

کرسی از یاقوت برمینا زدند

 

 

ملک الشعرا بهار

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

درود باد بر این موکب خجسته، درود

به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل

به هرچه برگذری، اندُهی کند بدرود

 

 

منوچهری دامغانی

نوروز، روزگار نشاطست و ایمنی

پوشیده ابر، دشت به دیبای ارمنی

از بامداد تا به شبانگاه می خوری

وز شامگاه تا به سحرگاه گل چینی

 

 

عبید زاکانی

چو صبح رایت خورشید آشکار کند

ز مهر قبلة افلاک زرنگار کند

رسید موسم نوروز و گاه آن آمد

که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند

 

 

منابع

 

http://jomalatziba.blogfa.com/cat-236.aspx

http://www.beytoote.com/art/song/poetry-famous2-poets.html

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=158676

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ از سوي گارگین فتائی

نوروز باستانی بر همه ایرانیان و جهانیان خجسته باد

 

 

 

همه ساله بخت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد

دلم بر همه کام پیروز کرد

که بر من شب تیره نوروز کرد

فردوسی

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

...و بهار 

http://alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/936-و-بهار

 

روی هر شاخه، کنار هر برگ

...کوچه یکپارچه شده آواز

 

 

 

آلیک، گروه اجتماعی- فرا رسیدن نوروز برای بسیاری از ایرانی ها با شکل گیری نوعی از فرهنگ در حال گسترش تبریکات پیامکی همراه شده که همگام با نوآوری در زمینه های فناوری وسائل ارتباط جمعی تغییرات خاص خود را نیز شامل گشته که این خود نگاه جامعه شناسانه خاصی را می طلبد.

پدیده ای که نوعی زبان محاوره ای و فشرده شده مختص به خود را به یدک می کشد و انجام آن (پیامک دادن) در چنین روزهائی به نوعی از واجبات ادامه ارتباط وانتقال حس احترام متقابل دریافت می شود.

نگارش متن های پیامکی هم به نوبه خود قابل تامل است. پیام هائی که با وجود کوتاهی و مختصر بودن در بسیاری از مواقع اثرگذارترند. که صد البته گاهی بازار خوبی هم برای بنگاه های "پیامک پراکنی" دست و پا کرده اند. نمونه بارز این قضیه هم اس ام اس های تحمیلی-دریافتی با موضوع عرضه پیامک های تبریک عید و غیره هستند که گواه وجود یا ایجاد تقاضا برای این نوع کالای خاص نیز می باشد. تبدیل فرهنگ تبریک گفتن به کالا خود شروع خوبی است برای گزارش های احتمالی بعدی...

سال خوش...

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

 

از افلاطون پرسیدند:

 

 

شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟

 پاسخ داد:

 'از کودکی خسته می شود،برای بزرگ شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود!

ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد،سپسبرای بازپس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند.

طوری زندگی می کند که گویی هرگز نخواهد مرد و بعد طوری که گوییهرگز زندگی نکرده می میرد!

آنچنان زمان خود را صرف آماده شدن برای زندگی می کند که برای زندگی کردن وقت پیدا نمی کند.

آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه ازدست رفتن امروز خود نیست

 ،در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست بلکه تجربه ما از زمان حال است.'

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

آداب چهارشنبه سوری

ارسالی از سوی یکی از دوستان

 

 

 

 

ای یزدان ما

زردی و ناتوانی ما

از وجود اراده وقدرت و توانایی یگانه توست

و گرما وسرخی آتش

از وجود مهر آفرینش توست ...

ای آتش سرخ

زردی رخ و بدی های من از تو

نور ،گرما ،سرخی و آتش مهر وعشق هر دو از من .

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

 

حسّ و حال همه ی ثانیـه ها

http://asru.blogfa.com/post-493.aspx

 

حسّ و حال همه ی ثانیـه ها ریخت به هم

شوق یک رابطه با حاشیه ها ریخت به هم

گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید

آمدیّ و همـه ی فرضیه ها ریخت به هم!

روح غمگینِ تـــو در کالبدم جا خوش کرد

سرفه کردی و نظام ریه ها ریخت به هم

در کنـــار تــــو قدم مــــی زدم و دور و بـــرم

چشم هايم پُر خون ، قرنیه ها ریخت به هم

روضه خوان خواست که از غصه ی ما یاد کند

سینه ها پــاره شد و مرثیه ها ریخت بــه هم

پای عشق تـــو برادر کُشــی افتاد به راه

شهر از وحشت نرخ دیه ها ریخت به هم

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند

دلمان تنگ شد وُ قافیــه ها ریخت به هم

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!

پس چرا زندگیِ ساده ی ما ریخت به هم؟

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

 

سریالهای ترکیه ای:

http://love4like2.blogfa.com/

 

1- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﯾﮕرﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

2- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺖ!

3- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﯿﺎﺩﯼ، ﺍﺧﺎﺫﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﻗﺘﻞ ﻭ ﯾﺎﻏﯽ ﮔﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

4- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺣﺮﺍﻣﺰﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ!

5- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ ﺳﺨﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ!

ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:

1- ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ 1 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ.

2- ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ 1.5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﺭﻣﻨﯽ.

3- ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺁﺷﻮﺭﯾﺎﻥ.

4- ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭ.

5- ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 40 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻮﯼ.

6- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ 200 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﯼ ﻭ ... ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻗﺘﻞ،ﻏﺎﺭﺕ، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽﺗﻤﺎﺷﺎﯼﺍﯾﻦ مزخرفات ﻏﯿﺮﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ اثرات ویرانگرانه ای بر اخلاق خانواده داشته باشد.

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

 

" خودآ"

تا نمرديد در اين " عشق" ..، به جايى نرسيد...

به " خودآيى " نرسيد ار ...، به " خدايى " نرسيد...!

پشت اين قلعه ، كه از آجرِ من ساخته ايد ...،

" ترس" چون حُكم كند ...، جُز به گدايى نرسيد...

راه باز است و پُر از عطر ِ خوش سوسن و ياس...،

لكن از حيلت " سايه" ، به سرايى نرسيد....

مُحترم نيست ..، حجابى ، كه نقابى گردد...،

حُجبْ ، ..گر " بُت " شده باشد..، به رهايى نرسيد...

لحظه ايى را اگر از " عدل " ، به غفلت گذريد ..،

ماوراء ..."هيچ"....، به اسرار ِ ورائى. نرسيد..!

گوش ها پر شده از ساز و دُهُل...، وز نى و چنگ..؟!

غرق در غلغله هرگز به صدايى نرسيد....

چشم ها پِر شده از سـحرِ فريبنده ى صور...،

محوِ اين معركه ..، هرگز به غنائى نرسيد...

" هيچ " در " هيچ " شويد و ...، به " خودآ " برگرديد...،

بار بر دوش ... به توفيق الهى نرسيد ...!

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

نوروز به شنیه افتاد

https://instagram.com/p/yvLEexOU-j/

 

 این ضرب المثل شیرین فارسی رو شنیدین( نوروزبه شنبه افتاد)؟

 موضوع اینجاست که سالها طول میکشه تا سال جدید در روز شنبه تحویل بشه،

 به همین خاطر اگه شروع نوروز در شنبه باشه اونو خوش یمن میدونن

و وقتی یه اتفاق غیر منتظره خوب رخ میده میگن:

چیه؟نوروز به شنبه افتاده؟!!!

حالا که نوروز به شنبه افتاده،

 به فال نیک بگیریم

ان شاالله بهترین سال زندگیتون بشه

براتون آرزو میکنم

۱۲ماه عشق

 ۵۲هفته آسایش

 ۳۶۵روز خوشبختی و برکت

 ۸۷۶۰ساعت شادی......

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

 

«حداقل دستمزد سال ۹۴، ۷۱۲هزار تومان تعیین شد»

 

 

 

بنابر اعلام شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده با ۱۷درصد افزایش، ۷۱۲هزار و ۴۲۵تومان تعیین شد.

شب گذشته، جلسه تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴با حضور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و نماینده‌های کارگران و کارفرمایان برگزار شد. بر این اساس با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن از ۲۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان و بن کارگری از ۸۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۴افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، علی ربیعی، وزیر کار، رقم حداقل دستمزد ماهانه ۷۱۲هزار تومان را تایید کرد و این رویداد را «استثنایی» و باعث رفع بخشی از عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم دانست.

حداقل دستمزد سال ۹۳،  ۶۰۸هزار تومان بود که کارفرمایان به دنبال افزایش ۱۵درصدی آن بودند، نمایندگان کارگری بر سر ۲۲تا ۳۰درصد افزایش رایزنی می‌کردند و دولت ۱۷درصد افزایش را پیشنهاد کرده بود.

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

علم و غرور

گارگین فتائی

 

فراگیری علم و دانش در نزد اکثر جوامع و ادیان و مذاهب و فرهنگها امر پسندیده ای بوده و هست از کتاب مقدس و امثال سلیمان که در آن به فراگیری حکمت و دانش تاکید می شود تا قرآن که حتی تا گور هم ترغیب به جستجوی دانش می کند.

کسانی که مخالف رشد علم و دانش هستند افرادی و جوامعی هستند که این رشد به نفع گروه و طبقه و یا حاکمیت و منافع شخصی خودشان نیست چنانکه ما بارها در خصوص برخی از حکام و پادشاهان در دوران باستان و ممانعتشان از فراگیری علم ، داستانها شنیده ایم.

اما چیزی که برای من محرز شده این است که فراگیری علم و دانش به تنهائی برای تکمیبل و پردازش شخصیتی یک فرد  کافی نیست  .

علم و دانش در کنار تمام محاسن خود اگر توام با اخلاقیات نباشد چیزی برای فرد به ارمغان نمی اورد مگر نوعی غرور و خود بزرگ بینی ناشی از احساس دانائی بیشتر و تحقیر دیگران از این بابت.

ما در زندگی خود بارها شاهد وجود چنین افرادی بوده و با انها برخورد کرده و از رفتارهای نادرست و زشتشان ناراحت شده ایم.

در محله ما دو چند نفری بودند که اصطلاحاا زیاد درس می خواندند و روز و شبشان شده بود درس خواندن و شرکت در مسابقات علمی و کسب نمره ممتاز در مدرسه و بعد دانشگاه .

اینها در درجه اول که دیگران را به خاطر اینکه مانند خودشان و به گفته خودشان استعداد نداشتند به باد تمسخر می گرفتنند و در اصل خیلی از خود متشکر بودند حتی بعضی از آنها کلا با هر کسی سلام عیلیک نمی کردند و دست ننمی دادند.

من از خداوند سپاس گزارم به خاطر استعدادهائی که به من داده که با وجود اینکه کم بینا هستم توانستم همانند دیگران به دانشگااه و مدرسه رفته و درس خوانده و مدرک گرفته و حتی وکیل شوم و حتی شعر بنویسم و وبلاگ درست کنم و کلی مقاله بنویسم که برخی از آنها در مجلات  به نام من ثبت شود.

اما هیچ گاه نخواستم بیش از حد به خودم ببالم چون معتقدم علم بدون اخلاقیات غرور به بار می آورد که در مسیحیت یزرگ ترین گناه است.

متسافانه شخصی در محله ما بود که خیلی هم خوب درس می خواند اما همیشه به من به دیده تحقیر می نگریست و مدام مرا مورد تمسخر قرار می داد چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ استعادادی چرا که من معمولا در علوم انسانی استعداد داشتم و این جناب اصطالاحاٌ مخ ریاضی و فیزیک و نظایر آن بود.

وقتی به آمریکا رفتم شنیدم که شده استاد دانشگاه ولی همان غرور در وجودش هست

یک نفر دیگر هم بود که همراه دویسش مدام افرادی را که به نظر خودشان کم سواد بودند و اندازه خودشان استعداد نداشتند مدام مسخره می کردند حتی خود من هم بارها از طرف اینها مورد تمسخر قرار گرفتم.

چند وقت پیش شنیدم این جناب در کانادا پرفسور شده

اینها البته نکات مقثت قضیه است

همین شخصی که پروفسور شده روزی  به خانه دوستم رفت دوستم نسبت دور فامیلی با او داشت و البته ایشان خودش از خودش دعوت کرده بود  کار تنها به اینجا ختم نمی  شد بلکه این فرد چنان رفتارهای ناهنجار در خصوص خوردن غذا و خوراک و میوه و همچنین برخورد با افراد از خودش نشان داد که به هیچ وجه در شان کسی که عنوان پروفسوری را به یدک می کشد نیست.

ان شخصی هم که گقتم الان استاد دانشگاه شده چنان مغرور و از خود راضی هست که این رفتارش آن مقامش را تحت الشعاع قرار داده است.

متاسفانه این رفتارهای مغرورانه و نگاه کردن از بالاا در بین قشر تحصیل کرده  فراوان است چنانکه همیشه افرادی که کلاس بالاتری هستند افراد کلاس پائین تر را مورد تحقیر قرار می دهند و حتی کسانی که نظری می دهند و مطلبی می نویسند بر حسب مدرک سنجیده می شوند مثلا اگر نویسنده دیپلمه باشد اصلاً  او را ادم حساب نمیکنند  ، اگر مدرک کارشناسی داشته باشد به او به دید مبنتدی نگاه می کنند و همیشه این مدرک گرائی متاسفانه بوده و هست.

من خود بالشخصه افرادی را دیده ام که گر چه حتی مدرک دکترا دارند اما سطح سواد افراد لیسانیه از آنها بالاتر بوده به نحوی که حتی خود اینها خیلی از سوالات خود را ازلیسانسه ها می پرسند  بنابراین مدرک نمیتواند چندان ملاک درستی برای سنجش میزان علم یک نفر باشد چون علاوه بر اینکه یک فرد ممکن است مطالعات خارج از درس فراوانی داشته باشد با توجه به ملاک های اخذ مدرک در ایران  و نحوه رسیدن به آنها نسیت به ممالک خارجی نمی توان آنها را معیار سنجش دانش  افراد قرار داد.

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

انبوهی از فاصله

گارگین فتائی

.

یافتم

یافتم

نه مانند ارشمیدس

نه

من چیزی را یافتم

که مدتها به نبالش بودم

یافتم

کسی را که مرا می فهمد

کسی که از ته دل

مرا دوست دارد

حال مشکل کجاست

مشکل در این است

که این مساله هم امائی دارد

مثل همه رسیدنها

آنچه را که در پیش بودم یافتم

اما

فرسنگها دور از من

دور از دسترس

در انبوهی از فاصله ها

در تراکم دوریها

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

سخن نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

اخبار این هفته در موردنسل کشی ارامنه

 

اجرای برنامه فرهنگی توسط گروه ارکستر و کرال "آرپا" به مناسبت یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان 

 

خودداری وزیر خارجه ارمنستان از دیدار با مقامات بلندپایه اسرائیل در سفر کاری به بیت المقدس 

 

 

محکومیت نسل کشی ارامنه توسط عده ا از نمایندگان مجلس

 

یکصد درخت، به یاد صدمین سالگرد  نسل کشی ارامنه در هفدهم اسفند در پارک جنگلی سوهانک کاشته شد

 

 

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

معرفی سفیر جدید ارمنستان در ایران

 

ورود سفیر جدید ارمنستان به تهران

 

هفتمین سفیر جمهوری ارمنستان در ایران

 

 

 

 

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

 

تعصب تا کجا !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 سه شنبه ۱۹اسفند۱۳۹۳ساعت: 13:23 توسط:اوغور

به نقل از حسین تورک اوغلو:

نتیجه ی یک بررسی ژنتیک که از سال 2000 میلادی در ارمنستان آغاز شده است نشان داده که نیمی از ارامنه از ریشه ی ترکی قبچاق هستند. آقای دوچنت دکتر عثمان چاتال اوغلو در این رابطه گفته است که نتیجه ی این تحقیقات باعث ناراحتی دولتمردان ارمنی شده است و دولت برای توقف این پروژه مداخله کرده است.

البته اینکه بخشی از ترکان قبچاق در قفقاز پس از گرویدن به آیین مسیحیت در میان ارامنه و گرجیان حل و هضم شده بودند از قبل نیز دانسته می شد حتی اناجیل بسیاری به زبان ترکی قبچاق با الفبای ارمنی در دست می باشد اما ارامنه این مساله را هماره رد می نمودند که تحقیقات ژنتیک درستی آن را اثبات نموده است.

تحقیقات نشان داده که در بررسی کروموزوم های ایگرگ و دی ان ای های میتوکندری افراد منطقه ی ارمنستان ، با صدها موتاسیون از کروموزوم ایگرگ R1b و میتوکوندریال M269 مواجه شده است که این موتاسیونها قدمتی معادل 4700 سال دارند.

جمعیت پروتوترک سوبار که از سومر به مناطق آناتولی و آزربایجان کوچ کرده و بخشی از آنان در سواحل دریای سیاه پخش شده اند کوتی ، هیتیت ، اسکیت و متعاقب ان ترکان قبچاق را بوجود اورده اند.

این تحقیقات همچنین نشان می دهد که ارمنستان تنها یک نام جغرافیایی است و ربطی به هیچ قومی ندارد.

نمونه ای از یک متن ترکی قبچاق با خط ارمنی مربوط به گذشته

 لازم به ذکر است که کروموزوم ایگرگ ریشه ی پدری افراد و دی ان ای میتوکندریال ریشه ی مادری افراد را مشخص می کند. از سوی دیگر هیچ ملتی به نام ارمنی وجود ندارد حتی ارامنه به خودشان از لغت "هایک" استفاده می کنند. همچنین وجود ترکان قبچاق به صورت گسترده در منطقه نیز چیزی پوشیده نیست و حتی بخش اعظم قبچاق ها در ازربایجان جنوبی و قفقاز پراکنده شده اند که دولت ایلدنیزها از میان انان می باشند همچنین لغات بسیاری از ترکی قبچاقی در زبانهای ترکی منطقه که اوغوزی می باشند و نیز زبان ارمنی و گرجی قرار دارند.

لازم به ذکر است که ارامنه بر این باورند که آنان نیمی از نژاد هند و اروپایی و نیمی هم از نژاد قفقازی هستند ولی هرگز ترک بودن خود را قبول ندارند این در حالیست که ارامنه در میان ملت های منطقه بیش از همه شبیه ترکان و بویژه ترکان آزربایجان هستند

 

 

 

پاسخ

باز هم افاضات جناب اوغور که البته ایشان نوکر و غلام حلقه به گوش پانترکیست متعصب معروف حسین تورک اوغلو هست

البته این اواخر جناب تورک اوغلو نوچه هاشو می فرسته خودش گم و گور شده خوب علتش هم معلومه

کسی که مشاغل مهم  حساسی در تبریز که از شهرهای مهم ایرانه داره نمی تونه ماهیت پانترکیستی و عقائد افراطی و متعصبانه خودش رو بیش از این عیان و اشکار سازد چرا که بیش از بیش ارتباط وی با عناصر و ایادی خارج از ایران و کشورهای معلوم الحال معین می گردد.

اسمهائی که اینجا نام برده شده هیچ کدام به شهرت و معروفیت ارامنه و ارمنستان نیست در واقع شما در این کامنت اسمهائی می شنوید که ممکن است حتی برای بار اول به گوشتان رسیده اما کلمه ارمنی و ارمنستان را همیشه شنیده اید

ایشان مدعی هستن که ارمنستان تنها یک اسم جغرافیائی بوده و وجود نداشته پس لابد ملا نصرالدین بوده که سر ارمنستان هفتصد سال جنگ کرده نه ایران و روم و نقشه های تاریخی هم الکی ارمنستان رو نشون میدن و یا در کتیبه بیستون و تخت جمشید اسم ارامنه و قوم ارامنه همین طوری رو هوا اومده و یا این عثمانی و روسها نبودن که هر کدوم یه بخش از این مملکت رو اشغال کردند

اصلا اگر ارمنی و ارمنستانی نبوده چرا دارید از مثلا خیانت ارامنه در عثمانی و توجیه کشتار اونها حرف می زنید

شماها ار بس توی تعصبات کور غرق شدین که از هر وسیله ای برای توجیه عقائد مزخرف اربابان خودتون استفاده می کنید

این تحقیقی که می گی دقیقا باید منبعش رو اینجا بیاری چه منبعی بوده در چه روزنامه و یا ارگانی یوده  و این جناب عثمان چاتال اوغلو بالاخره از جائی اینو باید شنیده باشه خوب اون منبعی رو که این اقا از ارمنستان شنیده یا دیده باید ارائه بشه .

نه تنها انجیل بلکه کتاب های زیادی هستند که به زبان ترکی و با خط ارمنی و بالعکس بخصوص در خود ترکیه چلپ شده و ارامنه ای بودند که عادت داشتند ترکی را با خط ارمنی یا ارمنی را با خط ترکی بخونند این  نمی تونه دلیل محکمی باشه از طرف دیگه الفبای ارمنی دارای مخترع است یعنی خطی ابداعی است که برای جلوگیزی از هضم و ادغام این قوم با سایر اقوام توسط مسروپ مقدس در قرن پنجم میلادی اختراع شد بنابراین این امر برای عدم ادغام در سایر اقوام بوده نه اینکه خودشان از آن اقوام بودند در واقع ترس از ادغام همیشه در ارامنه که مورد هجوم اقوام قدرتمندتری بودند بوده نه ترکها چرا که ترکها همیشه در موقعیت برتر حکومتی بودند چه در ایران و چه در ارمنستان و چه در تعدادی از ممالک روسیه و چه در عثمانی.

و اما در مورد تحقیقاتی که هی میگی نشان داده و در مورد کروموزمها است دقیقا باید منبع اونو بیاری وگر نه روی هوا نباید یه چیزی رو بپرونی.

این هم متاسفانه از ادعاهای واهی پانترکیستهاست که می خواهند ترکها را دارای ریشه سومری بدانند تا از این طریق خود را به تمدنهای باستانی خاورمیانه وصل کنند و این امر نه اثبات شده و نه کسی زیاد آن را جدی می گیره چرا که با بررسی زبان ترکی نزدیکی و شباهت آن با زبان مغولی بسیار بیشتر و اشکار تر است تا هر زبان دیگری.

اگه ملتی به نام ارمنی وجود ندارد پس اقوام دیگر چرا به ما میگند ارمنی و چرا ما در کبل جهان معروف به آرمنین هستیم  در زبان ترکی هم به ما ارمنی میگند اگه چنین قومی نیست پس این اسم از فضا اومده!؟

ارامنه خود را های می گویند چون هایک پدربرگ آرمن بوده و اقوام دیگر ارمنی می گویند چون ما را با نام نوه هایک یعنی آرمن می شناسند وقتی میگم بیشتر مطالعه کن و به اون دوست محقق نمات هم بگو بیشتر بخونه برای همینه البته بعید می دونم سطح سواد پانترکیستها بتونه بالا بره همین قدر هم که می دونند از خودشون نیست یه عده یه خوردشون دادند.

این آقا هنوز هم از واژه توهین امیز  ازربایجان جنوبی به جای آذربایجان ایران استفاده می کنه که هم نشان دهنده خصومت قلبی وی از ایران و هم نشان دهنده این اسنت که می خواهد بگوید فارسها آذربایحان را اشغال کرده اند.

چقدر واژه از سایر زبانها توی ترکی هست از فارسی و عربی گرفته تا سایر زبانها چرا اینو نمی گی!

 تازه زبان ارمنی امانت دار خوبی برای فارسی قدیمه چون خیلی از کلمات فارسی قدیم در ارمنی به صورت بکر مانده اما زبان ترکی چه گلی به سر کل دنیا زده اگه این زبان واقعا قدرت داشت باید یک زیان بین المللی میشد اما ما شاهد این هستیم که با وجود تعداد زیاد آنها زیانشان بین المللی نیست حالا ارامنه را دشمن خودتون می دونید کل جهان هم دشمن شما هستند!؟

ملتهای قفقاز با هم شیاهتهای زیادی دارند و ارامنه هرگز ادعا نکردند نیمشون هند و اروپائی و نیبشان قفقازی هستند بر طبق تحقیقات هوبشمان در کتاب معروف خود ، زبان ارمنی شاخه مستقلی از زبانهای هند و اروپائی است یعنی نه ترکی است و نه فارسی که البته از فارسی تاثیر زیادی پذیرفته ولی زبان جداگانه ای با دستور و قواعد خاص خود است که از همان ابتدا در همان منطقه ای که ارمنستان نام داشته تکلم میشده در غرب لزمنشتان هم دولت اورارتو از میراث ارامنه بوده و آرارات دگر گون شده  واژه اورارتو هست.

شما به جای اینکه بخوای نشون بدی ارمنستانی نبوده به این فکر باش که ترکهائی که در شرق ترکیه یا همون ارمنستان غربی  هستند دارن روی زمینی راه میرن که متعلق به خودشان نیست و این زمینها را به زور و تجاوز و قتل و کشتار و غارت از چنگ ارامنه گرفته و آنها را تصاحب کرده اند.

در ضمن فارس و ارمنی و تعدادی از اقوام نامشان قبل از اسلام و مسیحیت بوده ولی قبل از میلاد مسیح هیچ کجا نامی از زیان و قوم ترکی در هیچ کتبیه و منبعی برده نشده است

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

دو خبر علمی

 

هواپیمای خورشیدی تور دور دنیا را شروع می‌کند

 

 

انتظار می رود این هواپیما پس از ده ساعت پرواز، به نخستین مقصد خود در مسقط، پایتخت عمان برسد.

این هواپیمای خورشیدی در هند، چین و میانمار توقف خواهد کرد و پس از تور آمریکا نهایتا در فرودگاه ابوظبی به زمین خواهد نشست.

هواپیمای خورشیدی که به منظور جذب انرژی آفتاب بال‌های پهنی دارد صبح دوشنبه در ابوظبی از روی زمین بلند شد تا در نخستین تلاش برای پرواز به دور دنیا بدون استفاده از یک قطره سوخت، ماموریت آن شروع شود.

پیش از پرواز این هواپیما از فرودگاه البطین ابوظبی، آندره بورشبرگ، بنیانگذار سیستم پرواز با نیروی خورشیدی، کنترل‌های ضروری بر روی هواپیما را انجام داد. این پرواز ماه‌ها به طول خواهد انجامید و خلبان‌های سوئیسی می گویند هدف آنها اطلاع رسانی در خصوص جایگزین کردن "فناوری‌های آلاینده قدیمی با فناوری‌های تمیز و کارآمد" است.

انتظار می رود این هواپیما پس از ده ساعت پرواز، به نخستین مقصد خود در مسقط، پایتخت عمان برسد. این هواپیما در برخی مسیرها از قبیل پرواز بر روی اقیانوس‌های آرام و اطلس حدود پنج یا شش ساعت پرواز بدون توقف خواهد داشت.

این هواپیما دارای ۱۷۲۴۸سلول خورشیدی تعبیه شده بر روی بال‌های خود است که با انرژی تجدید پذیر کار می کند. شرکت سازنده می گوید طول بال هواپیما  ۷۲متر و پهن تر از طول بال هواپیمای بوئینگ ۷۴۷است ولی وزن آن به اندازه یک خودرو یعنی حدود ۲۳۰۰کیلوگرم است.

این هواپیمای خورشیدی در هند، چین و میانمار توقف خواهد کرد و نهایتا پس از گذشتن از اقیانوس آرام در هاوایی فرود خواهد آمد و پس از هاوایی به فونیکس و آریزونا پرواز خواهد کرد و در پایان، در بزرگ‌ترین فرودگاه نیویورک یعنی فرودگاه جان اف کندی فرود می‌‌آید. البته پس از تور آمریکا، بسته به وضعیت آب و هوا، این هواپیما در جنوب اروپا و یا مراکش توقف کرده و نهایتا در فرودگاه ابوظبی به زمین خواهد نشست. انتظار می رود این هواپیما اواسط تابستان آینده تور دنیا را تمام کند.

 

ساعت ۱۷هزار دلاری اپل به بازار می‌‌آید

 

 

محصول جدید اپل، پس از مدیریت این شرکت توسط کوک، از ۱۰آوریل پیش فروش و ۲۴آوریل در مغازه‌ها عرضه خواهد شد.

سرمایه گذاران و تحلیل‌گران بازار گفته‌اند تولید جدید می‌تواند در میان طرفداران محصولات اپل میلیون‌ها نسخه فروش داشته باشد.

 شرکت اپل، ساعت‌هایی با رنگ‌های طلایی و مسی با صفحه یاقوتی که تا ۱۷هزار دلار قیمت دارد به بازار عرضه می کند. با این وجود، برخی سرمایه گذاران تردید دارند این تولید نخست تیم کوک، مدیر اجرایی جدید اپل بتواند موفقیت بالایی به دست بیاورد.

به گزارش خبرگزاری "رویترز"، محصول جدید اپل، پس از مدیریت این شرکت توسط کوک، از ۱۰آوریل پیش فروش و ۲۴آوریل در مغازه‌ها از جمله در بوتیک‌های شیک پاریس، لندن و توکیو عرضه خواهد شد.

در مراسم معرفی ساعت‌های شرکت اپل، مهندس‌های این شرکت هم در کنار کوک حضور داشتند و نشان دادند چگونه می شود با این ساعت‌ها نقاشی، عکس و حتی ضربان قلب فرستاد.

سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار گفته‌اند تولید جدید می‌تواند در میان طرفداران محصولات اپل میلیون‌ها نسخه فروش داشته باشد ولی توانایی آن برای فتح بازار و جذب گسترده مشتری را زیر سوال برده‌اند.

دانیل مورگان، مدیر ارشد یک شرکت فناوری در آتلانتای آمریکا گفت "فکر می کنم بازار خوبی برای این محصولات اپل در میان مردمی که آن را دوست دارند وجود دارد و آنها هر چیزی را که اپل عرضه کند خریداری خواهند کرد ولی مطمئن نیستم این محصول همان چیزی باشد که همه دنبالش هستند."

آقای کوک که از قابلیت پاسخ گویی به تماس‌های تلفنی توسط این ساعت‌ها خوشحال است در خصوص قیمت آنها گفت مدل ۳۸میلی متری ساعت اسپورت اپل از ۳۴۹دلار شروع خواهد شد و نسخه استاندارد آن از ۵۴۹دلار و مدل لوکس هم تا هفده هزار دلار ارزش دارد. کوک گفت "من از زمانی که پنج سالم بود می خواستم این کار را انجام دهم."

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

میجینک mijink

گارگین فتائی

 

امسال چهارشنبه یاززدهم مارس برابر با بیستم اسفند می شود وسط روزه بزرگ ارامنه که معروف است به میجینک که به معنای میانه روزه بزرگ است.

در کلیسای ارمنی روزهء بزرگ وقتی به نیمه می رسد میجینک نامیده می شود .

روزه بزگ یا مِتس باهک به ارمنی մէծպահք

چهل و هشت روز طول می کشد و شامل هفت هفته است و اشاره به روزه چهل روزه مسیح در پای کوه دارد .

در این مدت مسیح از خوردن و آشامیدن امساک نمود ولی این روزه به معنای خودداری از خوردن و آشامیدن در ساعات معینی از روز نیست بلکه در این مدت روزه داران از خوردن برخی از خوراکیها پرهیز می کنند و نه همهء آنها . در این مدت روزه داران باید از خوراکیهایی استفاده کنند که ریشه گیاهی داشته و از خوردن آنچه که از حیوانات حاصل می شود خودداری نمایند .

علاوه بر پرهیز مادی ، روزه داران باید نسبت به برخی از عادات ناشایست اخلاقی نظیر دروغ گویی ، حرافی ، تمسخر و تحقیر و نظایر آن نیز خودداری ورزند و همانگونه که مسیح در این چهل روز از سوی شیطان مورد وسوسه قرار گرفت و سربلند از آزمایش بیرون آمد روزه دار نیز باید دراین مدت در جهت نزدیکی به خدا و دوری از شیطان و هواهای نفسانی گام بردارد

از آنجایی که عید پاک در مسیحیت از اعیاد ثابت نیست بالتبع روزه بزرگ یا کاراسنوریا به ارمنی քառասնօրիա به انگلیسی karasnoria

نیز ثابت نخواهد بود

در این روز بر حسب رسم مردم میان روزه داران ، نوعی  نان شیرینی موسوم به گاتا که از نان فطیر درست می شود بین آنها تقسیم می شود و در قطعه ای از این نان ، سکه ای فلزی گذاشته می شود که در باور مردم اگر آن سکه فلزی سهم کسی شد آن فرد در آن سال موفقیت های عظیمی کسب خواهد کرد .

جالب اینجاست که میجینک همیشه و در همه حال روز چهارشنبه می افتد !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1: http://www.armtimes.com/10902

2: http://lusamut.net/preview.php?id=1776

3: http://tert.am/hy/news/2012/03/13/michink/

4: تاریخ کلیسای ارمنی

نگارش دکتر ادیک باغداساریان – ناشر مولف - 1380

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

یک هایکو از خودم

One haiku by me

 

این هایکو به انگلیسی و متشکل از سه ردیف یا سطر پنج هجائی است

 

 

Love is a feeling

It can be laughter

It can be crying

 

Garegin Fataei

 

ترجمه

 

عشق احساسی است

که می تواند بخنداند

و می تواند بگریاند

 

گارگین فتائی

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی

اقتصاد سالم ، اقتصاد بیمار

گارگین فتائی

 

در آستانهء سال نوی ایرانی هستیم و تبعاً شاهد جنب و جوش مردم برای خرید لوازم و مایحتاج عید.

عید نوروز بزرگ ترین عید ملی و باستانی ایرانیان است که به علت بزرگ بودن ووطولانی بودن ایام آن به التبع میزان تعطیلاتش  هم بیشتر است و همین امر باعث افزایش تعداد مسافرتها  شده و نیاز به تامین هزینه ها و خرید های لازم سفر را ایجاب می کند.

اما این واقعیت نیاز به تاکید و گفتن مکرر ندارد که در آستانه عید نوروز  در ایران همه ساله بر قیمت کالاها و خدمات از مواد خوراکی گرفته تا قیمت بلیط قطارها و هواپیماها به نحو چشم گیری افزوده می گردد و مردم هم با اینکه از این امر ناراحت هستند اما بر اثر تجربه مکرر مشاهد ه این وضعیت ،  آن را امری طبیعی در اقتصاد ایران قلمداد می کنند در حالی که این امر یه هیچ وجه در اقتصاد یک کشور امری طبیعی نیست.

آنچه که مسلم است و ما خواه ناخواه باید ان را بپذیریم این است که در دنیای کنونی و در زمان حاضر در سطح جهانی ، معیارهای اقتصاد مبتنی بر بازار و یا همان اقتصاد ازاد سرمایه داری حاکم است و ایران هم گر چه در برخی از اصول با ان مخالف است و از اقتصاد اسلامی پیروی می کند اما ایران هم به ناچار چون برای معامله محصولات خود و خرید محصولات مورد نیازش به بازارهای جهانی وصل است  از این قواعد دنیای اقتصاد ازاد سرمایه داری پیروی می کند.

وا ما اقتصاد سرمایه داری که عده ای بخصوص جریانات چپ و کمونیستی و حزب توده و گرابشهای سوسبالیستی در ایران همواره سعی داشته اند دید منفی از آن در انظار عمومی ایجاد کنند به نحوی که هم اکنون هر ایرانی با شنیدن کلمه سرمایه داری انگار باری از استثمار و بهره کشی را بر دوش خود می بیند آیا تا این حد بد و نادرست و معیوب است؟

شکی نسیت که اقتصاد سرمایه داری دارای نکات منفی هست از جمله مساله بهره کشی و استثمار از منابع کشورهای ضعبف و یا اختلاف طبقاتی اما این را هم باید در نظر گرفت که گرایش های چپ که خود عامل اصلی بد جلوه دادن و منفی نگری نسیت به سرمایه داری در ایران بودند خود داشتند از نظامی طرفداری می کردند که در ذات خود و فی النفسه دارای معایب و نقائص فراوان و حتی بیشتری از نظام سرمایه داری است یعنی همان نظام کمونیستی که بانی آن اتحاد شوروی بود و به علت عدم توانائی در پاسخ گوئی به  نیازها و شرائط اقتصادی و فساد عظبم اداری حاکم در تمام سطوح آن از هم پاشید.

این امر باعث شده که ممالک اروپائی حد وسطی از این دو نظام را در نظر بگیرند به عنوان نموئه در اموری که حالت عامل النمنفعه دارد نظیر حمل و نقل عمومی از روش دولتی و در سایر موارد از روش خصوصی استفاده می کنند.

باری برگردیم به بحث خودمان ،  همواره اقتصاد آمریکا به عنوان سمبل و نماد بارز و قطب اول اقتصاد سرمایه داری به حساب می آید در این کشور بیش از نود و پنج درصد کارخانجات و نهادها متعلق به بخش خصوصی است و البته قیمت دلار به عنوان پول بین المللی پایه هم در آمریکا تعیین می شود.

اما آیا اقتصاد آمریکا که تبعا به علت سرمایه داری بودنش از دیدگاه بسیاری از این حضرات چپ گرا باید اقتصادی خراب و درهم و از هم پاشیده باشد در مواقعی که اعیاد بزرگ در این کشور در پی است چه مکانیسمی ارائه می دهد آیا شما گمان می کنید در آمریکا هم همانند ایران نزدیکیهای اعیاد بزرگ قیمتها چند برابر می شود؟

اگر بر این گمانید سخت در اشتباهید چرا که درست است که اقتصاد امریما سرمایه داری است اما یک سرمایه داری حساب شده و با برنامه ریزی و در واقع هیچ جیز در آمریکا بدون حساب و بدون برنامه ریزی و روی هوا صورت نمی گیرد.

در آمریکا دقیقا در مواقعی که اعیاد بزرگ نزدیک است به علت رقابتی بودن اقتصاد ،  کارخانجات و فروشگاههای مختلف حراج های یبسیار زیادی از اجناس را برقرار می کنند که در آمریکا وقتی کالائی روی حراج است می گوید روی سل است on sale به نحوی که مثلا کالائی که صد دلار در حالت طبیعی قیمتش بود در این ایام حتی تا سی دلار هم پائین می آید  در اصل نه تنها قمیت اجناس بالا نمی رود بلکه از طریق  همین روش حراج گزاری تنزل هم می کند و مردم هم هیچ گاه با نزدیک شدن ایام عید از این بابت نگران نیستند .

در ایران در ظاهر رقابت هست حتی دو فروشگاه نزدیک هم می خواهند در خصوص جذب مشتری همدیگر را تکه پاره کنند اما در موقع فرا رسیدن لعیاد بزرگ گویا نوعی اتحاد و همکاری نادرست که دقیقاً خلاف اقتصاد رقابتی است  بین آنها برای بالا نگه داشتن قیمت کالا ایجاد می شود و این چیزی نیست جز اقتصاد بیمار چرا که اقتصاد سالم حال در هر نظامی که می خواهد باشد باید تضمین کننده منافع همه اقشار اقتصادی جامعه باشد از تولید کننده و مصرف کننده گرفته تا توزیع کنند و واسطه که همان گونه که می دانیم در ایران بالا رفتن قیمتها قطعا به نفع خیلیها نیست و تنها عده ای خاص  از آن سود می برند.

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ از سوي گارگین فتائی
تمامي حقوق اين وبلاگ محفوظ است | طراحي : پيچک