گارنی GARNI
 
ارائهء نوشته ها، تحقیقات ، ترجمه ها و مقالات و نظرات و پیشنهادات در زمینه های گوناگون
 

به نظر شما

چرا یه عده هر چی می گردند

هر چقدر تلاش می کنند

به هردری می زنند

از هر دری وارد می شوند

به هر کسی متوسل میشوند

به هر کس امید می بندند

هر چقدر منتظر می مانند

هر چقدر اشعار عاشقانه می سرایند

هر چقدر عشق می ورزند

هر چقدر نگاه های عاشقانه می کنند

باز نیمه گمشده خود را پیدا نمی کنند!؟

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه دهم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

تعلیم غلط در مورد ادای سوگند

گارگین فتائی

 

در برخی از شاخه های افراطی مسیحی بر حسب آیاتی از انجیل که در مورد ادای است سوگند به طور کلی  با ادای سوگند مخالف بوده و ان را امری خلاف گقته های مسیح و کتاب مقدس می دانند.

البته در این مورد هم همانند سایر موارد  ، افراط گرایی به چشم می خورد و اینکه آیات را به طور خشک و مضیق و بدون در نظر گرفتن سایر آیات تفسیر می کنند .

آیاتی که اینها در اثبات ادعای خود می اورند له قرار زیر است

 

 

 

انجیل متی  باب 5 ایه های ( 33  تا  37 )

 همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شده : قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام  خداوند یاد کرده ای عمل نما . اما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نکن  نه به اسمان زیرا که عرش خداست

نه به زمین زیرا که پای انداز اوست  نه به اورشلیم زیرا که شهر ان پادشاه بزرگ است

 نه به سر خود زیرا قادر نیستی موئی از ان را سیاه یا سفید کنی  سخن شما فقط بلی یا خیر باشد زیاده بر این از شیطان است

 

حال به بررسی وضعیت سوگند در جهان کنونی و در محافل مختلف اداری و قضایی و نیز در کتاب مقدس  و قانون می پردازیم

 

1: در جهان کنونی بسیاری از سوگندها اساساً سوگندهای دینی و مذهبی نیستند یعنی وقتی از کسی می خواهند که سوگند یاد کند عموماً طرف سوگند خورنده الزامی به سوگند یاد کردن به خداوند و یا به کتاب مقدسی که به ان معتقد است ندارد .

این نوع سوگندها عموماً در محافل دولتی و اداری و بخصوص در ممالکی که در آنها سکولاریسم و جدایی دین از سیاست حکم فرمااست بیشتر دیده می شود .

2: چنانکه که این ایات استنباط می شود  سوگند در زمانی مطالبه می شود که شخص مطالبه کننده به صحت سخنان خورنده قسم اطمینان ندارد لذا مسیح که تاکید فراوانی بر راست گویی و بی ریایی دارد می خواهد بگوید که باید سخن شما طوری باشد  که شما نیازی به ادای سوگند برای اثبات حرف خود نداشته باشید.

3: مورد دیگری که کتاب مقدس تا این حد نسیت به ادای سوگند حساس است این است که در کتاب مقدس تاکید زیادی شده که نام خداوند را به باطل نبرید یعنی سر هر چیز بی ارزشی از نام وی وو از جمله در قسم خوردنهای جزئی استفاده نکنید .

 

  نام‌ یهوه‌، خدای‌ خود را به‌ باطل‌ مبر، زیرا خداوند كسی‌ را كه‌ اسم‌ او را به‌ باطل‌ بَرَد، بی‌گناه‌ نخواهد شمرد.

خروج 20:7

 

 البته این آیه یکی از فرامین ده فرمان هم هست که خداوند به موسی نازل کرد

 

4: لحن آیه طوری است که گویی مسیح حکمی کلی در این مورد را صادر کرده است اما با نگاه به کتاب مقدس و سایر گفته های مسیح معلوم می شود که این گفته وی دارای محدوده معینی است که نباید از آن محدوده فراتر رفت زیرا هم باعث افراط گرایی شده و هم به ضرر جامعه و افراد تمام خواهد شد.

این محدوده از این آیات که در واقع از ایات کلیدی انجیل است معین می شود

 

متی 15:22-22

پس‌ فریسیان‌ رفته‌، شورا نمودند که‌ چطور او را در گفتگو گرفتار سازند. 

و شاگردان‌ خود را با هیرودیان‌ نزد وی‌ فرستاده‌، گفتند: «استادا می‌دانیم‌ که‌ صادق‌ هستی‌ و طریق‌ خدا را به‌راستی‌ تعلیم‌ می‌نمایی‌ و از کسی‌ باک‌ نداری‌ زیرا که‌ به‌ ظاهر خلق‌ نمی‌نگری‌. 

پس‌ به‌ ما بگو رأی‌ تو چیست‌. آیا جزیه‌ دادن‌ به‌ قیصر رواست‌ یا نه‌؟» 

عیسی‌ شرارت‌ ایشان‌ را درک‌ کرده‌، گفت‌: «ای‌ ریاکاران‌، چرا مرا تجربه‌ می‌کنید؟ 

سکه‌ جزیه‌ را به‌ من‌ بنمایید.» ایشان‌ دیناری‌ نزد وی‌ آوردند.

 بدیشان‌ گفت‌: «این‌ صورت‌ و رقم‌ از آن‌ کیست‌؟»  ۲۱بدو گفتند: «از آن قیصر.» بدیشان‌ گفت‌: «مال‌ قیصر را به‌ قیصر ادا کنید و مال‌ خدا را به‌ خدا!» 

 چون‌ ایشان‌ شنیدند، متعجب‌ شدند و او را واگذارده‌، برفتند.

 

مرقس 13:12-17

و چند نفر از فریسیان‌ و هیرودیان‌ را نزد وی‌ فرستادند تا او را به‌ سخنی‌ به‌ دام‌ آورند. 

ایشان‌ آمده‌، بدو گفتند: “ای‌ استاد، ما را یقین‌ است‌ که‌ تو راستگو هستی‌ و از کسی‌ باک‌ نداری‌، چون‌ که‌ به‌ ظاهر مردم‌ نمی‌نگری‌ بلکه‌ طریق‌ خدا را به‌ راستی‌ تعلیم‌ می‌نمایی‌. جزیه‌ دادن‌ به‌ قیصر جایز است‌ یا نه‌؟ بدهیم‌ یا ندهیم‌؟” 

اما او ریاکاری‌ ایشان‌ را درک‌ کرده‌، بدیشان‌ گفت‌: “چرا مرا امتحان‌ می‌کنید؟ دیناری‌ نزد من‌ آرید تا آن‌ را ببینـم‌.” 

چون‌ آن‌ را حاضر کردند، بدیشان‌ گفت‌: “این‌ صورت‌ و رقم‌ از آنِ کیست‌؟” وی‌ را گفتند: “از آن‌ قیصر.” 

عیسی‌ در جواب‌ ایشان‌ گفت‌: “آنچه‌ از قیصر است‌، به‌ قیصر رد کنید و آنچه‌ از خداست‌، به‌ خـدا.” و از او متعجب‌ شدنـد.

 

 

 

 

لوقا

20:20-26

و مراقب او بوده، جاسوسان فرستادند که خود را صالح مینمودند تا سخنی از او گرفته، او را به حکم و قدرت والی بسپارند. 

پس از او سوال نموده، گفتند: “ای استاد میدانیم که تو به راستی سخن میرانی و تعلیم میدهی و از کسی روداری نمیکنی، بلکه طریق خدا را به صدق میآموزی. 

آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهی میا نه؟” 

او چون مکر ایشان را درک کرد، بدیشان گفت: “مرا برای چه امتحان میکنید؟ 

دیناری به من نشان دهید. صورت و رقمش از کیست؟” ایشان در جواب گفتند: “ازقیصر است.” 

او به ایشان گفت: “پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا.” 

پس چون نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزمس ازند، از جواب او در عجب شده، ساکت ماندند.

 

چنانگه ملاحظه می نمائید اساس مقصود این سخنان این جمله است که

مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا

 

قیصر در آن زمان امپراطور رم و مظهر دولت و حکومت بوده و منظور مسیح این است که آنچه که مربوط به دولت و حقوق وی از جمله تکالیف شما نسبت به دولت است به او بدهید و آن تکالیفی که مربوط به خداوند است نیز به خدا.

بنابراین وقتی مسیح حکمی می دهد همواره منظوورش در روابط اجتماعی و روحانی و مردمی و البته در بین ایمانداران است و اگر به ما از سوی دولت تکلیفی ارائه شده اعم از پرداخت مالیات و یا ادای سوگند در جایی که لازم است و یا انجام خدمت سربازی و غیره بر اساس این سخنان مسیح باید آن تکالیف را انجام دهیم.

در محاکم و نظام قفضایی هر کسی برای اثبات ادعا و دعوی خود و یا برای اثبات بی گناهی و دفاع از خود باید دلیل و مدرک ارائه دهد و کلا نظام قضایی به دلائل طرفین در اثبات سخنانشان نگاه می کند و هر کسی دلیل قوی تر و قانع کننده تری داشته باشد محکمه تبعاً به نفع وی رای خواهد داد.

به دلائلی که برای اثبات ادعا و یا دفاع از خود در دادگاه ارائه می شود ادله اثبات دعوی گویند که شامل اقرار ، شهادت ، سند ، سوگند ٰ علم قاضی ٰ امارات قانونی و قضائی ٰ کارشناسی ٰ معاینه و تحقیق محلی و سوگند و نظایر آن می شود.

اس دلائل دارای شدت و ضعف هستند مثلا اقرار و سند و شهادت و کارشناسی از اداه قوی و سایر موارد از دلائل ضعیف هستند اما سوگند در واقع ضعیف ترین دلیل محسوب می شود به این معنی که وقتی قاضی نتوانست هیچ دلیل قانع کننده ای در اثبات یا رد دعوی از سوی طرفین پیدا کند ناگزیر می شود که طرفین را قسم یدهد و اگر شخصی از ادای این قسم خودداری کند ممکن است که اگر واقعاً در آن دعوا حقی داشته حقش ضایع شده و یا اینکه اگر واقعاً بی گناه بوده متهم به گناه کاری و ارتکاب جرم شود

 

5: و سرآخر اینکه  کلا بر طبق یک قاعده حقوقی و فقهی که می گوید

البینته علی المدعی و الیمین علی المنکر

یعنی همیشه اقامه  دلیل بر عهده مدعی و سوگند بر عهده مدعی علیه یا خوانده است

به زبان ساده تر کسی که ادعایی دارد باید دلیل بیاورد و کسی که آن را انکار می کند باید یرای حرف خود سوگند یاد کند.

اما قانون گزار این حق را به منکر و خوانده دعوی داده که از ادای سوگند امتناع کرده و ادای آن را از خواهان و مدعی در خواست نموده و در اصلاح حقوقی به او رد نماید

 

ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی

 چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، باسوگند وي ادعايش ثابت مي شود و درصورت نكول ادعاي او ثابت و به موجب آن حكم صادرمي گردد .

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

" دانش کم چیز خطرناکی است "

 

دانش مختصر چیز خطرناکی است؛

باید که از " چشمۀ پاپریَن "، که همان چشمۀ حکمت است،

یا هیچ ننوشی یا خود را سیراب کنی.

در این چشمه، جرعه های کوچک و رقیق آدمی را مست و بی خبر می کند

اما نوشیدن ساغرهای پربار شخص را به هوشیاری باز می گرداند.

الکساندر پوپ

 

“ A Little Learning is a Dangerous Thing “

 

;A little learning is a dangerous thing

:Drink deep, or taste not the Pierian spring

,There shallow draughts intoxicate the brain

.And drinking largely sobers us again

Alexander Pope

 

پایریَن، منسوب به پایریا، نام چشمه ای است در مقدونیه

که الهگان نُه گانۀ هنر از آن می نوشیده اند.

خاصیت این چشمه، بنا بر روایات اساطیری، این بوده است که

هرکس از آن جرعه ای می نوشید مست می شد،

اما اگر بیشتر و کامل تر می نوشید

از مستی به هوش می آمد.

ظاهراً علم و فلسفه و حکمت چنین چشمه ای است

که هرکس چند کلمه ای بیاموزد و به صورتی و اصطلاحاتی قناعت کندک

افر می شود و بد مستی می کند؛

اما چون در ساحتی ژرف تر به آموختن ادامه دهد به ایمان باز می گردد.

هایزنبرگ، از فیزیکدانان طراز اول قرن بیستم با اشاره به همین نکته گفته است:

کسانی که یکی دو جرعه از جام شراب طبیعت می نوشند

خدا را منکر می شوند

اما خداوند در انتهای جام منتظر آنهاست.

 

برگرفته از کتاب " در قلمرو زرّین "

ترجمه و توضیحات حسین الهی قمشه ای

..

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

تعصب علمی

گلرگینن فتائی

 

شاید در نظر شما این اصطلاح یک عجیب به نظر برسد اما کسانی که امکان رفتن به خارج از ایران وهمچنین نزد  ایرانیان خارج از کشور را داشته اند و کلاً کسانی که به فضای بیشتری از دنیای واقعی و مجازی دست رسی دارند،  این اصطلاح برایشان چندان نامانوس نیست.

همیشه وقتی صحیت از تعصب به میان می آید اذهان عمومی به سرعت متوجه دین و ملیت و قومیت و نژادن می شود  و در بدو امر چنین امری که در علم هم تعصب وجود دارد به ذهن افراد  خطور نمی کند .

در واقع علم گرایان چنان خود را افرادی بدون تعصب و مبتنی بر اندیشه و منطق نشان داده و به آن وانمود کرده اند که گویی هر کسی علم گرا نیست لاجرم متعصب است و هر کسی علم گراست به خودی خود فاقد تعصب.

ما همگی عواقب سوء و شوم افراط گرایی دینی و قومی و نژادی را در برهه های مختلف تاریخی مشاهده کرده ایم و در باره آنها به اندازه کافی بحث و صحبت شده است اما غافل از اینیم که افراط گرایی در هر امری بد و نامطلوب است حتی در امر گرایش به علم.

حال سوال اینجاست که تعصب علمی چیست

کسانی که  اعتقاد عمیقی به علم دارند در اصل برای خود اصولی دارند که تخطی از آن اصول به منزله تخطی از علم و رفتن در ورطه جهل و خرافات محسوب می شود و این در حالی است که مدام مذهبیون را به این سرکوفت می کنند که به میانی ثابت و لاتغیری اعتقاد دارند که به کسی حق مخالفت با آنها را نمی دتد.

در دید این افراد که البته خود شامل مکاتب مختلفی چون ناتورالیسم ، اومانیسم ، پوزیتیویسیم ، آتئیسم ، ماتریالیسم  و غیره را شامل می شود بنای اصلی  بر تجربه و مشاهده و آزمابش آن هم در حد حواس انسانی استوار است .

بنابراین اگر چیزی را نتوان با چشم مشاهده کرد و یا ان را آزمابش نمود و یا با حواس انسانی حس کرد اساساً آن چیز  در نزد اینها فاقد ارزش ، خلاف منطق ، خرافات ، نشانه جهل ، حماقت و حتی عقب ماندگی است.

با معیارهایی که اینها از علم دارند و به اجمال تعریف آن در بالا آمد همه اینها در نظرشان جهل و خرافات و جعلی و ساختگی و حتی عقب ماندگی است

روح ، متفایزیک و مابعد الطبیعه ، اعتقاد به روش های فرا روان شناسی ، مذهب ، اعتقاد به وچود پیامبران و معجزه ، اعتقاد به جهان پس از مرگ ، عرفان ،  معنویات و مهم ترین عامل مخالفت آنها یعنی خداوند .

اینها خود مدعیند و مفتخرند که اگر اشتباهی کنند آن را می پذیرند  و خود را ازاد اندیش و عقائدشان را مبتنی بر اندیشه و تفکر می دانند اما همینها در صورتی که در جمعشان کسی از خدا و مذهب و یا امور مابعدالطیبعه و عرفان سخن بگوید با چنان حملات کوبنده لفظی و روحی و معنوی مواجه می شوند که ان فرد نه تنها از حرف خود پشیمان می شود بلکه  حس می کند آن ازادی مورد نظر ایشان در مورد وی صادق نیست بلکه صدق آن مربوط به کسانی است که همانند خود انها می اندیشند.

اینها خود معتقدند اگر اشتباه کنند آن را قبول می کنند اما به هیچ وجه حاضر به پذیرش چیزی که غیر از معیارهای خودشان برای علم باشد و یا چیز فراعلمی نیستند که البته منظور علوم تجربی است.

اینها معنویت و روح و ذهن را نمی پذیرند زیرا معتقدند که مبنای علمی ندارئد اما جالب اینجاست که وقتی کسی به فراگیری علوم ریاضی یا تجربی می پردازد تبعاً در مورد آنها و مفاهیم آنها باید  بیاندیشد و تفکر کند و با اندیشیدن ، انها را وارد ذهن خود نموده و ادراک کند  بنابراین باز در اینجا چیزی که ملاک عمل است فراتر از علم است.

در عالم واقع ما چیزی به نام عدد نداریم یعنی عدد مثلاً یک و دو و سه و غیره را ذهن ما ساخته است در عالم واقع این شئی معین ،  این چوب معین ، این درخت معین و غیره است و این ذهن انسان است که با جمع بستن خصوصیات مشترک آنها مفاهیم کلی برای آن می ساازد و این فرایند به این صورت است که تصاویری مختلف را از عالم واقع گرفته و در ذهن خود آنها را  به طور منطقی کنار هم می چیند که به این فرایند ،  ادراک گویند.

در اصل علم ریاضیات که گفته می شود دقیق ترین علم جهان است علمی کاملا تجربی و استقرائی نیست بلکه علمی نیمه تجربی و نیمه قیاسی است.

در کتاب مقدس در سفر پیدایش خداوند به آدم و حوا گفت از همه میوه های باغ بخورید  غیر از درخت معرفت نیک و بد و یا درخت شناخت

چرا خداوند این حکم را داد ؟

عده ای این بخش کتاب مقدس را بدون توجه به بخشهای دیگر آن گرفته و همان را اساس مخالفت کتاب مقدس با علم و دانش قرار می دهند در حالی که در همین کتاا مقدس آیات فراوانی در بخش امثال و سایر بخشها وجود دارد که تاکید بسیار بر حکمت و کسب دانش می کند.

در واقع منظور خداوند کسب علم بدون اطاعت و فروتنی است . زیرا انسان  اگر علم را بدون اطاعت از خداوند و تواضع قراگیرد فجایع بیشماری به بار می آورد که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم.

بله درست است علم باعث پیشرفتهای فراوان شده اما علمی که بدون تواضع و اطاعت از خدا باشد و علمی که تنها ملاک را خود بداند و چیزی بالاتر از خود از جمله خدا و وجود آن را باور نکند تبدیل می شود به عامل کسب و سود و تجارت به هر شکل وقیمت ممکن.

بمبهای میکروبی و اتمی و شیمیایی حاصل چیست مگر غیر از این است که حاصل اندیشه دانشمندان و قیزیکدانان و محصول مستقیم علم است ؟ و یا وسائل کشتار جمعی و شکنجه و تسلیحات مرگیار .

علمی که اعتقادی به خدا و مذهب  نداشته باشد تبعا برایش مهم هم نیست که چه جیزی می سازد و چه مقدار انسان در راه این وسیله ای که می سازد نابود خواهند شد.

اینها تنها با تاکید بر چند فرقه و گرایش متعصب می خواهند در مورد تمام  عقائد مابعدالطبیعی و عرفانی و روحانی نسخه یپسیچند.

من خود مسیحیت را مثال می زنم

در مسیحیت در کلیسای پروتستان شما می توانید آزادنه نظرات خودتان را بیان کنید حتی هر ایرادی که به کلیسا دارید و یا روش آن و یا اصول تعلیمی دینی  از خدا گرفته تا پیامبر و معاد و غیره و این گونه نیست که تمامی ادیان و یا فرقه ها  بسان یک عامل خودکامه عمل می کنند.

متاسفانه  در اجتماعات ایرانیان نظیر شبکه های اجتماعی  ایرانی بدون درک صحیح از وضعیت خارج از کشور گمان را بر این می گذارند که مخاافت با مذهب و خدا نشانه پیشرفت در کل دنیا محسوب می شود و غاافل از اینند که در همین کشورهای صنعتی بیشترین نهادهای خیریه وجود دارد که پول و هزینه آنها توسط مردم خیر و معتقد به خداوند پرداخت می شود و یا اینکه آمریکا  خود ، مذهبی ترین کشور صنعتی دنیاست که به همان اندازه که در دنیا کلیسا هست همان اندازه در آمریکا کلیسا وجود دارد و یا اینکه هنوز که هنوز است روی پول ملی آمریکا یعنی دلار نوشته شده به خداوند توکل می کنیم.

اعتقاد به خداوند و روحانیت در غرب در حد بالایی وجود دارد و تا کسی خود به انجا نرود و نبیند تنها بر اساس حرفهای چند نفر ماتریالیست که در شبکه های اجتماعی قلم فرسایی می کنند نمی تواند در مورد جهان و اعتقاد یا عدم اعتقاد همه جهانیان به خدا و مذهب بیاندیشد.

اگر متعصیین دینی در طی قرون گذشته چند نفر دانشمند وسسیاست مدار و مبارز را در آتش سوزاند در عوض این علم گرایان  وسائلی ساخته و اختراع کرده اند که می تواند قسمت عمده ای از یشریت را در مدت کمی نابود سازد .

بنابراین بهتر است تنها به جای حمله و اتهام به تعصب دینی  کمی هم به تعصب از جانب مخالف  یعنی تعصب علمی بپردازیم که افتادن در ورطه آن به همان اندازه تعصب دینی و مطمئناً بسیار بیشتر از آن دارای اثرات . تخریبی است

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی
 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی
 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

پیام واتیكان برای عید فطر امسال (1435 قمری ـ 1393 شمسی)

 

http://ketabemoghadas.mihanblog.com/post/238

 

عید فطر رو به همه مسلمانان جهان تبریک میگم و امیدوارم که طاعات و عباداتتون در این ماه پربرکت مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه ، اگرچه امسال ماه رمضان که شیرینی الهی داره با تلخی جنایت های رژیم صهیونیستی در حق مردم غزة همراه بود و هنوز هم متاسفانه ادامه داره. از خدا میخوایم که شر این انسانهای جنایتکار رو از سر مردم دنیا برداره و به خودشون برگردونه. آمین!

 

اگر خواننده رمضانی مقدسترین کتاب دنیا باشید ، میدونید که من دو سه سالی هست که پیام «شورای پاپی گفتگوی میان ادیان» رو که امسال پنجاهمین سال آغاز به کارش رو جشن گرفتند ، یا ترجمه و یا نقل میکنم (معرفی شورای پاپی گفتگوی میان ادیان ، پیام سال 2011 ، پیام سال 2012 ، پیام سال 2013) ؛ پیامی که هر سال از طرف واتیکان و توسط شورای نامبرده ، خطاب به مسلمانان دنیا برای بهبود روابط و به نشانه دوستی و برادری مسیحیان و مسلمانان فرستاده میشه. پیام رمضانی امسال واتیکان زودتر از هرسال و در ابتدای ماه مبارک در روز «24 ژوئن 2014» و در پنج زبان (انگلیسی ، عربی ، فرانسوی ، ایتالیایی و پرتغالی) اعلام شد. بنده در اینجا ترجمه خودم رو از متن انگلیسی و عربی این پیام که برای پایان ماه رمضان فرستاده شده برای شما دوستان عزیز میارم.

 

 

 

شورای پاپی گفتگوی میان ادیان

پیام برای پایان ماه مبارک رمضان

عید فطر سال 1435 هـ /2014م

 

به سوی یک برادری واقعی بین مسیحیان و مسلمانان

برادران و خواهران گرامی مسلمان

شاد میشویم که شادباش های صمیمانه و آرزوهای نیکو را به مناسبت عید فطر در پایان ماه رمضان که برای روزه و نماز و کمک به نیازمندان اختصاص یافته است ، به شما تقدیم کنیم.

در سال گذشته که سال نخست از مسئولیت ، پاپ فرانسیس بود ، ایشان خودشان نامه به مناسب عید فطر را امضاء کردند. و در مناسبتی دیگر ، او شما را " برادران و خواهران ما" (آنگلوس، 11 آگوست 2013) خواندند. همه ما اهمیت این واژگان را میدانیم. در واقع مسیحیان و مسلمانان ، برادران و خواهران در یک خانواده بشری هستند که یک خدا آن را آفریده است.

بگذارید آنچه را که پاپ یوحنا پولس دوم در خطاب خود به بزرگان دین اسلام در سال 1982 گفتند را نیز یاد آور شویم : "همه ما ، مسیحیان و مسلمانان ، در زیر خورشید یک خدای مهربان زندگی میکنیم ، همه ما به یک خدا که آفریننده انسان است ، ایمان داریم. به پادشاهیش معترفیم و از کرامت انسان به عنوان بنده خدا دفاع میکنیم. و همه ما یکپارچه خدا را میپرستیم و کارهایمان را همگی به او وامیگذاریم.بنابراین با یک احساس درست ، میتوانیم یکدیگر را برادران وخواهران هم در ایمان به یک خدا بخوانیم."(کادونا، نیجریه، 14 فوریه 1982).

خدای تعالی را برای قرار دادن آنچه که بین ما مشترک است سپاسگزاریم ، با اینکه از نفاوتهایمان آگاهیم. ما به اهمیت پیشبرد گفتگوی سودمند بر پایه احترام به یکدیگر و دوستی آگاهیم. با الهام از ارزشهای مشترکمان و تقویت احساسات برادری واقعی ، ما برای کار کردن با یکدیگر در راه عدالت و صلح و احترام به حقوق و کرامت همه اشخاص ، فرامیخوانیم. ما احساس مسئولیت بیشتری نسبت به اشخاص نیازمندتر میکنیم ، فقیران ، بیماران ، یتیمان ، مهاجران ، قربانیان قاچاق انسان و همه کسانی که از اعتیاد به هر گونه ای رنج میبرند.

آنگونه که میدانیم ، جهان کنونی با چالشهای جدی روبرو ست که نیازمند همبستگی انسانهای نیک اندیش است. این چالش ها ، تهدید محیط زیست، بحران جهانی اقتصادی و نرخ بالای بیکاری به ویژه میان جوانان را در بر میگیرد. این وضعیت ها احساس شکنندگی و امید نداشتن به آینده را منجر میشود. همچنین نباید مشکلات خانواده های بسیار جدا شده با ترک کردن عزیزان و اغلب فرزندان کوچک ، فراموش کنیم.

بیایید با هم کار کنیم ، برای پایه گذاری پل های صلح و گسترش آشتی به ویژه در جاهایی که مسلمانان و مسیحیان با هم ، از ترس جنگ ، رنج میبرند.

دوستی ما به ما الهام میکند که همیشه در برابر این چالش های زیاد ، با حکمت و دوراندیشی همکاری کنیم. بنابراین ما (به هم) برای کاهش تنش ها و درگیریها و پیشبرد منافع مشترک کمک خواهیم کرد. و همچنین نشان خواهیم داد که ادیان میتوانند سرچشمه هماهنگی برای سودرسانی به همه جامعه باشند.

بگذارید دعا کنیم که صلح و عدالت و آشتی و پیشرفت در سرلوحه اولویت هایمان برای نیکی و آسایش همه خانواده بشری باقی بماند.

به همراه پاپ فرانسیس شادمانیم که به شما بهترین آرزوهای صمیمی را برای جشنی فرخنده و یک زندگی کامیاب در آشتی ، تقدیم کنیم.

 

واتیکان 24 ژوئن 2014

كاردینال جان لوییس توران

رئیس شورای پاپی برای گفتگو میان ادیان  

پدر میگوئل آنجل آیوزو گوئیخوت

منشی

 

 

 

منبع:

سایت رسمی واتیکان – بخش شورای پاپی گفتگوی میان ادیان – نامه به مناسبت عید فطر 2014 (انگلیسی ، عربی)

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ششم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ

 

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﺘﯽ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﻭﺩ ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺩﺭ ﺭﻩ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ

ﺟﺰ ﮔﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﺩﻟﺒﺮ ﺑﯽﻟﻄﻒ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﺎﻣﯽ

ﺑﻠﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻠﺸﻦ ﺑﯽ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺟﺰﺍ ﺟﺴﺘﯽ ﻭ ﮔﻔﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺰﺩﯼ ﻭ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺳﻌﯽ ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ

ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﻫﺴﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺯ ﺣﺮﻡ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﻭﻥ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻧﺪﺭ ﻋﺸﻖ

ﺍﯾﻨﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺩﻟﺒﺮﺍ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﻫﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ

ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﺩﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺧﻮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩﺳﺖ ﻭ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻭ ﺑﯽ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ

ﻟﻘﻤﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺍﺑﺮ ﺑﺎﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺯﻭ ﺳﯿﺮﺍﺏ

ﺷﺎﻩ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺩﺭﺩﯼ ﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ

ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ؟ !

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

تو نبودی

گارگین فتائی

 

در دنیای تنهایی خود

غرق در رویا یودم

در رویایی که تو در کنارم بودی

با تو سخن می گفتم

می گفتم

چه اهمیتی دارد

وقتی کرکسی در کمین خرگوشی است

یا اینکه انسانها با هم می جنگند

چه اهمیتی دارد

وقتی عده ای همدیگر را تکه پاره می کنند

سیل و طوفان و زلزه برایم مهم نیستند

سخت ترین تحقیرها

بدترین تف و لعنها

هولناک ترین نفرینها

و عذاب آور ترین دلشکستگیها

برایم هیچ است

اینها عیچ ارزشی ندارند

وقتی تو هستی

وقتی  که تو  هستی

بگذار تمام دنیا نابود شود

بگذار همه چیز به آخر برسد

بگذار کشت و کشتارها راه بیافتد

شهاب سنگ ها از اسمان به زمین ببارد

من همه را تحمل خواهم کرد

زیرا با نفس تو نفس می کشم

و با زنده بودن تو زندگی می کنم

وقتی تو باشی

می خواهم دنیا نباشد

وقتی تو باشی

هر جهنمی برایمبهشت است

چه رویای دل نشینی بود

سرشار از حلاوت عشق

اما صد هیهات و افسوس

که این رویا به پایان رسید

و هزاران آه ودرد از اینکه

هر آنچه دیده بودم

در عالم واقع هم بود

تنها  تو نبودی

تنها  تو نبودی

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

عید آب پاشی Vardavar

گارگین فتائی

 

امسال روز پنجم مرداد ماه  برابر با بیست و هفتم  جولای در نزد ارامنه عید آب پاشی یا آب ریزان به ارمنیՎարդաւարبه انگلیسی Vardavar می باشد

گفته می شود که این عید ، ریشه در آئینهای قبل از مسیحیت و باروری الههء آستقیک  Astghikارامنه داشته و احتمالاً با جشن تیرگان ایرانیان تشابه دارد .

کسانی که با فرهنگ ارمنی آشنا هستند و یا در محلهء ارامنه زندگی می کنند به خوبی از این عید  آگاهند زیرا در این روز ارامنه بر روی هم آب می پاشند.

کلیسای حواری ارمنی به خاطر مثبت بودن و نیک بودن این عید ، آن را تائید کرده است ولی بدان رنگ و بوی دینی نیز داده است . در واقع این عید یکی از پنج عید بزرگ کلیسای ارمنیست[1]  که علاوه بر وارداوار به آنպայծառակերպութիւնبه انگلیسی paytsarakerputiun به معنی جشن تجلی مسیح ا[2] نیز می گویند  و اشاره به روزی دارد که عیسی بر فراز کوهی[3] به همراه الیاث و موسی ظاهر شده و چهره و لباسش نورانی و سفید می شود[4] . البته کلیسای حواری ارمنی ، پاشیدن آب بر روی همدیگر را هم ریشه در به خاطر آوردن طوفان نوح و آرامش پس از آن می داند .

زمان این عید 98 روز پس از عید پاک و بین 28 جولای تا 1 آگوست است .

 

عید آب پاشی

و پیروزی حاصل خیزی و باروری بر خشکسالی را

به عموم ایرانیان تبریک گفته

و امیدوارم زندگیتان

عاری از خشکسالی

و سرشار از حاصل خیزی باشد .

 

Շնորհաւորվարդաւար

 

 

 

زیرنویس

1: پنج عید بزرگ کلیسای حواری ارمنی عبارتند از

الف: عید میلاد مسیح در ششم ژانویه موسوم به سورپ دزنوندսուրբծնունդبه انگلیسی surb tsnund

ب: عید پاک یا رستاخیز مسیح موسوم به زادیک به ارمنیզատիկبه انگلیسی Zadik

ج: وارداوار که شرح آن گذشت

د: جشن عروج مریم

ه: عید بازگرادند صلیب یا خاچ وراتس به ارمنیխաչվերածبه انگلیسی khachverats

2: Transfiguration of Jesus Christ

3: در اناجیل اربعه نام این کوه نیامده ولی در روایات مسیحی نام آن را تابور Tabur می دانند

4: شرح این رخداد در انجیل متی 1:17-13 انجیل مرقس 1:9-12و انجیل لوقا 28:9-36 آمده است .

 

منابع

1: تاریخ کلیسای ارمنی – نگارش ادیک باغداساریان – ناشر مولف – چاپ نخست 1380 صفحهء 118

2: روزنامهء آلیک مورخ یک شنبه یکم مرداد 1390 صفحت 1و

 

 

خاطراتی از عید آب پاشی

گارگین فتائی

 

عید اب پاشی برای ارامنه ایران دارای خاطرات مختلف و شیرینی است البته همه این خاطرات بیشتر مربوط به گذشته می شود.

این عید هم اکنون در  ارمنستان برگزار میشه و البته در ایران در داخل انجمنهای ارامنه و کلیساها مراسم ویژه ای در این روز برپا میشه.

اما در محله های ارمنی نشین ایران و بخصوص تهران دیگه حال و هوای سابق رو نداره که دلائل مختلفی داره.

در سایر نقاط ایران در محله جلفای اصفهان و روستاهایی که قبلاً دراون اطراف ارمنی نشین بودند به نحو زیبایی برگزار میشده است .

در زمانهای قبل مثلا سی  سال پیش تبعاً جمعیت تهران تا این حد نبود و وسائل رفت و آمد هم مثل  الان  زیاد نبودند  . حتی میشد که ساعتها ماشینی توییک کوچه نمی اومد .

محله ها واقعاً حال و هوای محله رو داشتند با سکنه بومی که همه همدیگر رو می شناختند و حتی بچه ها و مردم محل عصر ها وشیها در کنارهم جمع شده و با هم حرف زده و جوی صمیمی ایجاد میشد.

تبعاً در چنین شرائطی  جشنها وشوخیها هم حالت صمیمی داشت.

ما در این روز صبح زود از خواب بیدار می شدیم و در دستمون ظرف پر از آب بود و منتظر هر کسی بودیم تا وقتی از کوچه عبور می کنه تمام اون ظرف آب رو روش بریزیم  و البته طرف هم ناراحت نمیشد چون هم بچه محل بود و هم اینکه می دونست که این روز یک جشنه و در واقع نوعی گفتن تبریک هم محسوب میشد.

البته بچه های شیطون هم یودند که مثلاٌ آب داغ  می ریختند و یا همراه اون اب ،  شامپو و صابون قاطی می کردند و یا اینکه روی پشت بومهای خودشون که یک یا دو طبقه بود رفته و شرنگ آب رو رو سر مردم می گرفتند .

حتی عده ای نایلونهای پر از آب می کرده و از پشت بام روی سر دیگران می  ریختند.

البته اینها همه یا دوست یا هم کلاسی و یا فامیل بودند.

نکته جالب تر هم این بود که پسرها از این طریق و با ریختن اب روی سر دخترها  و شوخی کردن با اونها در واقع به اونها به نوعی  ابراز علاقه می کردند .

حتی من یادمه من و عده ای از دوستانم یک گروه شده بودیم البته اینو که می گم اون زمان ارامنه خیلیهاشون در شهرستانهای بومهن و رودهن باغ داشتند  و من در یکی از جشنهای آب پاشی در باغ خالمون بودم .

 خلاصه ما که یک گروه شده بودیم یواشکی از روی در باغهای ارامنه بالا رفته و در رو باز کرده و وارد باغ شده و هر کسی رو که توی باغ بود یه آب می بستیم واقعا که چه لذتی داشت.

البته خوب دعوا هم میشد اما خیلی کم این اتفاق می افتاد.

الان  دیگه نمیشه اون طوری جشن گرفت چون علاوه بر هشدارهای مکرر در مورد صرفه جویی در مصرف آب ، جمعیت محله های ما هم زیاد و متنوع و متشکل ار اقوام و ادیان مختلف شده و وقتی بچه ها روی دیگران آب می پاشند خیلیهاشون دیگه توی این فکر نیستند که آیا طرف ارمنی هست یا نه و حتی خیلیها از این کار ناراحت شده و میگند به ما چه ربطی داره و حتی اون بچه رو وادار به معذرت خواهی می کنند.

اما باز این عید هست چون ریشه عمیق باستانی داره و این عید در درون خانه ها و انجمنها و در میادین ارمنی نشین در بین خود ارامنه و نکته جالبتر اینکه حتی در میان مسلمانهایی که سالها در بین ارامنه زندگی کردند هم رواج داره و اینه همون  انعطاف ایرانی در برابر اقوام  که باعث همزیستی مسالمت آمیز شده.

خلاصه اگه امروز هر کدومتون رو ببینم یه سطل آب می ریزم رو سرتون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

چند خبر

 

 1: خطای یک کارمند بانک، سبب گم شدن چهار میلیارد تومان

 

 

 

کارمند یکی از بانک های خصوصی کشور با درج اشتباه کد ملی و مبلغ، سبب شد تا چهار میلیارد تومان از حساب این بانک برداشت و به ۱۲۵حساب دیگر در سیزده بانک متفاوت، واریز شود.

این بانک با تصور این که مورد هک و دستبرد قرار گرفته است، پلیس را مطلع کرد و بررسی ها تنها در چهار روز مشخص کرد که دستبردی در کار نبوده و تنها به دلیل یک اشتباه، این مبلغ از حساب بانک خارج شده است.

در نهایت کارمند خاطی برای تحقیقات بیشتر، تحویل مقامات قضایی شده است.

 

 

 

2: جنگل آسارا به جمع جنگل‌های سوخته روزهای اخیر پیوست

 

 

 

 

حدود ۲۰هکتار از جنگل‌های آسارا در استان البرز در آتش سوخت.

علت این آتشسوزی انسانی بوده است.

طبق گفته فرمانده یگان حفاظت از جنگل ها، آتشسوزی‌ها در امسال نسبت به سال گذشته ۴۰درصد افزایش داشته اند.

تفریح عده‌ای در جنگل‌های آسارا واقع در استان البرز، حدود ۲۰هکتار از این جنگل‌ها را در آتش سوزاند.

به گزارش ایلنا مدیرکل محیط زیست استان البرز در حالی از سوختن حدود ۲۰هکتار از جنگل‌های آسارا خبر می دهد که به گفته او اطلاعات اولیه دریافتی از محل وقوع این آتش سوزی نشان می دهد که علت وقوع آن عامل انسانی است.

حسین محمدی توضیح داده که طبق گفته شاهدان عینی حوالی ظهر جمعه افرادی برای تفریح وارد این منطقه شدند، اما آتشی که آنها روشن می کنند به دلیل وزش باد و خشک بودن منطقه گسترس یافته و تنها اقدامی که این افراد انجام می دهند، ترک منطقه بوده است.

با توجه به گفته‌های مدیرکل محیط زیست استان البرز، منطقه آتش گرفته جنگلی حدود ۲۰۰هکتار و دست کاشت است، درختان آن از نوع اُرس هستند و از آنجا که این درختان به راحتی آتش می گیرند؛ این مسئله به آتش گرفتن جنگل دامن زده است.

این در حالیست که به گزارش شرق، قاسم سبزعلی مهر؛ فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها  از افزایش ۴۰درصدی آتش سوزی در جنگل‌ها نسبت به سال گذشته خبر می دهد.

تنها در روزهای گذشته خبر آتشسوزی در جنگل‌ها در جاهایی مثل جنگل‌های گلستان، کوهدشت، مراتع فسا و پارک ملی کرخه گزارش شده که عامل انسانی نقش ویژه‌ای در این آتشسوزی‌ها داشته است.

این درحالیست که بنا به گفته‌های فرمانده یگان حفاظت از جنگل‌ها متاسفانه به دلیل کمبود بودجه در سازمان جنگل‌ها امکان تجهیزشدن به وسایل مورد نیاز برای اطفای سریع و کامل آتش‌سوزی‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به افزایش بیش از حد دما و خشکسالی در کشور در سال‌جاری بروز حریق‌های پیاپی در جنگل‌ها و مراتع کشور اجتناب‌ناپذیر است.

 

 

3: اعتراض به خاموش شدن چراغ های کتابخانه ملی

 

 

 

 

بیش از پانصد نفر از اعضای کتابخانه ملی ایران در نامه‌‌ ای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار «خاموش نشدن چراغ روشن شب‌ های کتابخانه ملی ایران» به خاطر کمبود منابع مالی شدند.

از نزدیک به چهار هفته پیش و اوایل ماه رمضان، شیفت دوم شب های کتابخانه ملی ایران بنا به تصمیم «رضا صالحی امیری»، رئیس جدید این کتابخانه تعطیل شد.

این مسأله مسبب ناراحتی بسیاری از اعضای شیفت شب کتابخانه ملی ایران شد و از این رو بیش از ۵۰۰نفر از اعضای این کتابخانه  برای احیای دوباره شیفت دوم شب کتابخانه ملی ایران، نامه‌ ای خطاب به حسن روحانی نوشته و از وی درخواست کردند تا نگذارد چراغ روشن شب‌ های کتابخانه ملی به خاطر کم بودن منابع مالی خاموش شود.

دوازده سال پس از تاسیس مدرسه دارالفنون در تهران در سال ۱۲۴۳خورشیدی، کتابخانه کوچکی در آن مدرسه تشکیل شد که بعدها هسته اولیه مجموعه کتابخانه ملی ایـران به حساب آمد.

کتابخانه ملی ایران در سوم شهریور سال ۱۳۱۶در ساختمانی در جنب موزه ایران باستان رسما افتتاح شد.

در سال های اخیر این کتابخانه به محل جدید خود در منطقه عباس آباد تهران منتقل شده است.

 

 

4: هزار شهر در ایران فاقد سینما هستند

 

 

 

تهمینه میلانی در دیدار با حسن روحانی به وجود فقط سیصد سالن سینما در ایران اشاره کرد و اینکه هزار شهر ایران سالن سینما ندارند.

مدیر عامل خانه موسیقی نیز از رئیس جمهور ایران خواست شرایط را برای شنیده شدن صدای شجریان در ایران فراهم کند.

شب گذشته تعدادی از هنرمندان ایرانی‌ با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دیدار و بخشی از دغدغه‌ها و مشکلات خود را بیان کردند.

هنرمندان عرصه های مختلف در این دیدار به کمبود‌ها و نگرانی‌های خود در شرایط فعلی‌ پرداختند و از حسن روحانی خواستند که در راستای‌ رفع آنها گام‌های عملی‌ بردارد.

یکی‌ از سخنرانان این مراسم تهمینه میلانی بود که به کمبود سالن سینما در ایران اشاره کرد و اینکه در حال حاضر فقط سیصد سالن سینمای فعال در ایران وجود دارد و اینکه هزار شهر ایران سینما ندارند و بیش از هشتاد درصد مردم در شهر‌های محل سکونت خود از امکان رفتن به سینما محروم هستند.

او ضمن تشکر از رئیس جمهور ایران برای بازگشایی خانه سینما، تاکید کرد  باید برای هزار شهری که سینما ندارند سینما ساخته شود.

در این مراسم فرهاد آئیش نیز برخی‌ از مشکلات اهالی تئاتر را مطرح کرد؛ از جمله اینکه کل بودجه سالانه تئاتر ایران ۱۱میلیارد تومان است که برابر با هزینه تولید یک فیلم یا سریال تلویزیونی است.

آئیش خطاب به روحانی گفت "هر چه بگویم شما از قبل می‌دانید و به همین دلیل است که بیش از ۹۰درصد تئاتری‌ها به شما رای دادند. با این که می‌دانم که شما همه‌ی مسائل را می‌دانید باز هم تکرار می‌کنم."

او همچنین خواستار توجه بیشتر به هنرمندان جوان عرصهٔ نمایش شد، چراکه به گفته او این جوان‌ها با وجود این همه شور و انرژی، سرخوردگی را نیز تجربه می کنند.

حسن روحانی در پایان از هنرمندان ایرانی‌ خواست با بهترین شعرها، داستان ها، تئاتر، فیلم، مجسمه و موسیقی به همه دنیا بگویید که صدای مردم ایران صدای دوستی، صلح و برادری است.

حسن روحانی همچنین سیمرغ بلورینی که هومن سیدی به او تقدیم کرده بود را به این فیلمساز جوان بازگرداند و گفت این جایزه باید نزد صاحب اصلی آن بماند.

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

وکالت و بیان پاره ای مشکلات صنفی و حرفه ای آن در ایران

 

 

1: ضعف آموزش

آیا این روش مدیریت در کانونها خشونت محسوب میشود .؟

http://bozorgigilehmard.blogfa.com/post-468.aspx

کمیسیون آموزش ۱۰نفر .

کمیسیون کار آموزی ۱۵نفر .

دادگاه انتظامی وکلا  ۴۵نفر .

داد سرا ۵۷نفر .

کمیسیون بازرسی ۱۲نفر حد اقل ۵۰نفر هم کار اموز و وکلای جوان برای گشت نامحسوس .

حدود ۲۵نفر برای آموزش  حدود  ۱۵۰نفر برای برقراری نظم .!

نمی دانم چرا این همه نیروهای ارزنده  وتوانمند جامعه وکالت در داد سرا ودادگاه  بازرسی جمع شده است .

آیا واقعا نیاز به این همه نیرو  است .؟ اگر چنین است یعنی که  تخلف زیاد است آیا تاکنون در خصوص  پیشگیری از تخلفات تمهیدی انجام گرفته ؟  آیا این آسیب مورد  مطالعه ونقد وبررسی قرار گرفته است . ؟ایا اصولا با بگیر و ببند موضوع حل خواهد شد.؟ البته درس پس می دهم  اساتید جرم شناس هم در هیئت مدیره حضور دارند هم در کانون . اصولا حضور بیش از حد نیروهای انتظامی وقضایی در جامعه به نظر  نشان از خشونت است.بررسی حجم امور انتظامی  ومقایسه آن با امور آموزشی   میتواند حاکی از نگاه خشن به نحوه مدیریت  درکانون باشد .

با این تعداد دادیار وقاضی دادگاه انتظامی  وکلا معلوم است که به ما شک خواهند کرد این است که  بجای نظارت به خودشان حق میدهنددر امور وکالت  دخالت نمایند ولایحه را خود برای ما بنویسند

البته شاید  در جواب بگوییم می خواهیم نشان بدهیم که هواسمان به خودمان است  ونظارت کامل داریم  .

اما بانگاهی به  واحد آموزش کانونها  وفعالیت آنان ومقایسه آن با  نهادهای انتظامی کانونها   به نظر نوعی مدیریت خشن برگرفته از فضای جامعه برکانونها حاکم شده  اینطور به نظر میرسد همکاران هم بیشتر تمایل به حکومت دارند تا اموزش .چرا این همه نیروی ارزشمند در دادگاه ودادسرا .!؟یقین دارم دوبرابر نیروی فعلی مشکل را حل نخواهد کرد .بجای این همه چرا در آموزش تلاش نمی کنیم .؟

نقص اساسی کانونها امروز آموزش است که متاسفانه هنوز بعد از یک قرن وکالت مدرن در ایران  نمی دانیم چه چیزی می بایست به حقوقدان بیاموزیم تا او وکیلی شود که عدالت را محقق کند  .یقین دارم بیشتر تخلفات از عدم اموزش صحیح وکالت است که هم جامعه وکالت از ان رنج میبرد  وهم مردمی که ما متولی حقوق دفاعی انان هستیم   چگونه در این راه  میخواهیم استقلالمان را حفظ کنیم .

امروز کار آموز بنا به هوش واستعداد وابتکار خود فن وکالت را می آموزذ. نه  در دادگاه چیز زیادی می اموزد  نه نزد وکیل راهنما  . به عبارتی سیستم استا شاگردی خیلی وقت است منسوخ شده کارگر ساده  هم امروز آموزش مدون میبیند . وقتی همکارانی هنوز نمی دانند که لایحه میبایست در سربرگ نوشته شود .یا همکارانی میدانند که تمرکز وکالتی ممنوع است ولی تخلف میکنند چون هزینه  نقل وانتقال را ندارند چند دادیار وقاضی میخواهید داشته باشید تا نظم را برقرار نمایید .!؟

در آخرین برگ دفترچه کار آموزی موضوع اظهار نظر  برای  کار آموزان نوشتم : از اینکه نتوانستم به کار اموز گرامی چیزی بیا موزم از ایشان عذر خواهی می کنم :از کمیسیون کار آموزی زنگ زدند  فرمودند این نوشته در شان وکیل سرپرست نیست عرض کردم  واقعیت را نوشتم .هیچ کس از من نپرسید که چه چیزی به کار اموز می اموزی . یا که اموختی  سپس  اختبار  بعضا معما گونه  وتئوری  که قادر به نمایان کردن توان کار اموز در وکالت نیست  پس از مدتی وکیل جوان به علت بیکاری  مزمن یادش میرود چگونه برای موکل  گواهی حصر وراثت بگیرد .!

گاهی چنان با جامعه عجین میشویم که رسالتمان یادمان میرود وممکن است  متوجه رفتار خشن خود نباشیم  .

 

 

2: اخذ مالیاتهای سنگین

تیر ماه، ماه ارسال اظهارنامه  و وصول مالیاتهای نا عادلانه .

http://bozorgigilehmard.blogfa.com/post-464.aspx

 

در دفاع از کار آموزان و وکلای جوان تا ۵سال اول  اصولا باید معاف از پرداخت مالیات باشند .

چرا کسی که درحال کار یاد گرفتن است میبایست مالیات بدهد.

 برفرض هم  مقداری درآمد داشته باشند  که یقین دارم اکثریت قریب به اتفاق  وکلای جوان از پس مخارج روزانه خود بر نمی آیند  چه رسد به کار اموزان نه تنها دولت نمی بایست از آنان مالیات بگیرد بلکه میبایست هزینه اموزش کار آموز ان را بدهد  وبا پرداخت وامهای بدونه بهره امکان تهیه دفتر وتشکیل زندگی را برای انان فراهم نماید تا آنان هم به تحقق عدالت کمک کنند .

با توجه به اینکه اکثریت  کار آموزان حتی در دوران تحصیل هم هزینه ای بر دوش دولت ندارند.

  وزیر محترم  کشور در سخنرانی  اخیرشان اعلام فرمودند  برای کسانی که از اعتیاد پاک شده اند امکان اموزش رایگان برای یادگیری حرفه  وپرداخت وام را فراهم کردند بسیار عالی وقابل قدر دانی است . چرا به آنانی که پاک ماندند پاک زیستند وپاک دارند کار میکنند  وپاک میخواهند بمانند خصوصا در مشاغل حساسی مثا وکالت  توجه نمیکنید

اما چه کنیم که  وکیل جوانی که می خواهد حامی حقوق دفاعی مردم در آینده باشد خودحامی  ندارند

 

 اندر حکایت رفتار اداره داارایی در وصول مالیات .

می پرسیم که مملکت با این همه در امدو ثروت نفت وگاز وسایر معادن  چرا مردمی که در آمد انچنانی ندارند   باید مالیات بدهند  وخدمات نگیرند .میفرمایند ازما خواستند که از شما مالیات بگیریم نه اینکه به شما خدمات بدهیم  .

پیامهای اس ام اسی  که میرسد .

لیست  معاملات سه ماهه را به اداره دارایی ارسال کن.

 کد اقتصادی را فراموش نکن.

 دفتر ثبت در امد وهزینه بگیر.

 قرار دادها را رو کن .

موکلین را معرفی کن .

رمز عبور بگیر .

 خلاصه تیر ماه می رسد اظهار نامه بده.

 یعنی که اقرار کن چقدر در آمد داشتی ولی هرگز نپرسدولت به وظایف خود عمل کرده یا نه

  سرانجام با تهدید به جریمه وبی احترامی  مالیات را از نام وکیل وصول  خواهند نمود .

 وتهدید به  ایجاد مشکلات در صورت اعتراض به مالیات برآوردی .

سر ما را با دستوروالعمل وبخشنامه وبرسر دار میبرند ولی نمی دانم در مورد بعضی ها چرا قانون اساسی هم کار ساز نیست.

هر چه منتظر ماندیم  هیچ اس ام اسی از طرف دولت نیامد که گزارش دهد آیا به وظایف  خود در قانون اساسی عمل کرد تا من هم به تکلیف خود در پرداخت مالیات عمل کنم .

پرداخت مالیات تکلیف  هر شهروند است اما در مقابل این تکلیف وظایفی بر دوش دولتها است که سر فصل آن در قانون اساسی امده

ابتدا نگاهی به چند اصل وچند بند  قانون اساسی می کنیم  تا با تجدید خاطرات پر از امید سالهای ۵۷اظهار نامه  را پر کنیم .

 صرف نظر   از مقدمه زیبای قانون اساسی  که هم امید  وروشنایی بود .!

اصل دوم  را مجددا مطالعه فرمایید.

وظایف دولت.

 بند سوم اصل  سوم آموزش پرورش وتربیت بدنی  رایگان برای همه  در تمام سطوح وتسهیل وتعمیم آموزش عالی .؟

بند ۶اصل سوم  محو هرگونه استبداد وخودکامگی وانحصار طلبی ،

بند۹اصل سوم .رفع تبیعیصات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها ی مادی ومعنوی .

بند ۱۲اصل سوم . پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر وبرطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ومسکن وکار وبهداشت وتعمیم بیمه

اصل 19 تساوی حقوق برای همه  .؟

اصل بیست. حمایت یکسان در برابر قانون اعم از زن ومرد ..؟

بند 3 اصل بیست  ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان  وبقای خانواده .!؟

اصل 24 ازادی نشریات .!؟

اصل 27 ازادی اجتماعات .!؟

اصل 28 ایجاد اشتغال به کار وشرایط  مساوی برای همه .؟

اصل 30.آموزش وپرورش رایگان برای همه.؟

اصل 31 داشتن مسکن متناسب حق هر فرد وخانواده ایرانی است .؟

اصل 35 .داشتن وکیل در دادگاه .؟

اصل 43 ریشه کن کردن فقر و تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک ، پوشاک ،بهداشت ، درمان آموزش پرورش و اشتغال وتشکیل خانواده .؟

اصل 59 .همه پرسی .؟

و.......

آیا  به نظر شما دولت به وظایف خود درقانون اساسی عمل کرد که من به تکالیفم   در قوانین وبخشنامه های عادی عمل کنم .

حال اگر  به نظر شما دولت  به وظایف خود در قانون اساسی عمل کرد  شما هم مکلفید 30 درصد در آمد خالص خود را مالیات بدهید تا هزینه های دولت در بودجه  تامین گردد .

 اگر دولتها به وظایف خود در قانون اساسی عمل نمایند یقین دارم مردم علاوه بر مالیات هدایای هم به دولت پیش کش خواهند نمود  .

چه کنیم که بیشترین تلاش برای گرفتن مالیات از مورچه به عمل می اید  وخدمات به ....

حال اظهار نامه را  صادقانه خود پر نمایید

پیشنهاد  . همینجا از هیئت مدیره های عزیز کانونها و نشستهای اسکودا میخواهیم بجای محروم کردن کار آموزان از امتحان مجدد و پر کردن جیب موسسات  باپیشنهاد به دولت ضمن  حمایت از وکلای جوان وبکار گیری ظرفیت حقوقدانان  جوان کشور در راستای  خدمات رسانی بهتر به هم میهنان عزیز  در این خصوص اقدامی نمایند تا در اینده پاکی وکلای جوان محفوظ بماند .وعدالت ماندگار .

منتظر نمانیم برایمان لایحه بنویسند .! مهدی بزرگی وکیل البرز .

 

3: هزینه های سنگین دادگستری و وکالتی

وکالت وهزینه های وکالت در نظم کنونی .!

http://bozorgigilehmard.blogfa.com/post-447.aspx

 

او را  میشناسم با چه رنجی در کنکور قبول شد که وکیل شود تا برای کار مجبور نشود به هر اداره وشرکتی سر بزند  وبرای هرکسی تا کمر دولا شود  وبه هر سئوالی پاسخ دهد.تازه یواشکی به من گفت میخواهد درآمد بیشتری داشته باشد .

 وقتی  در کنکورقبول شد  خانواده اورا در کسوت وکالت میدیدند واو هم شروع کرد به مشاوره دادن بعد از گرفتن مدرک پس از چند سال با چه رنجی در یکی از شهرهای دور قبول شد وشروع به کار آموزی کرد .

 پدر که بازنشستگی اش نزدیک بود با وکیل شدن فرزند احساس آرامش میکرد اما با گذشت زمان مجبور شد دوباره با وسیله شخصی اش مسافر کشی کند اخیرا برای نقل وانتقال فرزندش مجبور شد تنها وسیله نقلیه خانواده را بفروشد تا به کانون مبدا بدهد  برای کانون مقصد هم قرار شدتنها آپارتمان خود را در رهن بانک بگذارند 20 میلیون تومان  وام بگیرند به کانون مقصد بدهند .

او برای گذران زندگی مجبور است به این دفتر وآن دفتر برود تازه کاری که کسی قبول نمیکند را به او میدهند او میگفت بعضا به من بدجور نگاه میکنند !  همه این رنج برای این است تا شاید خرج روزمره اش را در بیاورد ومطالب یادش نرود او مثل هزاران وکیلی که قصد آن دارد دراین جامعه به عدالت رفتار کند  وبه قسمی که خورده وفادار باشد ودست  دیگران را بگیرد او باخود عهد کرده بود همه را بحقوقشان برساند ولی چه کند که  نه کار دارد نه دفتر دارد ، او دارد  امید به زندگی را  ازدست میدهد .شما بگو استقلال وکیل وکانون برای او کجا جا دارد . اداره دارایی از ۴میلیون تومان کار کرد او ۷۰۰هزار تومان مالیات میخواهد .!

اما هزینه های سال 93

1-هزینه یک اطاق مشترک برای دو وکیل با  هزینه منشی مشترک برای یکسال ۷تا۱۰میلیون تومان .

۲-    هزینه تمدید پروانه با تمبر دادگستری برای سال 93 -750 هزارتومان

۳-هزینه تجهیز دفتر بین 500 هزارتومان تا 2میلیون تومان

۴-هزینه تلفن ثابت وهمراه ،انترنت  1میلیون تومان  تا 2میلیون تومان

۵-هزینه آب برق گاز تلفن شارژ ساختمان وسیله پذیرایی از ارباب رجوع  ۱میلیون  تومان

۶-هزینه ایاب ذهاب داخل شهری یک میلیون تومان

۷ =هزینه دارایی بین ۱ملیون تا ۳میلیون .

۸= هزینه  روزنامه ،کتاب ،مجله، لوازم التحریر ۵۰۰هزارتومان

۹= هزینه پیشبینی نشده  ۵۰۰هزارتومان

به طور متوسط هر وکیل  میبایست سالیانه ۱۵میلیون تومان  هزینه نماید تا بتواند وکالت نماید

هزینه ای پیشبینی نشده

۱-بیشتر  کانونها 4درصد سهم کانون به صندوق  راهم از همکار میگیرند حدود 500 هزار تومان

۲-هزینه اضافی بعضی از همکاران قصد انتقال به کانون دیگری دارندکه دیگر مصیبتی است .!بین ۱۰میلیون تا ۳۰میلیون تومان

۳= این هزینه ها فنظر از  شیرینی ،عیدی وپاداشی است که بعضی همکاران به مدیران  ماموران وسایر کارکنان میدهند.!

۴= هزینه پروندههایی که  از موسسات  وجاهای خاص ارجاع میشود بین ۲۰الی ۵۰درصد حق الوکاله  باید  به ارجاع کننده پرداخت گردد پرداخت شود .

۵= اضافه میشود توهین ،تحقیر، بی احترامی ، گشتن کیف، جیب ،جان،"گرفتن همراه

اضافه میشود  صدور آرا غلط  و اشتباه دفاتر ،تاخیر در تایپ وابلاغ  ونهایتا عدم امکان اجرای حکم به علت نداشتن مال یا متواری بودن محکوم علیه

با  وصف مطالب بالا که هر پرونده لا اقل بین یک تا چند سال به طول می انجامد حق الوکاله چقدر خواهد بود .؟با این کشمکش در کار وکالت ، وکیل با هزینه سنگینی که به او تحمیل میشود با مردم چه کند .ومردمی که حقوقشان تضییع شده چه کنند !؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

مطالبی در مورد درگیری اعراب فلسطینی  با اسرائیلیان

 

 

مطلب اول

یانیه شورای خلیفه گری ارامنه تهران بر علیه حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس

 

  http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/497-بیانیه-شورای-خلیفه-گری-ارامنه-تهران-بر-علیه-حملات-ددمنشانه-رژیم-اشغالگر-قدس

 

 

 

امروز شاهد حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه می باشیم. دولت اشغالگر قدس، نه تنها غاصب اراضی مقدس است، بلکه به خود جرات می دهد در ماهی که برای برادران و خواهران مسلمان غزه مبارک است خون ده ها زن و مرد و کودک بی دفاع روزه دار را به زمین بریزد. عملی ناجوانمردانه که بسیاری از کشورهای متمدن چشم و گوش خود را بر روی آن بسته اند. از سوی دیگر تکفیریان داعشی در عراق دست به جنایاتی برعلیه اهل تشیع و مسیحیان می زنند. کلیساها را به آتش می کشند، مساجد را ویران می کنند، قبور انبیائی چون شیت و یونس را خراب می کنند و هزاران انسان را از خانه و کاشانه خود می رانند.

در آستانه روز قدس ما ارامنه تهران اعلام می داریم هم صدا با برداران و خواهران مسلمانمان به خیابان ها آمده و جهت حمایت از حقوق به حق مردم مظلوم فلسطین، با مشت های گره کرده صدای اعتراض خود را با شرکت در راهپیمائی روز قدس به گوش جهانیان و استکبار جهانی می رسانیم.

روابط عمومی خلیفه گری ارامنه تهران

 

 

مطلب دوم

دست کم پانزده کشته در بمباران مدرسه توسط اسرائیل

 

 

 

 

بمباران مدرسه‌ای در شمال نوار غزه که تحت مدیریت سازمان ملل بود و گروهی از پناهندگان فلسطینی در آن پناه گرفته بودند ۱۵کشته برجای گذاشت. "رویترز" این خبر را به نقل از وزارت بهداشت غزه گزارش کرد.

کریس گانس، سخنگوی نهاد اصلی سازمان ملل در غزه، این خبر را تایید و در صفحه توئیتر خود از اسرائیل انتقاد کرد.

او گفت: «مکان دقیق خانه امن سازمان ملل در بیت حانون رسما به ارتش اسرائیل داده شده بود... در طول امروز، نهاد سازمان ملل کوشید با ارتش اسرائیل هماهنگی کند تا غیرنظامیان فرصت ترک مدرسه را داشته باشند اما این فرصت هرگز به ما اهدا نشد

گانس چند ساعت پیش به رویترز گفته بود که نیروهای اسرائیل از روز دوشنبه چند خانه امن سازمان ملل را در سه نوبت مجزا بمباران کرده اند که در این موارد هیچ کس مجروح یا کشته نشده است.

ارتش اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.

 

 

مطلب سوم

نظر خودم

1: همیشه در اذهان جهانیان این گونه القا میشد که منظور ایران از اینکه اسرائیل باید نابود شود  به معنی  قتل عام کل اسرائیلیان است در حالی که رهبر اعلام فرمودند که منظور از این گفته لرگزاری  رفراندم و همه پرسی از ساکنین اصلی و بومی این منطقه اعم از یهودی و مسلمان و مسبحی  است .

2:اعراب و یهودیها از لدو امر و از زمانهای بسیار دور  در این منطقه با هم اختلاف و جنگ داشتند و جالب اینجاست  که  با هم پسر عمو هم هستند.

 جد اعراب اسماعیل و جد یهودیها اسحاق است که هر دو از فرزندان حضرت ابراهیم می باشند و اعراب و اسرائیلیان پسر عموهای هم هستند و هر دو از نژاد سامی.

3: هم فلسطسنسها و و هم اسرائیلیها از گذشته های دئر در این منطقه زندگی کرده اند و در آنجا می توان هم آثار یهودیان و پیامبران یهودی و هم اثار مربوط به دوران کهن فلسطینیها را مشاهده نمود.

4: اسرائیل در خیلی از موارد از قطع نامه های سازمان ملل تخطی کرده از جمله اینکه در مناطق فلسطینی نشین بدون توجه به قطع نامه های سازمان ملل اقدام به شهرک سازی نموده و از سوی دیگر در درگیری اخیر  که طرفین غیر از حماص حاضر به آتش بس شدند به مقر سازمان ملل در فلسطین  حمله کرده که عملی کاملا غیر دیپلماتیک است

4:مردم فلسطین افرادی جنگ دیده و زجر کشیده و از اعراب باسواد هستند  و گروه های مبارزاتی فلسطینی طیف وسیعی از احزاب  و گروه های مختلف را در بر می گیرد که حماس تنها بخشی از آن است.

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

شصتمين زيارت

  http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/495-سرمقاله-شصتمين-زيارت

 

 

 

هزاران تن از ارمنیان ایران و کشورهای دیگر طبق روال هر ساله امسال نیز طی هفته آینده به زیارت کلیسای تاریخی تادئوس مقدس (یکی از 12 حواری حضرت مسیح) رفته و میثاق اعتقادی خود را با کلیسای مرسلی ارمنی تجدید می کنند.

سنت مذهبی – ملی زیارت کلیسای تادئوس که به مدت حدود 600 سال مقر کلیسای مرسلی ارمنی (خلیفه گری آذربایجان با قدمتی نزدیک به 800 سال)، در دشت چالدران واقع در آذربایجان ایران بوده است، امسال مزین به شصتمین سال سابقه زیارتی خود می شود. این واقعیت از یک سو پدیده ای است دال بر پایبندی بی کم و کاست جامعه ارمنی به اعتقادات و حرمت های مذهبی-قومی خود واز سوی دیگر نشانگر توجه و نگرش منحصر به فرد نظام حکومتی ایران به حفظ و حراست از ارزش های معنوی شهروندان خوداست. اهمیت این مورد زمانی برجسته تر نمایان می شود که می بینیم در همان منطقه، در فاصله ای نه چندان دور از این مکان زیارتی، در حوالی شهر جلفای قدیم واقع در آن سوی خط مرزی ارس، یعنی در خاک نخجوان چند سال قبل توده انبوه چلیپا سنگ های باستانی ارمنی را با عمری ورای هزار سال قدمت به دستور دولتمردان آن جا تخریب شده و به آب های ارس سپرده شدند و تلخ تر از آن در خاک گرجستان، تنها همسایه مسیحی و ارتودوکس ارمنستان واقع در شمال غرب آن طی روزهای اخیر با تحرکات واندالیستی بی شرمانه ترین تجاوزها را به مراکز قومی- مذهبی و کلیساهای تاریخی ارمنیان ساکن آن جا روا می دارند.

در محیط خیرخواهانه سرزمین ایران اما، و به ویژه در دیار صمیمی آذر آبادگان ایران، ارمنیان ایرانی و همچنین ارمنیان کشورهای دیگر با برخورداری از پشتیبانی دولت ایران اسلامی با شور و شکوهی ویژه برای شصتمین زیارت سالانه خود در جوار کلیسای تادئوس مقدس گردهم خواهند آمد تا به واسطه ارزش های معنوی برگرفته از آن پیوند و اتحاد اجتماعی، مذهبی و ملی خود را قوام بخشند.

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

بیائید در ارئه یک تحقیق با مقاله  تعصب را کنار بگذاریم

گارگین فتائی

 

همان گونه که بارها و بارها چه در این وبلاگ و چه در وبلاگ های دیگر از طرف ارامنه اعلام شده است ما هیچگونه کینه و عداوتی نسیت به اذریهای عزیز و ترکها نداشته و نداریم بلکه مشکل ما قتل عام ارامنه توسط دولت مردان عثمانی و به رهبری گروه افراطی ترکان جوان بود نه مردم ترک کما اینکه ترکهای زیادی در همین ایام بودند که به ارامنه در خانه های خود پناه دادند و آذریهابی که در روز 24 آوریل در محله ما به احترام این روز مغازه های خود را می بندند و این امر را بر روی تابلویی بر سر در مغازه خود می چسیاندد.

متاسفانه احساسات قوم گرایانه باعث شده که تا حرفی از قومی به میان بیاید باکل آن را حمل بر کینه و کدورت و دشمنی گذارند.

در خود ارمنستان آذریهای زیادی هستند که هم خانه دارند و هم مغازه .

در ایران هم ارامنه سالها در تبریز و ارومیه و استانهای آذربایجان ایران با اذریها   به خوبی و خوشی زندگی کرده اند.

اما بحث من در این نوشته مساله ارامنه و آذریها یا ترکها نیست بلکه بحث من در مورد یک مطلب زبان شناسی است.

همیشه و همواره آنچه که مهم است این است که اگر کسی تحقیقی و یا مقاله ای می نویسد که جنبه علمی و تحقیقاتی دارد باید دقیقاً منابع و مستندات آن را ذکر کرده و چندین نمونه از سایر تحقیقات مشابه را هم بیاورد در غیر این صورت تنها با بیان اینکه  مثلا چندین محقق در مورد این مطلب تخقیق کرده اند بدون ذکر دقیق نام و مشخصات آنها مثبت یک مقاله نخواهد بود.

بحث ما اینجا بر سر زبان آذری و ترکی است.

شکی نیست آذری حالا چه آن را زبان بخوانیم و یا لجهه  بسیار شیرین است و آهنگ ها و اشعار سوزناک و شاد آن طرفداران فراوانی چه در ایران و چه در جهان دارد و البته معمولاً این فولکلور در ممالک دیگر قفقاز نظیر گرجستان و ارمنستان هم با هم تشابهات فراوان  دیده می شود .

اما نکته ای که می خواهم بگویم این است که درست است که هر زبانی وبژگیهای خوب و مثبتی دارد ولی همواره در امر تحقیق نباید جانب بی طرفی را رها نمود و طوری در مورد یک پدیده یا زبان صحبت نمود که انگار دیگر بالاتر از آن زبانی نیست و زبانهای دیگر سرشار از عیب و ایراد هستند.

حال این که هیچ تازه نسبت به زبانهای خاصی که آن را سدی در راه توسعه زبان خود می دانیم  واکنش های غرض ورزانه و یک جانبه گرایانه هم داشته باشیم!

 

متن زیر را دو نفر از عزیران آذری نوشته اند

نام وبلاگشان این است

یاشاسین منیم آنا یوردوم

این وبلاگ در جهت ارتقای سطح اطلاعات بازدید کنندگان می باشد .

 

 

 

اول توصیه می کنم متن را بخوانید

عنوان متن چنین است

 

جايگاه زبان تركي و بررسي آن در مقايسه با ساير زبانها

http://73mehrdad.blogfa.com/post-118.aspx

 

كليه ي اطلاعات زيراز موسسه ي ائي. ام. تي و آ. ام. تي كه در اروپا و آمريكا واقع شده و تحت مديريت برجسته ترين زبان شناسان اداره مي شود، گرفته شده است و همه ساله گزارشهاي زيادي را درباره ي زبانها منتشر مي كنند و كليه ي استانداردهاي زبان شناسي از اين ادارات كه دولتي هستند،اعلام مي شود. به اطلاعات استخراجي از اين موسسات توجه كنيد:

- 19% كلمات انگليسي از زبان تركي گرفته شده است.

- 92% كلمات فارسي از عربي و تركي گرفته شده و مابقي بدون هيچ فرمولي توليد شده اند.

- 2% كلمات تركي از ايتاليايي، فرانسوي و انگليسي گرفته شده است.

- 39% كلمات ايتاليايي، 17% كلمات آلماني و 9% كلمات فرانسوي از زبان تركي گرفته شده است.

- 100% كلمات تركي ريشه ي اصلي دارند.

- 100% كلمات انگليسي، آلماني ، فرانسوي و تركي داراي عمق ريخت شناسي هستند.

- 83% كلمات انگليسي ريشه ي اصلي دارند.

- جملات تركي 2% ابهام جمله اي ايجاد مي كنند.(يعني اگر يك خارجي زبان تركي را از روي كتاب ياد بگيرد، پس از ورود به يك كشور ترك زبان مشكلي نخواهد داشت.)

- جملات انگليسي نيم درصد و جملات فرانسوي تقريبا 1% ابهام توليد مي كنند.

- جملات فارسي 67% ابهام توليد مي كنند.(يعني يك خارجي كه فارسي را ياد گرفته، به سختي مي تواند در ايران صحبت كرده و يا جملات فارسي را درك كند مگر آنكه مدت زيادي در همان جامعه مانده و به صورت تجربي ياد بگيرد ) كه اين براي يك زبان ضعف نسبتا بزرگي است.

- جملات عربي 8 تا 9% ابهام توليد مي كنند.

- معكوس پذيري(ترجمه ي كامپيوتري) كليه ي زبانها به جز زبانهاي عربي و فارسي امكان پذير بوده و براي عربي خطاي موردي 45% و براي فارسي 100% است. يعني زبان فارسي را نمي توان با فرمولهاي زبان شناسي به زبان ديگري تبديل كرد.

زبان تركي را شاهكار زبان معرفي كرده اند كه براي ساخت آن از فرمولهاي بسيار پيچيده اي استفاده شده است. خانم "نيكيتا هايدن" متخصص و زبان شناس مشهور آلماني در موسسه ي اروپايي ((يورو توم)) گفته است: " انسان در آن زمان قادر به توليد اين زبان نبوده و موجودات فضايي اين زبانم را خلق كرده و يا خداوند به پيامبران خود عاليترين كلام ارتباطي را داده است.

هم اينك زبان تركي در بيشتر پروژه هاي بين المللي جا باز كرده است. به مطالب زير كه برگرفته از مجله ي New science چاپ آمريكا و مجله ي International Languages

چاپ آلمان است، توجه نماييد:

- كليه ي ماهواره هاي هواشناسي و نظامي اطلاعات خود را به زبانهاي انگليسي، فرانسوي و تركي به پايگاههاي زميني ارسال مي كنند.

- پيچيده ترين سيستم عامل كامپيوتري os2/8 و معمولي ترين windows زبان تركي را به عنوان استاندارد پايه ي فنوتيكي قرار داده اند.

- كليه ي اطلاعات ارسالي از رادارهاي جهان به 3 زبان انگليي، فرانسوي و تركي علايم پخش مي كنند.

- كليه ي سيسستم هاي ايونيكي و الكترونيكي هواپيماهاي تجاري از سال 1996 به 3 زبان انگليسي، فرانسوي و تركي در كارخانه ي بوئينگ آمريكا مجهز مي شوند.

- كليه ي سيستم ها و سامانه هاي جنگنده ي قرن 21 "جي- اس- اف" كه به تعداد هفت هزار فروند در حال توليد است، به 2 زبان انگليسي و تركي طراحي شده اند.

همه ي اين مطالب نشان دهنده ي استاندارد بودن و بين المللي شدن و اهميت ژئوپوليتيكي زبان تركي است. متاسفانه زبان رسمي ما(فارسي) از هيچ قاعده ي فنولوجيكال نيز پيروي نمي كند و داراي ساختار تك ديناميكي است. اما زبان تركي با در نظر گرفتن تمام وجوه به عنوان سومين زبان زنده ي دنيا شناخته شده است، طي يك دستورالعمل اجرايي در تاريخ مه 1992 رسما از طريق همين موسسات به سازمان بين المللي يونسكو اعلام شده كه زبان تركي در كليه ي دانشگاهها و دبيرستانهاي اروپا و آمريكا جزو درسهاي رسمي شود و اين مسئله هم اكنون در كليه ي دانشگاههاي اروپا و دانشگاههاي مطرح آمريكا اجرا شده و دومين زباني است كه در حال تهيه ي تافل مهندسي دانشگاهي براي آن هستند. اما زبان فارسي رتبه ي 261 را به خود اختصاص داده است آن هم نه به عنوان زبان، بلكه به عنوان لهجه كه اين زبان را با ساختاري كه بتوان جمله سازي مفهومي ايجاد كند، شناخته اندو و اگر روي اين مسئله كار جدي نشود، در يادگيري مثلا زبان انگليسي، تركي يا فرانسوي مشكل عمده اي ايجاد كرده و مي كند و مي بينيم كه فارسي زبانان براي يادگيري زبان انگليسي با مشكل عمده اي مواجه هستند، ولي ترك زبانان با مشكل يادگيري و تلفظ مواجه نيستند. اين مسئله به رفتارهاي مغز انسان برمي گردد كه خود داراي بحثهاي دامنه داري است و اينكه بسياري از جملات فارسي بر اساس عادت شكل گرفته اند نه براساس فرمول ساخت و با اين وضعيت فرمول پذيري آن امكان ندارد

 

[1]  مهرزاد صدقياني، م.ر.، مشاهير سلماس ، سلماس 1378

 

+ نوشته شده توسط توحید ملک زاده دیلمقانی 2|http://www.tohidmelikzade.blogfa.com/

 

حال یه تجریه و تحلیل گفته های ایشان می پردازیم

 

1: كليه ي اطلاعات زيراز موسسه ي ائي. ام. تي و آ. ام. تي كه در اروپا و آمريكا واقع شده و تحت مديريت برجسته ترين زبان شناسان اداره مي شود، گرفته شده است و همه ساله گزارشهاي زيادي را درباره ي زبانها منتشر مي كنند و كليه ي استانداردهاي زبان شناسي از اين ادارات كه دولتي هستند،اعلام مي شود. به اطلاعات استخراجي از اين موسسات توجه كنيد:

 

نویسنده محترم اطلاعات دقیقی از این موسسات ارائه نداده و هیچ نشانی اینترنتی و یا کتاب و نشانی دیگری که حاکی از استناد دقیق نوشته فوق به این موسسات و مشخصات این موسسات باشد را ارائه نداده اند

 

2:- 19% كلمات انگليسي از زبان تركي گرفته شده است.

 

زبان انگیسی زبان بسیار انعطاف پذیری است و نه تنها از ترکی بلکه از زبانهای دیگر هم کلمات متعددی گرفته است و از سوی دیگر از کجا معلوم همین کلماتی که از ترکی گرفته شده از زبان دیگری وارد ترکی نشده باشد.

 

3: 92%كلمات فارسي از عربي و تركي گرفته شده و مابقي بدون هيچ فرمولي توليد شده اند.

 

در مورد نفوذ زبان عربی در فارسی  شما به راحتی و با یک سرچ ساده می تونید دریابید که بسیاری از اینگونه کلمات در اصل پارسی باستان و یا پهلوی بوده و اعراب که از بسیاری از مظااهر  دیوان سالاری محروم بودند این کلمات را به زبان خود برده و از آن ابواب و صیغه های فعلی مختلف ساختند.

در مورد زبان ترکی هم همین طور

زمانی که  مغولها و سپس سلاجغه بر ایران حکمرانی کردند چون اقوام بیایان گردی بودند تبعا محروم از یسیاری از مفاهیم شهر نشینی و دیوانی بودند لذا بسیاری از لعات فارسی وارد ترکی شده و از آنجا به سایر ممالک اروپایی داخل گردید

 

و مابقي بدون هيچ فرمولي توليد شده اند.

 

این جمله واقعاً با عرض معذرت از نویسنده متن  یک جمله خنده دار است

مگر می شود در فرایند زبان شناختی که دارای تاریخی طولانی است کلمه ای خود به خود  و بدون هیچ فرمولی و روی هوا تولید شده باند؟

زبان فارسی ریشه در فارسی باستان دارد و به گفته استاد ابراهیم پور داوود اصول و چارچوب اساسی خود را از آن زمان تا کنون حفظ کرده است/

 

4:    - 2% كلمات تركي از ايتاليايي، فرانسوي و انگليسي گرفته شده است.

 

این بدین معنی است که لغات ترکی در وام گیری از سایر زبانها کمترین حد را داشته اند و هر واژه و لغتی در این زبان از همان اول در این زبان بوده و وجود داشته که این هم با منطق زبان شناسی در تضاد است.

 

 

- 5: در هيچ يك از زبانهاي بين المللي لغتي از زبان فارسي وجود ندارد.

 

این هم یک حرف کاملا یک جانبه گرایانه است

در حالی که خود آکسفورد و موسسات معتبر انگلیسی و بسیاری از سیاتهای معتبر بین المللی اذعان دارند که لغات زیادی از زبان فارسی به سایر زبانها راه یافته چنین حرفی چه توجیهی می تواند داشته باشئ؟

 

 

 

 

6:  - 39% كلمات ايتاليايي، 17% كلمات آلماني و 9% كلمات فرانسوي از زبان تركي گرفته شده است

 

الیته بهتر است کمی هم در مورد این سخن بگوئید که چه کلماتی و واقعاً چند درصد کالمات ترکی از سایر زبانها گرفته شده است

با توجه به رنسانس علمی و فرهنگی در غرب و ورود انبوه مفاهیم اروپایی و تکنولیوژیکی نه تنها به زبان ترکی بلکه به همه ممالک جهان سوم آیا ای نمنطقی است که باور کنیم زبان ترکی بکر مانده و از سایر زبانها کمترین تاثیر را پذیرفته آن هم ترکیه ای که درست در وسط اروپا  و آسیا و در یک نقطه استراتژیک و ترانزیتی حساس قرار گرفته باشد؟

 

7:- 100% كلمات تركي ريشه ي اصلي دارند

 

با اطمینان می توانم به شما بگویم در هیچ زبانی حتی قوی ترین زبانها هم صد در صد کلمات نمی توانند ریشه اصلی داشته باشند

 

8:   - 100%كلمات انگليسي، آلماني ، فرانسوي و تركي داراي عمق ريخت شناسي هستند.

 

این یعنی برابر دانستن زبان ترکی با زیانهای قدرت مند بین المللی

اگر چنین است چرا سازمان ملل و کلا در تقسیم بندی زبانها در این که کدام زبانها بین المللی هستند هیچ نامی از زبان ترکی برده نمنیشود؟

 

9 - جملات تركي 2% ابهام جمله اي ايجاد مي كنند.(يعني اگر يك خارجي زبان تركي را از روي كتاب ياد بگيرد، پس از ورود به يك كشور ترك زبان مشكلي نخواهد داشت.)

 

آنجه که به عنوان گروه زبانهای ترکی معروف است و شامل ممالک اسیای میانه و قفقاز و آناطولی و بالکان را شامل می شود ، دارای طرز بیانهای بسیار متفاوتی هستند به نحوی که حتی برای تفهیم سخنان دو نفر که هر دو دارای ریشه زبانهای ترکی هستند از مترجم انگلیسی در کنفرانسها و سمینارها استفاده می شود.

 

 

10:جملات فارسي 67% ابهام توليد مي كنند.(يعني يك خارجي كه فارسي را ياد گرفته، به سختي مي تواند در ايران صحبت كرده و يا جملات فارسي را درك كند مگر آنكه مدت زيادي در همان جامعه مانده و به صورت تجربي ياد بگيرد ) كه اين براي يك زبان ضعف نسبتا بزرگي است.

 

واقعاً زبان فارسی با دستور  ساده خود برای یک فرانسوی و آلمانی و یا روسی با دستورهای پیچیده ای که دارند چه ابهامی تولید می کنند

مگر علما و دانشمندان همین ممالک مانند ادوارد براون و فیتز جرالد و نیکلسون نبودند که به ترجمه اشعار و کتب فارسی و آثار منظوم  و منثور فارسی آن هم با میل و اشتیاق فراوان پرداختند؟

اگر این زبان تا این حد ابهام داشت اینها مبادرت به این کار می نمودند؟

 

11:- معكوس پذيري(ترجمه ي كامپيوتري) كليه ي زبانها به جز زبانهاي عربي و فارسي امكان پذير بوده و براي عربي خطاي موردي 45% و براي فارسي 100% است. يعني زبان فارسي را نمي توان با فرمولهاي زبان شناسي به زبان ديگري تبديل كرد.

 

این تنها مختص زبان فارسی و عربی نیست بلکه کلا شامل تمام زبانهایی هست که با خط لاتین منطبق نیستند و البته این را هم باید اذعان کرد که کار هم در این زمینه بر روی آنها کم صورت گرقته است و ما در این اواخر شاهد بهبود وضع نسبت به سابق هستیم.

 

12:زبان تركي را شاهكار زبان معرفي كرده اند كه براي ساخت آن از فرمولهاي بسيار پيچيده اي استفاده شده است. خانم "نيكيتا هايدن" متخصص و زبان شناس مشهور آلماني در موسسه ي اروپايي ((يورو توم)) گفته است: " انسان در آن زمان قادر به توليد اين زبان نبوده و موجودات فضايي اين زبان را خلق كرده و يا خداوند به پيامبران خود عاليترين كلام ارتباطي را داده است.

 

آیا از خواندن این جمله چیزی جز تعصب استنباط می کنید؟

ربان ترکی شاهکار زبانهای دنیا

ما می دانیم که قرآن به عربی ، تورات به عبری ، انجیل به یونانی و اوستا به فارسی اوستایی هستند.

اگر واقعاً خداوند انقدر به زبان ترکی التفاط داشته لا اقل یکی از متون مقدس خود را به این زیان می نوشت.

موجودات فضایی این زبان را خلق کرده اند و خداوند آن را به پیامبران خود داده است

کدام پیامبر بوده که به زبان ترکی سخن می گفته است؟

تا آنجایی که ما می دانیم پیامبران هم یا به عبری و عربی و زرتشت هم به فارسی اوستایی  و اگر بودا و هندو را هم به عنوان دین اضافه کنیم که اینها هم به زبانهای هندی تکلم می نمودند .

 

 

13: هم اينك زبان تركي در بيشتر پروژه هاي بين المللي جا باز كرده است

 

در اینترنت و کلاً محافل دانشگاهی تا آن جایی که ما می دانیم دو زبان انگلیسی و سپس فرانسه هستند که همیشه جا باز کرده اند و ترک زبانان همانند سایر گویشوران برای جستجوی منابع بین المللی ناگزیر هستند به این دو زبان متوسل شوند.

 

14: كليه ي ماهواره هاي هواشناسي و نظامي اطلاعات خود را به زبانهاي انگليسي، فرانسوي و تركي به پايگاههاي زميني ارسال مي كنند.

 

هر مملکتی برای خودش ماه واره هواشناسی و نظامی دارد و به زبان خود مطلب ارسال می کند و برای سایر خبرنگاران هم به زبان انگلیسی

برای یک مثلا چینی و یا افریقایی دانستن زبان انگلیسی برای دریافت اطلاعات هواشناسی و ماه واره ای مهم و حساس است اما اینها نیازی به دانستن این مطالب به زبان ترکی ندارند و سر آخر من نتوحه نشدم که اضافه کردن زبان ترکی به اینها و سعی در برابر دانستن ارزش یین امللی آن در فضانوردی و هوانوردی چه سودی به حال جامعه جهانی می تواند داشته باشد؟

 

  : 15پيچيده ترين سيستم عامل كامپيوتري os2/8 و معمولي ترين windows زبان تركي را به عنوان استاندارد پايه ي فنوتيكي قرار داده اند.

 

صحت این گفته تا چه حد می تواند درست باشد!؟

هنوز که هنوز است در خصوص یافتن معادل های مفاهیم رایانه ای از انگلیسی به زبانهای مختلف آن هم معادل های ساده بین زبان شناسان و لعت شناسان اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد آن وقت چگونه ممکن است که پیچیده ترین زبان عامل کامیوتری با استاندارد زبان ترکی باشد.

اگر این گونه است پس چرا زبان ترکی به عنوانن زبان بیسیک و کامپیوتری معرفی نمی شود!؟

 

16:كليه ي سيسستم هاي ايونيكي و الكترونيكي هواپيماهاي تجاري از سال 1996 به 3 زبان انگليسي، فرانسوي و تركي در كارخانه ي بوئينگ آمريكا مجهز مي شوند.

 

یعنی نه به زبان آلمانی و نه چینی و هندی و حتی اسپانیایی که زبان دوم آمریکا است ارائه نمی شود !

 

17:- كليه ي سيستم ها و سامانه هاي جنگنده ي قرن 21 "جي- اس- اف" كه به تعداد هفت هزار فروند در حال توليد است، به 2 زبان انگليسي و تركي طراحي شده اند.

 

جنگنده ها می توانند علاوه بر زبان کشور سازنده و مبدا دارای زبان کشور مقصد هم باشند و این اختصاص به ترکی ندارد

کم مانده گفته شود که مثلا بروشور کالاهای الکتریکی و الکترونیکی هم تنها انگلیسی و ترکی است در حالی که ما می دانیم اینها چند زبانه هستند.

 

 

18: متاسفانه زبان رسمي ما(فارسي) از هيچ قاعده ي فنولوجيكال نيز پيروي نمي كند و داراي ساختار تك ديناميكي است

 

کمی به وجدان خود مراجعه کنید

آیا زبان فارسی از هیج قاعده ای پیروی نمی کند

آیا دستور زبان و  قواعد نگارشی و املایی ندارد

لوجیکال یعنی منطقی

یعنی زبان فارسی دارای قواعدی منطقی نیست

سیر تحولات زبان شناختی در درون جامعه رخ می دهد جامعه یک نهاد پویا و غیر ایستا است . جامعه دارای اراده است و این اراده خود سایر ارکان آن را بوجود می آورد.

الان زبانهای اروپایی زبانهای غالب در علم و تجارت هستند ولی ایا همگی آنها مبتنی بر منطقی کامل و یکسان هستند ؟

تبعا چنین نیست بخصوص در مورد زبان انگلیسی که می دانیم دارای استثنائات  فراوان است.

آبا زبان فارسی اگر ضعیف و ناقص بود می توانست شاهکارهای عظیم ادبی و حتی علمی در دوران قدیم بیافریند و آیا علما و دانشمندان غربی به نظر شما وقت خودشان را به جای اینکه صرف رباعیات خیام یا مثنوی مولوی و دیوان شمس و هزاران اثر باازش فارسی دیگر بکنند التفاطی هم به زبان ترکی نمی نمودند؟

 

 

 

18 اما زبان تركي با در نظر گرفتن تمام وجوه به عنوان سومين زبان زنده ي دنيا شناخته شده است

 

آیابه عنوانزبان بین المللی هم پذیرفته شده یا خیر آن هم زبانی که هنوز معلوم نیست ادبیاتی مکتوب دارد یا خیر و ریشه آن تا حدود زیادی  به مغولی و آسیای میانه بر می گردد.

 

19: ، طي يك دستورالعمل اجرايي در تاريخ مه 1992 رسما از طريق همين موسسات به سازمان بين المللي يونسكو اعلام شده كه زبان تركي در كليه ي دانشگاهها و دبيرستانهاي اروپا و آمريكا جزو درسهاي رسمي شود و اين مسئله هم اكنون در كليه ي دانشگاههاي اروپا و دانشگاههاي مطرح آمريكا اجرا شده و دومين زباني است كه در حال تهيه ي تافل مهندسي دانشگاهي براي آن هستند

 

در دانشگاههای معتبر اروپا بر خلاف تصور عامه که گمان می کنند دانستن زبان انگبیسی برای رفتن به اروپا کافی است هر کشوری به زبان خودش تعصب و علاقه و دلبستگی نشان می دهد و حتی با وجود اینکه انگایسی می دانتد جواب طرف را  به زبان مادری خود می دهند.

در آمریکا هم بعد از زبان انگلیسی زبان اسپانیایی دومین ربان این کشور است که علت آن تعداد فراوان اتباع آمریکای لاتین و اسپانیایی تبار در این مملکت است.

در آمریکا تعداد ترکها چندان رقم قابل توجهی را نشان نمی دهد و ممالکی مثل آلمان و اتریش بسیار بیشتر از آمریکا دارای اتبا ترک زبان هستند.

 

20: اما زبان فارسي رتبه ي 261 را به خود اختصاص داده است آن هم نه به عنوان زبان، بلكه به عنوان لهجه كه اين زبان را با ساختاري كه بتوان جمله سازي مفهومي ايجاد كند، شناخته اندو و اگر روي اين مسئله كار جدي نشود، در يادگيري مثلا زبان انگليسي، تركي يا فرانسوي مشكل عمده اي ايجاد كرده و مي كند و مي بينيم كه فارسي زبانان براي يادگيري زبان انگليسي با مشكل عمده اي مواجه هستند، ولي ترك زبانان با مشكل يادگيري و تلفظ مواجه نيستند

 

 

شما در کدام سایت یا موسسه معتبر و یا از سوی زبان شناس برجسته ای دیدی یا شنیدی که زبان فاریی یک لهجه باشد

اگر لهجه است لهجه از چه زبانی است؟

در ادارات مختلف آمریکا همواره شما حق دارید از مترجم استفاده کنید و خود انها در تابلوی اعلانات آن اداره اعلام می کنند که در مورد کدام زبانها دارای مترجم هستند.

همواره و همیشه زبان فارسی به عنوان یک زبان جداگانه با فرهنگ غنی معرفی شده و من نمی دانم یک بهجه چگونه می توانسته ادبیاتی در این سطح قوی از خود داشته باشد!

جالب اینجاست که حدود سیزده زبان در تابلوی این اعلانات نوشته شده مثلا در ادارات بیمه و از جمله فارسی و روسی و ارمنی و حتی چینی و ویت نامی و هندی اما هیچ اشاره ای به زبان ترکی نشده است

وقتی در ادارات عمومی  اشاره ساده ای به زبان ترکی و ارائه مترجم نمی شود چگونه در آمریکا باور کنیم که این زبان در  دانشگاههای معتبر آمریکا به عنوان زبان رسمی پذیرفته شده باشد؟

مواجه شدن فارسی زبانان با   مشکل در خصوص یادگبری زبان انگبیسی به علت کمیود حضور توریستهای اروپایی و آمریکایی در ایران است چنانکه در ممالک عربی حاشبه خلیج فارس و از جمله دوبی و امارات عربها به راحتی انگلیسی حرف می زنند در حالی که ساخت دستوری و اساسی زبان آنها با انگلیسی متفاوت است

 

21: اين مسئله به رفتارهاي مغز انسان برمي گردد كه خود داراي بحثهاي دامنه داري است و اينكه بسياري از جملات فارسي بر اساس عادت شكل گرفته اند نه براساس فرمول ساخت و با اين وضعيت فرمول پذيري آن امكان ندارد

 

این نوشته خود به خود این را در ذهن القا می کند که رفتار مغز یک فارسی زبان با رفتار مغز یک ترک زبان متفاوت بوده و مغز  ترک زیان از اصول منطقی تری پیروی می کند

آیا این چیزی جز تعصب و برتری طلبی نیست؟

 

 

22: بسياري از جملات فارسي بر اساس عادت شكل گرفته اند نه براساس فرمول

 

این مختص به زبان فارسی نیست مثلا در زبان انگلیسی هم بسیاری از جملات را باید حفظ کرد زیرا به کار گیری تک تک واژه ها معنای درست و مناسب و همسو با مفهومش نمی دهد

 

23:نویسنده متن  از وبلاگی به عنوان منبع خود استفاده کرده به این نشانی

|http://www.tohidmelikzade.blogfa.com/

گفتنی است ایبن نشانی به هیچ عنوان معلوم نیست و وقتی وبلاگی وضعیتش معلوم نیست و یا حذف شده دیگر استناد بر آن بی فایده است.

البته جناب ملک زاده تا آن جایی که بنده اطلاع دارم دارای عقائد فراوان یک جانبه گرا و متعصبانه هستند

 

دبگر وقت آن فرا رسیده که اگر ما در مورد یک مطلب و از جمله زبان شناسی تحقیقی ارائه می دهیم یک تحقیق بی طرفانه و عاری از کینه و کدورت نسبت به یک زبان و با عاری از احساسات و تعصبات قوم گرایانه باشد.

کما اینکه متفکران ترک زیادی هم هستند که بی طرفانه و منطقی به حیطه ای که می اندیشند وارد شده و در مورد ان مطلب می نویسند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه سوم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

درد

گارگین فتائی

 

تا زمانی که دردی در بدن نداری

چقدر مهربانی

ادعای اصلاح جهان را می کنی

معتقدی همه باید مهربان باشند

برای دیگران نسخه اخلاقی می پیچی

و برای خودت رویاهای شیرین میسازی

یک جامعه ایده ال

ان گونه که خود می خوای

اما وای از روزی که

درد در وجودت سر بکشد و تقویت یابد

درد در بدنت مدام بیشتر و بیشتر میشود

درد کمر

گردن درد

سر درد شدید

دندان درد شدید

پا درد و دست درد

هزاران درد و مرض دیگر

در این هنگام است که

زمین را به زمان می دوزی

تنها هدفت این است که شفا یابی

با خود می گویی

گور پدر ارزوهایم

گور پدر دیگران

حال و حوصله ندارم

اعصاب ندارم

با من بحث و جدل نکنید

دارم از درد می میرم

وقتی از درد می میری

دیگر به فکر درمان خودی نه دیگران

دلت می خواهد تمام آمال و ارزوهایت

تمام افکار و مهربانیهایت را

به دور بریزی

 و تنها خود را مداوا کنی

آری

این است دو رویی انسان

در مواقع تنگیها

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه سوم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

میدونین فرق کلاغ با قناری چیه؟!

 

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

عشق و هوس

http://mohebeyan.blogfa.com/post-12.aspx

 

ﺷﺎﮔﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﻫﻮﺱ ﭼﺴﺖ ؟

 ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﺑﺮﻭ ﻭ ﭘﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﺭﺍ ﺑﻴﺎﻭﺭ.

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ، ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩﻱ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﺍﻱﺑﭽﻴﻨﻲ ...

ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ .

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﭼﻪ ﺁﻭﺭﺩﻱ ؟

 ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻫﻴﭻ ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ، ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺗﺮ ﻣﻴﺪﻳﺪﻡ ﻭ ﺑﻪﺍﻣﻴﺪ ﭘﻴﺪﺍﻛﺮﺩﻥ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺗﺮﻳﻦ، ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﺭﻓﺘﻢ.

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﻫﻮﺱ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ !...

ﺷﺎﮔﺮﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

 ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ : ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮﻭ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ

 ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩﻱ ...

ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ .

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﭼﯽ ﺷﺪ : ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ :

ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻡ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻡ . ﺗﺮﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﻠﻮﺑﺮﻭﻡ، ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ .

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ !...

ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﻮﺱ .

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

ارتیاط

 

میگند تو این دنیا همه چیز به هم مریوطه و هیچ امر نارمبوطی وجود نداره

هر چیزی به چیزهای دیگه مرتبطه و الی آخر

حالا میشه بگید ارتباط لنگ کفش تو بیابون با سرطان ریه چیه؟

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

پسر مست:

http://www.khodayemasih.blogfa.com/

 

یک روز یک پسر مست و لایعقل زیر یک درخت افتاده بود و اینقدر مشروب خورده بود که نمیفهمید اطرافش چی داره میگذره ، یک نفر از کنار اون رد میشد که دید یک مار افعی داره میره طرف پسر که اونو نیش بزنه ، اما ناگهان خرچن و لاک پشتی از اون طرف برکه با سرعت میان کنار درخت و جلوی راه مار را سد میکنند و باهاش درگیر میشند و مار را میکشند تا مانع از نیش زدن پسر بشند، مرد میاد و پسر را پیدار میکنه و میگه تو را به خدا قسم یک سوال از تو دارم جواب حقیقتو به من بگو

پسر که مست بود و خوب متوجه حرف های مرد نمیشد گفت بپرس:

مرد گفت چرا خداوند باید به توی گناه کار اینقدر لطف کنه با اینکه تا خرخره شراب خوردی و گناه کردی ولی خدا لاکپشت و خرچنگ را بفرسته تا تورا نجات بدند

پسر میگه نمیدونم !

مرد میگه از صبح تا الآن چکار کردی ؟ !

پسر میگه من یک مقدار پول داشتم رفتم شراب بخرم ، وقتی خرید کردم یه مقدار پول اضافه اومد همون موقع یک گدا به من رسید و گفت پول بده ، من همون باقی پولو بهش دادم ..

 

نتیجه از داستان :خدا رحمتش به عذابش چیره شده

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی
 

 

 

.- .. : :… . : :: : –. : : : :– :. . : : .- . . : :… :. . : : .- . . : :… .: : :– . : :: :– : . . :: .- . .: :

… . :: : :– . : : :: –: . . : : .- . . : :… : .. : : .- .. : :… . : :: : –. : : : :– :. . : : . -. . : :… : . .: : .- . .: :

… : .. : : .- . .: : …. : : : :– .: : : :– : . .: : .- . . ::

…. : : : :. . : : .- . . :: …: . . : : . -. . : :… . : :: :– . : : :: -

.

.

.

.

.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

القای یک تصور غلط و اصلاح آن

گارگین فتائی

اول ااین متن را که درشبکه های اجتماعی رایح شده بخوانید

 

در قرون وسطا کشيشان بهشت را به مردم مي فروختند و مردم نادان هم با پرداخت مقدار زیادی پول قسمتي از بهشت را از آن خود مي کردند.

فرد دانايي که از اين ناداني مردم رنج مي برد دست به هر عملي زد نتوانست مردم را از انجام اين کار احمقانه باز دارد تا اينکه فکري بهسرش زد… به کليسا رفت و به کشيش مسئول فروش بهشت گفت:

قيمت جهنم چقدره؟

 کشيش تعجب کرد و ...گفت: جهنم؟!

مرد دانا گفت: بله جهنم.

کشيش بدون هيچ فکري گفت: ۳سکه.

مرد سراسيمه مبلغ را پرداخت کرد و گفت: لطفا سند جهنم را هم بدهيد.کشيش رويکاغذ پاره اي نوشت: سند جهنم . مرد با خوشحالي آن را گرفت از کليسا خارج شد.

به ميدان شهر رفت و فرياد زد: من تمام جهنم رو خريدم اين هم سند آن است و هيچ کس را به آن راه نمی دهم.

ديگر لازم نيست بهشت را بخريد چون من هيچ کس را داخل جهنم راه نمي دهم. اين شخص مارتين لوتر بود که با اين حرکت، نه تنهاضربه اي به کسب و کار کليسا زد، بلکه با پذيرش مشقات فراوان، خود را براي اينکه مردم را از گمراهي رها سازد، آماده کرد.

 . در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی‌ است.

و تنها یک گناه و آن جهل است

 

 

 

 

و اما نکاتی که باید ذکرگردد

1: در گذشته و بخصوص در قرون وسطی  کلیسای کاتولیک و رهبران دینی از قدرت خود سوء استفاده کردند و این هم تائید شده و هم اینکه خود کلیسای کاتولیک  هم آن را پذیرفته و گام های زیادی در جهت اصلاح خود برداشته است . این که عده ای مذهب نما از موقعیت خود سوء استفاده می کنند به این معنی نیست که تمام مذهبیون و روحانیون اافراد سوء استفاده گری بودند کما اینکه در بین همین کلیسای کاتولیک،  ما افراد زهد و از جان گکذشته ای چون فرانسیس آسیزی  و مادر ترزا داشتم که خدمتهای فراوانی به جامعه بشریت کردند.

2: نویسنده این مطلب ، مارتین لوتر را به گونه ای معرفی کرده  که انگار فردی ضد دین بوده که سعی کرده در برابر جهل مردم و سوء استفاده های  افراد روحانی و دینی از آن ایستادگی کند اما این مطلب را عمداً یا سهواً از قلم انداخته که مارتین لوتر خود یک کشیش بوده و لیاس روحانیت بر تن داشته و مهم تر از همه اینکه خودش بانی کلیسای  حدید به نام کلیسای پروتستان در آن زمان شد که ناشی  از نهضت اصلاح گرایانه ای بود  که به راه انداخته بود .

3: واقعیت امر این است که کلیسای کاتولیک در جهت مطامع خود بهشت را به مردم در ازای مبلغی پول می فروخت و مارتین لوتر که خود یک کشیش کاتولیک بود حس کرد که این اقدام کلیسای کاتولیک اقدام نابخردانه ای است اذا نه تنها در برابر این امر ایستاد  بلکه حدود نود ایراد کلیسای کاتولیک آن زمان را بر روی طوماری نوشته و آن را به در کلیسای ویتنبرگ در آلمان نصب کرد.

البته مخالفتها و مبارزات زیادی علیه وی شد که درئهایت منجر به جدایی مارتین لوتر از کلیسای کاتولیک شد و نهضت اصلاح طلبانه ای که خود بانیش بود تبدیل  به ایجاد کلیسای پروتستان شد .

پروتستان به معنی معترص است و در واقع شامل آن دسته از کشیشان  کلیسای کاتوایک بودند که به عملکرد کلیسای  کاتولیک در آن زمان معترض بودند.

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

دیدهء تحقیق

مبرزا عبدالحسین شیرازی ( مونس)

 

کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست

کعبه و بتکده و سبحه ز نّار یکیست

اگر از دیده تحقیق به عالم نگری

عشق و معشوق و عاشق، دل و دلدار یکیست

تا که در میکده من پای نهادم دیدم

... ... اهل آنجا همه مست می و هشیار یکیست

گرچه ذرّات جهان جمله انا الحق گویند

لیک از آن جمله گرفتار سر دار یکیست

ما همه چون نی و تو خود همه دم نایی ما

چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست

آفتاب رخ او تافت به مرآت قلوب

مختلف گر چه نماید همه انوار یکیست

با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من

جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست

مختلف گرچه بود درد من و درمانش

خوشدلم زانکه طبیبم یک و عطار یکیست

پیش نا اهل نهان کن سخن حق مونس

که بر او خزف و گوهر شهوار یکیست

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

گریهء مینا

همای شیرازی

 

تا به دامان تو ما دست تولا زده ایم

به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم

تا نهادیم به کوی تو صنم روی نیاز

پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ایم

همه شب از طرب گریه ی مینا من و جام

خنده بر گردش این گنبد مینا زده ایم

نشوی غافل از اندیشه ی شیدایی ما

گر چه زنجیر به پای دل شیدا زده ایم

تا نهادیم سر اندر قدم پیر مغان

پای ، بر فرق جم و افسر دارا زده ایم

جای دیوانه چو در شهر ندادند ( هما )

من و دل ، چند گهی خیمه به صحرا زده ایم

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مرداد 1393 از سوي گارگین فتائی

چرتکه

جمع آوری از گارگین فتائی

 

چرتکه وسیله‌ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می‌رود. از آن می‌توان برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی استفاده کرد و حتی می‌توان آن را برای محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد نیز به کار برد.

 

پیرامون واژه

چرتکه واژه‌ای است که از زبان روسی (واژه chetka) وارد فارسی شده‌استچتکه در زبان روسی به معنی «تسبیح» است.

 

چرتکه روسی

 

 

 

 

ریشه کلمه چرتکه از کلمه abax  یونانی به معنی تخته محاسبه گرفته شده است و بنا بر یافته‌های تاریخی اولین چرتکه چینی 500 سال قبل از میلاد اختراع شده است. البته مدل پیشرفته‌تر آن یعنی چرتکه‌ای که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنیم از حدود 1300 سال بعد از میلاد مسیح در کشور چین مورد استفاده قرار گرفته است.

 

چرتکه چینی

 

 

 

 

پیشینه

در بسیاری از تمدنهای اولیه از چرتکه استفاده می‌شده‌است. سومریان، مصریان، ایرانیان، یونانیان، چینیان، رومیان و هندیان هر یک در دوره‌ای از تاریخ از چرتکه استفاده می‌کرده‌اند. بر پایهٔ برخی منابع در زمان امپراطوری هخامنشیان (حدود ۵۰۰پیش از میلاد) ایرانیان نخستین کسانی بودند که از چرتکه استفاده می‌کردند.با این حال شواهدی نه چندان واضح نیز استفاده از آن را پیش از ایرانیان گزارش می‌کند. در روم قدیم چرتکه لوحی مومی بود که با شن پوشیده می‌شد.

 

چرتکه رومی

 

 

 

 

 

ساختار

چرتکه از قابی تشکیل شده‌است که دارای سیمهایی موازی با یکدیگر است و مهره‌هایی بر روی این سیمها حرکت می‌کنند. هر ستون -که از یک سیم تشکیل شده است- نشاندهنده یک جایگاه در سامانهٔ دهدهی است. نخستین ستون سمت راست، ستون یکانها است وستون بعدی که در سمت چپ آن قرار می‌گیرد ستون دهگانهاست و به همین ترتیب ستونها ادامه می‌یابند.

چرتکه استاندارد برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان از آن برای محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد نیز استفاده کرد. چرتکه از یک قاب (از جنس چوب و یا پلاستیک) تشکیل شده که چندین میله عمودی در آن جاسازی شده است. هر یک از این میله‌ها تعدادی مهره را نگه می‌دارند که با حرکت مهره‌ها در جهت بالا و پایین میله رقم‌هایی محاسبه می‌گردد. همچنین یک میله افقی نیز فضای داخل قاب را به دو قسمت تقسیم می‌کند که به نام ردیف بالا و ردیف پایین نامیده می‌شوند

 

کاربرد برای چهار عمل اصلی

از سمت راست ارقام اولین عدد مورد نظر را وارد می‌کنیم به این صورت که به ازای هر رقم، همان تعداد از مهره‌های یکان، دهگان، صدگان و... را پایین می‌آوریم. سپس برای وارد کردن عدد بعدی به همان ترتیب، به ازای هر رقم تعدادی از مهره‌ها را پایین می‌آوریم ولی اگر تعداد مهره‌های مورد نیاز برای پایین آوردن کافی نبود، مابازای ۱۰را نگه داشته و فقط یک مهره به مهره‌های سمت چپ آن اضافه می‌کنیم.

 

 

اجزای چرتکه

برای استفاده از چرتکه، آن‌را بر روی سطح صافی مانند میز یا روی پا قرار می‌دهند و تمام مهره‌های بالا و پایین را به سمت مخالف میله افقی حرکت می‌دهند. ارزش عددی هر مهره در ردیف بالا 5 و در ردیف پایینی معادل 1 است. هنگامی که مهره‌ها به سمت میله افقی حرکت داده شوند در واقع شمرده شده‌اند.

 

 

اجزاء چرتکه

 

 

 

ارزش مهره‌ها:

ارزش عددی هر مهره در ردیف بالا ۵و در ردیف پایین ۱است. هنگامی که مهره‌ها به سمت میله ي افقی حرکت داده شوند، در واقع شمرده شده‌اند.

 

شمارش

هنگامی که ۵مهره در ردیف پایین شمرده شوند، نتیجه به ردیف بالا منتقل می‌شود. هنگامی که تمام مهره‌های بالا و پایین یک ستون شمرده شدند، نتیجه ي آن یعنی (۱۰) به نزدیک ترین ستون سمت چپ آن منتقل می‌شود.آخرین ستون سمت راست، ستون یکان است، ستون بعدی دهگان، بعدی صدگان و الی آخر. محاسبات اعشاری به این ترتیب انجام می‌شوند که فاصله ي بین دو ستون به عنوان ممیز تعیین می‌شود و تمام ستون های سمت راست این فاصله، اعداد اعشاري و ستون های سمت چپ، اعداد صحیح را نشان می‌دهند. در پايين يك چرتكه نمايش داده شده است كه مطابق بحث فوق عدد 221 را نمايش مي دهد

 . هنگامی که مهره ها به سمت میله افقی حرکت داده شوند در واقع شمرده شده اند.

 هنگامی که ۵مهره در ردیف پایینی شمرده شود، نتیجه به ردیف بالا منتقل میشود.

هنگامی که تمام مهره های بالا و پایین یک ستون شمرده شدند،نتیجه آن یعنی (۱۰) به نزدیکترین ستون سمت چپ آن منتقل میشود.

آخرین ستون سمت راست، ستون یکان است، ستون بعدی دهگان، بعدی صدگان و الی آخر.

محاسبات اعشاری به این ترتیب انجام میشود که فاصله بین دو ستون به عنوان ممیز تعیین میشود و تمام ستونهای سمت راست این فاصله اعداد اعشار و ستونهای سمت چپ اعداد صحیح را نشان میدهند.

 

چرتکه در زمان ما

امروزه مغازه داران آسیایی هم چنان از چرتکه برای محاسبات خود استفاده می‌کنند از جمله کشورها می‌توان ژاپن را که يكی از بزرگ‌ترین توليد‌كنند‌گان لوازم نوين الكترونيكی است نام برد. اولین چیزی که توجه هر مسافر را د‌ر اين كشور به خود ‌جلب می‌كند،‌ استفاد‌ه فروشند‌گان ژاپنی از "چرتكه" است. آن‌هابه کمک چرتکه و مهارت د‌ستشان به‌ سرعت ‌و پس از چند حرکت سريع و ماهرانه، قيمت کالاها را محاسبه کرده و به مشتری می‌گويندواستفاده از چرتکه در بسیاری از مدارس خاور دور تدریس می‌شود. برای آموزش محاسبات ریاضی به کودکان نابینا هم از چرتکه استفاده می‌شود و این بهترین وسیله ي جایگزین برای کاغذ و مداد است. علاوه بر آن در بسیاری از مدارس عادی نیز به جای ماشین حساب و یا انجام محاسبات روی کاغذ، از چرتکه استفاده می‌کنند و روش استفاده ي آن را به دانش آموزان تعلیم می دهند.

 

چرتکه ژاپنی

 

 

 

 

یک روش تقویت ذهن با استفاده از چرتکه

در عصر حاضر با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و امکانات و ادارات الکترونیکی که در اختیار عموم مردم قرار دارد و کاربرد بیش از حد از این ابزار و وسایل الکتریکی، باروری و پویایی ذهن انسان تحت شعاع قرار گرفته است. به گونه ای که برای محاسبه کوچکترین اعداد نیز متوسل به این ابزارمی شوند.طبق آمار دانشمندان تنها 10 – 5 درصد از ذهن انسان مورد استفاده قرار می گیرد. به همین خاطر دانشمندان همواره از ورزش ذهن به عنوان عاملی جهت فعال سازی ذهن انسان یاد می کنند. با استفاده از مطالعه، حل جدول و محاسبات ریاضی می توان ذهن را ورزش و توسعه داد.در تکنولوژی آموزشی UCMAS از محاسبات ریاضی جهت توسعه ذهن استفاده می شود و البته این تکنولوژی فراتر از علم ریاضی است چرا؟به دلیل اینکه در این سیستم بر روی قدرت تمرکز، مشاهدات، قدرت ذهن و قدرت تخیل و تحلیل کودکان کار میشود.

 

معرفی UCMAS:

این روش در سال 1993 توسط پروفسور Dino – Wong در کشور مالزی ابداع گردید و در حال حاضر قریب به یک میلیون و پانصد هزارنفردرجهان از این سیستم آموزشی استفاده میکنند و کشور ایران چهل و نهمين کشوری است که به سیستم جهانی UCMAS پیوسته است.این برنامه از متد های جدید محاسبه ولی در عین حال از ابزار قدیمی که نامش چرتکه است استفاده می کند ، ابتدا کودکان می آموزند چگونه از چرتکه استفاده کنند . یادگیری اعداد و ارقام و بازی با چرتکه و ارتباط انگشتان با مغز باعث افزایش قوای ذهن و هوشیاری می شود. دستهای انسان بیشترین ارتباط را با مغز دارد و هماهنگی دو نیم کره ی مغز بالاترین توان مغز را می رساند. پس از اینکه دانش آموزان تسلط و مهارت کافی را برای کار با چرتکه را فرا گرفتند  طی مراحل ظریف و هنرمندانه ای به آنها آموزش داده می شود که چگونه تصویر چرتکه را ذهن شان ثبت کرده و از آن به بعد چرتکه کنار گذاشته میشود و برای محاسبات از چرتکه مجازی که در ذهن ایجاد شده است استفاده می شود.

روش هایی که در دوره ی آموزش و حساب ذهنی و چرتکه ای UCMAS مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

1-    آموزش مهارت تصویرسازی ذهنی

2-    آموزش تکنیک شنیداری

3-    تند نویسی

4-    آموزش مهارت فلش کارت

5-    میله جادویی

با گذراندن دوره ی آموزش حساب ذهنی و چرتکه ای UCMAS نتایج زیر حاصل خواهد شد:

1-    قدرت تمرکز ذهن افزایش می یابد به منظور تجسم چرتکه و وضعیت های مختلف آن در ذهن، شخص باید توجه خود را به تجسم چرتکه در ذهن معطوف دارد.

2-    قدرت حافظه افزایش می یابد بمنظور به خاطر سپردن وضعیت های مختلف چرتکه در ذهن که دائماٌ در حال تغییر می باشد نیروی حافظه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

3-    توا نایی استدلال، قضاوت و کاربرد مشاهدات بهبود می یابد. همانطور كه بيان اعداد مختلف بر روي چرتكه در مقايسه با ساير روشهاي محاسبه ساده تراست ، قضاوت بين اعداد مختلف و بيان آنها نيز ساده تر خواهد بود .

4-    قدرت انجام محاسبات توسط ذهن بیشتر خواهد شد. به تدریج سرعت انجام محاسبات زیاد می شود، به موازات آن تمرکز ذهن و دقت آن نیز افزایش می یابد و با داشتن این توانایی بالای محاسبات، دیگر ترسی از انجام محاسبات  پیچیده ریاضی وجود نخواهد داشت و در نتیجه نفرت و ترس کودکان از درس ریاضی از بین خواهد رفت. زيرا ميدانيم كه رياضيات مبناي تمام علوم ميباشد و اساس رياضيات نيز بر پايه محاسبات استوار است .

5-    با استفاده از تصویر سازی چرتکه در ذهن توسط نیمکره راست مغز، به طور خودکار تجسم ذهن نیز واضح تر و شفاف تر خواهد شد( انیمیشن معتقد است  تجسم مهمتر از دانش است زیرا عامل تمام کشفیات انسان تا بحال قدرت تجسم بوده است).

و نتيجه گذراندن دوره هاي UCMAS  باعث افزايش سرعت ، دقت ، زودفهمي و هشياري  در كودك شما ميشود .

 

 

منابع

مقالهٔ چرتک‍ه تاLAPTOP؛ روزنامهٔ شرق؛ تاریخ: ۵مرداد سال ۱۳۸۳؛ نوشتهٔ آرش فرح‌زاد؛

دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر،۱۳۴۲

West Asian Mathematics - History for Kids!

اMicrosoft Encarta 2004 Deluxe

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87

http://ucmas-kh.ir/10-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/41-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%88-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-ucmas

http://www.ucmas.ir/index.php/abacus/2013-01-29-19-10-18

http://anjoman.ir/fa/Default.aspx?content=Article&articleID=110

http://rahyar.mihanblog.com/post/97

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه سی ام تیر 1393 از سوي گارگین فتائی

معنای زندگی

گارگین فتائی

 

زندگی برای همه یک معنی ندارد

برخی ها زندگی را می گریند

لحظه لحظهء آن برایشان

سرشار از اشک های اندوه بار است

برخی ها زندگی را می چشند

برای اینها هر لحظه زندگی لذت بخش اسیت

برخی ها زندگی رامی بلعند

اینها تنها می خواهند زندگی کرده باشند و بس

برخی ها زندگی را می خورند

برای اینها زندگی نیز همانند چیزهای دیگر است

برخی ها زندگی را معامله می کنند

زمانی خرد خرد و زمانی یک جا می فروشند

برخی ها زندگی را می گذرانند

خیلیها این گونه اند

همیشه این تکه کلامشان است

می گذرد

به هر شکل ممکن

تنها میگذرد

بسیار کم هستند که زندگی را می فهمند

و در معنای آن عاجز نمی مانند

عده ای هم معتدند

زندگی درد سنگینی است که می کشند

گویا با پایان یافتنش

رنجهای ایشان هم پایان می یابد

اما همه زندگی را می نگرند

زندگی خود و دیگران را

همه می تواند نظاره گر باشند

عده ای گمان می کنند

که می توانند زندگی را به سخره گیرند

و مدام آن را استهزا کرده

 و بر آن نیشخند می زنند

اما زمان زیادی نمی کشد

در نهایت

دیر یا زود

این زندگانی است

که انها را به سخره خواهد گرفت

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 از سوي گارگین فتائی

مراسم افطاری به میزبانی شورای خلیفه گری ارمنیان تهران

 

  http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/armenians-of-tehran-and-north-of-iran/item/485-مراسم-افطاری-به-میزبانی-شورای-خلیفه-گری-ارمنیان-تهران

 

 

 

در مراسم افطاری به میزبانی شورای خلیفه گری ارمنیان تهران، روبن شاهوردیان عضو این شورا متنی را قرائت نمود در این متن آمده است:

 

میهمانان بسیار عزیز و گرانقدر

میهن عزیزمان ایران از بدو تاریخ، خاستگاه و مهد تمدن های غنی با فرهنگ های مختلف بوده و به همین سبب تبدیل به الگویی زیبا و بی بدیل از گفتگوی میان فرهنگها و ا قوام مختلف بدل گشته است. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، تفاوت های دینی و مذهبی میان اقوام ساکن در این کشور پهناور، نه تنها سرچشمه جنگ و درگیری نبوده، بلکه با توجه به مشترکات بین ادیان مختلف، به عنوان ملتی یکپارچه باعث پدید آمدن تنوعی بدیع، زیبا و مثال زدنی از همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام مختلف با فرهنگ ها و ادیان گوناگون بوده است.

وجود کلیساها، کنیسه ها و معابد در کنار مساجد و اهتمام ویژه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ، نگهداری و مرمت آثار مذهبی و فرهنگی ادیان و اقوام دیگر گواه بارز آموزه هایی است که ریشه در فرهنگ غنی ملت یکپارچه ایران و تعالیم والای دین اسلام برای گسترش عدالت، نوع دوستی و احترام به عقاید همنوعان خود دارد. تعالیمی که در ادیان و مکاتب مختلف مشترک است و از آنها به عنوان مکاتب توحیدی یاد شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران با داشتن جایگاهی ممتاز در منطقه خاورمیانه می تواند نقش بسیار مهمی در صلح و ثبات منطقه داشته باشد، اما متاسفانه کشورهایی مانند ترکیه و بعضی از دولت های ارتجاعی منطقه با حمایت های مالی و تسلیحاتی خود به گروه های تروریستی نظیر داعش، دست به ایجاد ناامنی زده اند و کشتار مردم بی دفاع در سوریه و عراق می کنند. کشتار مردم بی دفاع عراق و سوریه توسط تروریست های داعش یادآور کشتار ارمنیان بی دفاع در سال های 1909 تا 1917 است که به علت عدم محکومیت سردمداران حکام وقت ترکیه عثمانی، باز هم به صورت کاملا برنامه ریزی شده توسط حکام ترکیه فعلی و حمایت غرب و بعضی از دولت های ارتجاعی منطقه در عراق و سوریه و همسو با کشتار مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین در نوار غزه انجام می گردد. فاجعه بارتر این که این جنایت در ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله و در بحبوحه برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی توسط اسرائیل به خاک و خون کشیده می شوند. باید یادآور شویم که اگر مسببان قتل عام ارمنیان و سایر مسیحیان ساکن در ترکیه در سال 1915 به سزای اعمالشان می رسیدند، دیگر هیچ قدرت خودکامه ای جرات تکرار این فجایع را به خود نمی داد.

برگزاری مراسم افطاری ماه مبارک رمضان از چند سال پیش به ابتکار و همت اسقف اعظم ارمنیان تهران و اهتمام شورای خلیفه گری ارامنه تهران برگزار می گردد. امیدواریم این سفره بی آلایش و ساده افطاری لحظه مغتنمی برای تحکیم دوستی ها و پیوند ها، فرصتی برای تجدید دیدارها و قدردانی از زحمات و تلاش های مسئولان مختلف جمهوری اسلامی ایران و همچنین سرآغازی برای تحکیم بیشتر وحدت ادیان و همدلی و یکپارچگی افشار مختلف ملت بزرگ ایران باشد.

در پایان ضمن تشکر از اجابت دعوت و تشریف فرمایی شما دوستان گرانقدر، پیشاپیش عید سعید فطر را تبریک گفته و از خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات شما و سایر هموطنان مسلمان را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

شورای خلیفه گری ارامنه تهران و شمال کشور

 

متن سخنرانی ایراد شده از طرف اسقف اعظم در مراسم افطاری به میزبانی شورای خلیفه گری ارامنیان تهران و شمال

http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/478-دیدگاه-متن-سخنرانی-ایراد-شده-از-طرف-اسقف-اعظم-در-مراسم-افطاری-به-میزبانی-شورای-خلیفه-گری-ارامنیان-تهران-و-شمال

 

میهمانان عالی مقام، خواهران و برادران گرامی

در عصر شانزدهیمن روز از ماه رمضان به شما که دور این سفره افطار جمع گشته اید، درود فرستاده و از صمیم قلب دعا می نمایم روزه های شما که بی شک نشانه ایمان خالص و عمیق است، قبول درگاه خداوند واقع شود.

در این ماه مبارک، قرآن برای هدایت مردم و به عنوان نشانه رهبری و رستگاری انسان ها نازل گردید. داشتن هدایتگری برای زندگی خداپسندانه و راستین، بسیار زیبا و امیدوار کننده است. زیرا به کمک آن با اعتماد کامل زندگی می کنید، به فعالیت می پردازید و روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را پی ریزی می نمائید.

هرکدام از اعیاد و رویدادهای مذهبی فرصتی است تا در خصوص مسئولیت ها و وظائف خود تامل کنیم. در این ماه مبارک روزه داری زیباترین فرصت در اختیار ما قرار گرفته است تا زندگی خود را مورد تجدید نظر قرارداده و در پرتو نورانی این تجدید نظر با ایمان و امیدی تقویت شده به حیات پرثمر خود ادامه دهیم.

حیات در تداوم خود دارای صور و پدیده های گوناگونی می باشد و بنابراین لزوماً نیاز مبرمیست که انسان در طول زندگی و انجام وظایف دینی گاها تامل نموده و به ارزیابی از خود بپردازد تا بتواند زندگی خداپسندانه و مثمری داشته باشد.

دنیای کنونی مملو از پدیده های نامطلوبی است که زندگی انسان را به کابوس تبدیل کرده و همزمان موجب تحریف مفاهیم صریح و حقیقی دین می شوند.

اقدامات جنگی و نظامی پیرامون ما و جنگ و برادر کشی میان پیروان یک دین که متاسفانه به نام دین انجام می گیرند، از یک سو نتیجه تصورات و ایده های توسعه طلبانه، از سوی دیگر حاصل سوء استفاده از دین و تحریف آن و به عبارتی دور شدن از یدن می باشد.

روزه داری در ماه رمضان فراخوانی است برای تجدید حیات خداپسندانه و راستین، در مقابل این واقعیت های تلخ زیرا روزه داری به نوعی پرستش خداوند است که از طریق آن دست دعا به درگاه خداوند دراز نموده و از پروردگار عالم می خواهیم به جای نفرت بذر دوستی را در دلها بکارد، دوستی را جایگزین دشمنی، سعه صدر را جایگزین کینه و میانه روی را جایگزین افراطی گری نماید.

تاریخ گواه است که جنگ و برادر کشی و همچنین نبردهایی که نتیجه جنبش های افراطی هستند، هیچگاه منتهی به صلح نمی شوند و برعکس با گذشت زمان موجب تقویت دشمنی شده و حاصلی جز نابودی برای بشریت و جهان در پی ندارند. راه حقیقتی و راستین، همزیستی مسالمت آمیز در سایه صلح و سازندگی، عشق ورزیدن و شناخت یکدیگر و از همه مهمتر زندگی براساس تعالیم خداوند است. گفتگو بهترین راه برای دست یافتن به این وضعیت ایده آل است. گفتگویی که براساس اصل وظایف و مسئولیت های متقابل پی ریزی شده است.

دوستان گرامی، در جامعه ایران که متشکل از ادیان و فرهنگ های مختلف است، زندگی بر اساس اصل صلح، احترام و درک متقابل یکدیگر در جریان است و این را می توان نتیجه مستقیم فهم صحیح و واقعی از دین دانست.

خدا را شاکریم که در کشور خود در صلح و آرامش زندگی می کنیم، روزه داری می کنیم و اعیاد خود را در فضایی آرام جشن می گیریم و این در حالیست که کشورهای پیرامون ما به دلیل سوء استفاده های انجام گرفته از مفاهیم دینی از فقدان صلح و سفره های آرام افطاری در رنجند.

در پایان بار دیگر از حضور شما سپاسگزاری کرده و برای شما روزه و عید فطری پربرکت و توام با صلح و آرامش آرزومندم. از خداوند متعال مسئلت دارم برکات خود را به میهن عزیزمان ایران، مسئولین روحانی و کشوری و همچنین ملت شریف ایران ارزانی نماید و برکت صلح و بهروزی را به کشور عزیزمان عطا فرماید.

 

علی یونسی دوشنبه شب در جمع مسئولین شورای خلیفه گری و انجمن های ارمنیان تهران:

نباید به نام دین دست به خشونت و جنایت زد

  http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/481-علی-یونسی-دوشنبه-شب-در-جمع-مسئولین-شورای-خلیفه-گری-و-انجمن-های-ارمنیان-تهران-نباید-به-نام-دین-دست-به-خشونت-و-جنایت-زد

 

 

 

 

حجت الاسلام علی یونسی دوشنبه شب در جمع مسئولین شورای خلیفه گری و انجمن های ارمنیان تهران و شمال ایران در سالن اجتماعات انجمن ارامنه با بیان اینکه عده ای متعصب با اقدامات کورکورانه قصد ترویج دیدگاه‌ های نادرست خود را دارند، گفت: ادیان آسمانی و پیامبران الهی هیچ‌ گاه به دنبال خشونت نبودند، زیرا ذات پرودگار عالم سرشار از مهر و محبت است.

 

 

خبرگزاری آنا: دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقلیت‌ های مذهبی با تاکید بر اینکه عده‌ ای متعصب دینی، دین را بدنام می‌ کنند، گفت: نباید به نام دین دست به خشونت و جنایت زد.

حجت الاسلام علی یونسی دوشنبه شب در جمع مسئولین شورای خلیفه گری و انجمن های ارمنیان تهران و شمال ایران در سالن اجتماعات انجمن ارامنه با بیان اینکه عده ای متعصب با اقدامات کورکورانه قصد ترویج دیدگاه‌ های نادرست خود را دارند، گفت: ادیان آسمانی و پیامبران الهی هیچ‌ گاه به دنبال خشونت نبودند، زیرا ذات پرودگار عالم سرشار از مهر و محبت است.

وی با محکوم کردن اقدام‌ های کورکورانه و تعصبی برخی گروه‌ های به ظاهر مذهبی، ادامه داد: به زور و جبر نمی‌ شود افراد را به سمت و سوی اعتقادهای خشک و متعصب خود کشاند و به بهشت برد.

یونسی در ادامه با تقبیح اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ ها، گفت: متاسفانه رژیم صهیونیستی در چند دهه اخیر با جنایاتی که علیه مردم فلسطین کرده‌ اند، نخستین جانیان اعتقادی هستند که با اقدامات کور و متعصب خود، منطقه را همیشه دچار بحران کرده‌ اند.

وی تاکید کرد: صهیونیست ‌ها با اقدامات خود منجر به پدیدار شدن برخی گروه‌ های تندرو مذهبی در منطقه شده‌ اند.

وی با بیان اینکه تندروی با نام هر دینی علیه مردم قابل قبول نیست، افزود: در حال حاضر منطقه از اقدامات کور برخی مسلمانان تندرو با نام‌ های داعش، القاعده و طالبان دچار آسیب جدی شده است.

وی این چنین موضع‌ گیری‌ ها را به زیان مردم و اعتقاد آنان دانست و گفت: فرقی نمی‌کند با چه نوع اعتقاد آسمانی اقدام به جنایت و خشونت کرد، زیرا در هر حال اینگونه حرکت‌ ها ارتباطی با ذات واقعی دین ندارد و پیامبران خدا با تبلیغ مهر و محبت، مردم را به سوی پروردگار دعوت می‌ کردند.

 

 

 

دستیار ویژه ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دین را نباید بازیچه اهداف دنیوی کنیم، افزود: در تمام دوران بشری همواره عده ای بودند و هستند که برای نیل به امیال خود با نام دین اقدام به جنایت و خشونت می کنند و این عمل نزد هیچ دین الهی پذیرفته نیست.

یونسی با قدردانی از نوآوری دست اندرکاران ارامنه تهران و شمال ایران در برگزاری ضیافت افطاری، گفت: روزه گرفتن در تمام ادیان الهی وجود دارد و تنها در برگزاری و روش آن تفاوت‌ های وجود دارد.

وی افزود: روزه‌ داری در راه خدا برای آن است که ارتباط بیشتری با خدا داشته باشیم و این مهم به بشر می‌ آموزد که آدمی علاوه بر نزدیک شدن به قرب الهی، به همنوعان خود نیز در ایام روزه‌داری نزدیک شود تا رضایت باری تعالی را کسب کند.

اسقف اعظم و رهبر مذهبی ارامنه تهران و شمال ایران نیز در این مراسم با محکوم کردن جنایت‌ های صهیونیست‌ ها گفت: نباید با نام دین، بندگان خدا را به قتلگاه کشید؛ متاسفانه این تعصب کورکورانه و تند در تمام ادیان الهی از سوی برخی افراد رادیکال برای رسیدن به اهداف شخصی خود اجرا می شود.

سبوه سرکیسیان خاطرنشان کرد: تندروهای دینی علاوه بر اینکه بر چهره دین ضربه می‌ زنند، مردم را نیز دین‌ گریز می‌ کنند. نباید ادیان الهی را برای رسیدن به امیال شوم خود لکه دار کنیم

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 از سوي گارگین فتائی

سهم بزرگ ارامنه در تئاتر ایران

  http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/culture/item/489-سهم-بزرگ-ارامنه-در-تئاتر-ایران

 

به گزارش خبرنگار گروه هنر رادیو فرهنگ:

هفت اقلیم شنبه ها که ویژه تئاتر است شنبه 4 دی ماه در آستانه میلاد حضرت مسیح و آغاز جشن های سال نوی میلادی با حضور آندرانیک خچومیان نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر و ادبیات نمایشی برنامه خود را به بررسی حضور هنرمندان ارمنی در ایران اختصاص داد.

به اعتقاد خچومیان تاریخچه حضور ارامنه در تئاتر و تاریخ ایران به بیش از 2000 سال می رسد: «یکی از شاهان ارمنی به نام آرتاواس در حدود سال های 2156 سال پیش دست به نوشتن نمایش نامه زد و حتی از کسی که کار را برای نمایش آماده می کرد خواهش کرد که در این نمایش بازی کند

او سابقه تئاتر مدرن را در میان ارامنه به سال ها پیش از حضور سرکیسیان و به سال 1881 برد: «ارامنه تبریز چند سال پیش از این تاریخ در سال 1879 نخستین نمایش را به صحنه بردند. نکته جالب این است که این هنرمندان نمایش هایی چون اتللو را اجرا کردند. آنها حتی نمایش به زبان آذری نیز برگزار می کردند. برخی از پژوهشگران معتقدند همین هنرمندان ارمنی بودند که در ترکیه بنیان گذار تئاتر عثمانی بودند

خچومیان در بخشی از این گفتگو از شاهین سرکیسیان به عنوان یکی از مهم ترین هنرمندان تئاتر نام برد که در حقش هم در ایران هم در ارمنستان جفا شده است و کمتر معرفی درستی از او شده است: «فکر می کنم کم کاری از ما بوده است که نتوانستیم در ارمنستان سرکیسیان را معرفی کنیم. او یکی از کسانی است که تئاتر مدرن ایران را بنیان گذاشت و ایرانی ها را با تئاتر مدرن جهان آشنا کرد

سرکیسیان هنرمندی بود که در حدود دهه 20 با دور هم جمع کردن گروهی از جوانان علاقه مند و مستعد تئاتر مانند علی نصیریان، فهمیه راستکار، بیژن مفید، جعفر والی، جمشید لایق و ... متد جدید بازیگری که توسط استانیسلاوسکی طراحی شده بود را به تئاتر پیشنهاد داد. شاگردان او گروه هنر ملی را بنیان گذاشتند و آثار هنرمندان شاخص ایرانی چون غلام حسین ساعدی، اکبر رادی و علی نصیریان را به روی صحنه بردند.

به اعتقاد چخومیان ارامنه نه تنها در بخش کارگردانی در بخش بازیگری هم هنرمندان شاخصی مانند ساموئل خاچکیان را به تئاتر ایران معرفی کردند.

در این برنامه همچنین گفتگویی با سورن مناساکانیان بازیگر تئاتر و سینما که در فیلم "هامون" داریوش مهرجویی نیز بازی کرده بود شد.

پادکست این برنامه در درگاه اینترنتی هفت اقلیم قابل ملاحظه می باشد.

منبع: در قلمرو فرهنگ

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 از سوي گارگین فتائی

 

اوباما در مراسم افطار کاخ سفید: وضعیت کنونی غزه غیر قابل تحمل است

  http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/political/item/486-اوباما-در-مراسم-افطار-کاخ-سفید-وضعیت-کنونی-غزه-غیر-قابل-تحمل-است

 

 

 

رئیس‌ جمهوری آمریکا در مراسم سالانه افطار در کاخ سفید در جمع آمریکایی‌ های مسلمان به مناسبت ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد که طرح پیشنهادی آتش‌ بس مصر میان رژیم صهیونیستی و حماس بتواند آرامش را پس از موج خشونت‌ های بی‌ شمار برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، باراک اوباما، رئیس‌ جمهوری آمریکا گفت: ما هر آنچه بتوانیم انجام می‌ دهیم تا بازگشت به آتش‌ بس سال 2012 را تسهیل کند. ما از پیشنهاد مصر برای آتش‌ بس خوشحال شدیم و گمان می‌ کنیم که این اقدام ما را به هدف هایمان برساند. اظهارات باراک اوباما در حالی مطرح می‌ شود که شاخه نظامی مقاومت حماس با پیشنهاد دولت مصر مخالفت کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون 187 شهید و بیش از 1400 زخمی بر جای گذاشته که با محکومیت جهانی رو به رو شده است.

اوباما در ادامه اظهاراتش از حملات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه دفاع کرد و گفت: واضح است که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند (!) چرا که راکت‌ های شبه‌ نظامیان غزه به سوی اسرائیل شلیک می‌ شود.

با این حال وی با بیان اینکه باید از جان غیرنظامیان در حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه حفاظت شود، نسبت به تشدید درگیری‌ ها از سوی دو طرف هشدار داد.

در ضیافت باراک اوباما ده‌ ها آمریکایی مسلمان و دیپلمات‌ هایی از کشورهای مسلمان در مراسم سالانه افطار در کاخ سفید جمع شدند که ران درمر، سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا نیز حضور داشت.

اوباما گفت: شرایط کنونی در غزه به ما یادآوری می‌ کند که وضعیت کنونی غیر قابل تحمل است و تنها راه خروج از آن امنیت حقیقی است که تنها از طریق صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ ها برقرار می‌ شود.

پیش از برگزاری این مراسم کمیته آمریکایی - عربی ضد تبعیض خواستار بایکوت این مراسم از سوی تمام سیاستمدارانی شد که به آن دعوت شده‌ اند. درخواست این گروه به دلیل حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در جریان حمله به غزه و جاسوسی از آمریکایی‌ های مسلمان مطرح شده بود.

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 از سوي گارگین فتائی

نعمت‌ زاده در نشست مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی:

سهم تسهیلات بانکی به بخش صنعت به 50 درصد افزایش یابد

  http://www.alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/482-نعمت‌-زاده-در-نشست-مشترک-دولت،-مجلس-و-بخش-خصوصی-سهم-تسهیلات-بانکی-به-بخش-صنعت-به-50-درصد-افزایش-یابد

  

 

 

 

نشست مشترک دولت و مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به منظور بررسی مشکلات در بخش تولید و صنعت برگزار شد.

به گزارش ایسنا سه‌شنبه، نشست مشترک دولت و مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به منظور بررسی مشکلات در بخش تولید و صنعت در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد.

در این نشست نمایندگان اتاق بازرگانی خانه صنعت و معدن و انجمن کارآفرینان دغدغه‌ های خود را طرح کردند و مسئولان دولت و مجلس پس از استماع نظرات کارآفرینان به دغدغه‌ های آنها پاسخ دادند.

این نشست با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت و معدن و رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ های دولتی و خصوصی برگزار شد.

 

نعمت‌ زاده: سهم تسهیلات بانکی به بخش صنعت به 50 درصد افزایش یابد

وزیر صنعت و معدن با بیان اینکه اقتصاد ما بانک‌ محور است و سرمایه آن کفایت کار را نمی‌ کند،‌ گفت: باید سرمایه بانک‌ ها افزایش یابد و سهم تسهیلات طی یکی دو سال به 50 درصد افزایش یابد و سهم خدمات از تسهیلات کاهش یابد.

محمدرضا نعمت‌ زاده در این نشست اظهار داشت: صنایع کشور مانند بسیاری از بخش‌ های دیگر یک‌ سری چالش‌ های تاریخی، سنتی و نهادینه دارند که در یک جلسه حل نخواهد شد.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از تدوین استراتژی صنعتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: پس از پایان نظرخواهی استراتژی صنعتی را ارائه خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، وی به چالش‌ های پیش‌ آمده بر اثر تحریم‌ ها،‌ تنگ‌ نظری و مشکلات مدیریتی، عدم تخصیص درست منابع در سال‌ های 90 تا 92 اشاره کرد و افزود: صنایعی که تا 2 سال پیش معوقه نداشتند به دلیل شرایط پیش‌ آمده دچار مشکلات مالی شدند.

نعمت‌ زاده تصریح کرد: پیشنهادات وزارت صنعت و معدن در خصوص خروج تولید از حالت رکود در نشست مشترکی با مشاوران رئیس جمهور روز چهارشنبه (25 تیر ماه) نهایی خواهد شد.

وزیر صنعت و معدن با بیان اینکه برای رفع خروج واحدهای تولیدی از رکود، پیشنهاد کردیم سیاست‌ های ما در جهت مصرف منابع مالی و صنایع با ارزش افزوده بیشتر و صادراتی بودن محصولات تولیدی چگونه باشد، گفت: 2 هزار میلیارد تومان از صنعت خودرو به خودش در این چند ماه تزریق کردیم که در نتیجه تولید آن 90 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و قطعه‌ سازان توانستند 20 هزار نیروی جدید جذب کنند.

وی افزود: اقتصاد ما بانک‌ محور است و سرمایه آن کفایت کار را نمی‌ کند،‌ از این‌ رو باید سرمایه بانک‌ ها افزایش یابد و سهم تسهیلات طی یکی دو سال به 50 درصد افزایش یابد و سهم خدمات از تسهیلات کاهش یابد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه ما نمی‌ گوییم به تمام صنایع کوچک وام داده شود، تصریح کرد: ما گفتیم به 20 درصد واحد های صنایع کوچک اگر 10 هزار میلیارد تومان تزریق شود، بیش از 100 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 از سوي گارگین فتائی
تمامي حقوق اين وبلاگ محفوظ است | طراحي : پيچک